Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Maszyny proste w ciele człowieka

No description
by

Karolina J

on 12 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Maszyny proste w ciele człowieka

Maszyny proste w ciele człowieka
Co to sa maszyny proste ?
Równia pochyła
Dźwignia
jest prostą maszyna, urządzeniem do przenoszenia energii (siły). Działa na zasadzie sztywnego drążka, na który oddziałują siły obracające go wokół jego punktu podparcia.
Najczęściej w ciele ludzkim znajdują się dźwignie drugiej klasy (jednostronne) ponieważ przyczepy są blisko stawu a opór dalej od stawu .
Bardzo proste urządzenia działające pod wpływem siły nazywamy maszynami prostymi.
Mogą one być modyfikowane lub łączone, w ten sposób powstająbardzo skomplikowane maszyny.


Dowolna płaszczyzna nachylona pod pewnym kątem do poziomu może być uznana za równię pochyłą (nazywaną też „pochylnią”).
Kąt pod jakim równia jest ustawiona w stosunku do poziomu nazywamy kątem nachylenia równi i oznaczamy zazwyczaj literami alfabetu greckiego α.

Długość równi, jest to długość jaką przebywa klocek wzdłuż równi, czyli jeśli startuje on z samej góry, będzie to najdłuższy bok trójkąta jaki tworzy równia.

Podstawa równi to poziomy bok trójkąta tworzącego równię.

Wysokość równi, to trzeci - pionowy - bok trójkąta tworzącego równię.


Podział dźwigini:
Dwustronne - ciężary znajdują się po przeciwnych stronach osi obrotu.
Jednostronna –siła wewnętrzna oraz opór znajdują się po tej samej stronie osi obrotu.
Dźwignie III klasy
Dźwignia dwustronna to dźwignia I typu ( I klasy)
Dźwignie jednostronne dzielą się na II typu i III typu (I klasy i II klasy)
Kręgosłup-ciekawy przykład dźwigni
Podział dzwigni jest umowny, jest pewnym uproszczeniem ponieważ ruch to działanie synergistów a nie działanie jednego mięśnia.
W naszym organiźmie występuje wiele dźwigini co jest skutkiem współpracy układów: kostnego i mięsniowego.
Poruszanie się organizmu możliwe jest dzięki zsynchronizowanym skurczom mięśni , czyli współpracy różnych dźwignii.
Dźwignia Archimedesa:
przedstawia zależność między odziałujacymi siłami a odległościami na których siły te działaja względem punktu podparcia osi obrotu)
W organiźmie człowieka jest wiele podobnie działajacych dźwigni-siła pochodzi z pracy mięsni i sił ciężkości.
Układ kości jako biernych narządów ruchów oraz mięśni odpowiedzialnych za ruch możemy
porównać do dźwigni, wyróżniając w nich kilka podstawowych elementów:

Punkt oparcia - nieruchomy, dookoła którego obraca się dźwignia - odpowiadający stawowi

Siła czynna - którą wywołują mięśnie starające się poruszać dźwignię

Ciężar (opór) – siła ciężkości do pokonania przez siłę czynną


Dźwignia I-go typu - dwuramienna, w której punkt podparcia (oś obrotu) jest położony
między punktem przyłożenia siły a punktem przyłożenia oporu – działającej siły ciężkości
(Przykładem tego typu dźwigni jest staw szczytowo-potyliczny (miejsce w którym
kości czaszki kontaktują się z pierwszymi kręgami kręgosłupa). W stawie tym mają miejsce
pionowe ruchy głową - potakiwanie.
W organizmie człowieka wyróżniamy trzy rodzaje podobnych dźwigni:
Dźwignia III-go typu
jednoramienna, w której punkt przyłożenia siły tzw. czynnej i
siły ciężkości (oporu) leżą po tej samej stronie przy ramię siły czynnej jest krótsze odramienia oporu. Jest to bardzo powszechny i zarazem mało ekonomiczny staw występujący w organizmie człowieka. Przykładem jest
np. kończyna górna, w której osią obrotu w tej dźwigni jest staw łokciowy.
Gdy podnosimy jakikolwiek przedmiot trzymany w
dłoni do poziomu pracuje właśnie ta dźwignia.

Dźwignia II-go typu
jednoramienna, w której punkt przyłożenia siły tzw. czynnej i
siły ciężkości (oporu) leżą po tej samej stronie przy czym ramię siły czynnej jest dłuższe od
ramienia oporu (Rys. 5). Jest to dość ekonomiczny staw w naszym organizmie a jego
przykładem jest np. stopa,
Kolejny bardzo istotny z punktu widzenia naszego zdrowia przykład, zwłaszcza jeśli zwrócimy uwagę na często niewłaściwą postawę naszego ciała i niewłaściwe podnoszenie ciężkich przedmiotów, dotyczy również kręgosłupa ale jego części lędźwiowej, która w odcinku L4/L5/S1 jest naturalną osią obrotu naszego organizmu, z kolei kręgosłup dźwignią.
Full transcript