Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prinsip Politik Islam

No description
by

Mohd Alif Alif

on 30 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prinsip Politik Islam

CTU 553
USTAZAH MINAH BT DIBOK
AD241
Prinsip Politik Islam

Prinsip Politik Islam
Prinsip Politik Islam
Mempunyai prinsip atau asas yg jelas
Bertujuan untuk melahirkan pemerintah yang adil dan selaras dengan tugas pemerintah.

1) Al-Syura
Kaedah terpenting dan terbaik
Dari sudut isltilah : Syura bererti mesyuarat
Dari sudut bahasa : Permesyuratan , perbincangan , pertukaran fikiran atau pengumpulan atau pendapat yg matang.
Hukum Syura Adalah ‘wajib’

Prinsip Politik Islam
Ruang Lingkup Syura
Perintah Al-Quran dan Al –Sunnah : Bersyura adalah jelas.
Para Ulama berpendapat – Ruang lingkup perbincangan dalam majlis syura meliputi semua masalah yang berkaitan dengan semua aspek kehidupan.
Islam melarang umatnya membincang hukum atau perkara yang telah diputuskan.
Al-Quran @ Sunnah adalah dasar dalam utama permesyuratan dan diikuti ijimak dan qias.

Ahli Majlis Syura
Dianggotai dari ahli berkelayakan.
Syarat – syarat kelayakan : Adil , warak , taqwa , bersifat benar dalam percakapan , perbuatan dan amalan , ilmu yang tinggi , pengalaman yang luas.
Masyarakat / rakyaat bukan islam berhak menjadi ahli syura – bagi mewakili kaum mereka – dengan konsep keadilan dan kebajikan serta ttidak mendatangkan fitnah terhadap islam. (Nooh Gadot, 2002)

Perbezaan Antara Syura Dan Demokrasi
Syura

Terbatas kepada perkara – perkara yang tidak ditentukan melalui wahyu dan tertakluk kepada tiadanya percanggahan Al – Quran , Hadis , Jimak, Syariah dan usulnya.
Terdiri dari orang islam – Adil, Berilmu, Kepakaran , pengalaman.
Berasakan dalil dan hujah dengan mengambil kira aspek-aspek usul syariah dan kepentingan awam.
Segala perkara yg diputuskan wajib dilaksanakan / tidak boleh dikhianati
 
Demokrasi
Bebas melangkaui hukum Allah
Suara majority boleh menghalalkan apa yg diharamkan oleh Allah
Bercampur aduk antara yang alim dengan yang jahil.
Pengunaan majori dalam sistem demokrasi menyelesaikan masaalah manusia tanpa mengambil kira hujah-hujah syariah.
Pelaksaan demokrasi tidak wujud konsep tawakal dan menolak kepentingan peribadi.

Prinsip Politik Islam
2) Al-`Adalah

Perinsip kedua selepas syura.
Dalam ayat diatas menyuruh manusia berlaku adil tanpa mengira bangsa atau etnik.
Rasullah saw sentiasa melaksanakan prinsip keadilan dalam pemerintahan baginda dengan menyuruh umatnya melakukan keadilan.
Adil bermaksud meletakan sesuatu perkara pada tempat yang sewajarnya.
Keadilan memberikan pengertian yang amat luas merangkumi bidang kehakiman, perundangan, politik dan pentadbiran serta pengurusan harta.
Keadilan perlu ditegakkan melalui penghayatan terhadap konsep persamaan dan meletakan kemulian manusia.
Islam menganjurkan kehidupan yang harmoni dan saling hormat – menghormati. Antara kaedah bagi menutup ruang-ruang kemusnahan ( Sadd al-Zara`ie) yang mungkin menentukan berlaku di kalangan anggota masyarakat (Nik Yusri, 2006)

Prinsip Politik Islam

3) Al-Musawah

Prinsip ini merupakan daya tarikan dan sumber kekuatan islam masa lampau .
Ia berjaya menarik minat masyarakat bukan islam kepada islam.
Ia merupakan perkara asas yang membawa kedamaian dan kesejahteraan.
Konsep al – musawah – manusia yang pelbagai etnik dan pelbagai keturunan merupakan sesuatu fitrah yg perlu diterima oleh manusia.
Ia dapat dibuktikan melalui ayat al-quran, hadis dan diperaktikan oleh masyarakat islam melalui ibadah – ibadah yg telah diwajibkan seperti haji, solat jemaah, zakat, puasa dan sebagainya.
Persamaan yang dimaksudkan ialah meliputi kesemua lapisan umah tanpa mengambil kira statusnya dalam masyarakat.
Mereka juga diberikan hak yang sama dalam perundangan dan kehakiman.
Dari sudut kehakiman : tidak ada satu mahkamah khas yang diperuntukan bagi Sesutu kumpulan atau kelas masyarakat/ malah musuh pun dapat menikmati keadilan penghakiman dan kesaksamaan hukuman.
Prinsip Politik Islam
Konsep persamaan dalam islam meliputi perjawatan dalam Negara.
Mengambil urusan pemerintahan seperti hak bersuara dalam pelihan raya atau hak menjadi calon.
Bagi golongan bukan islam (ahli al-zimmah) Islam menjamin beberapa kebebasan seperti kebebasan peribadi beragama, memberi pendapat, bergerak dan mengambil bahagian dalam bidang ekonomi.
Mereka juga menikmati hak perlindungan harta benda, nyawa, kehormatan diri dan dijamin bantuan persaraan.
Beliau juga boleh dilantik menjadi hakim (qadi) dalam agama mereka.
Konsep ini juga menimbulkan rasa puas, rela dan tenang dikalangan rakyat dan menimbulkan hasrat untuk mempertahankan Negara

Prinsip Politik Islam
4) Al-Hurriyyah

Dalam Negara islam kebebasan peribadi adalah terjamin.
Pencerobohan terhadap hak-hak tersebut dianggap satu kezaliman.
Islam member perlindugan terhadap individu daripada pencerobohan keatas agama, nyawa, akal, harta, dan maruah secara nyata dalam undang-undang islam.
Islam diturunkan oleh Allah untuk menjamin kebebasan kepada semua individu sama ada kebebasan diri, kebebasan fikiran , kebebasan beragama , dan juga kebebasan harta benda.
 
1) Kebebasan Peribadi

Dalam Negara islam adalah terjamin.
Setiap individu bebas bergerak kemana sahaja dan dilindungi dengan undang-undang .
Perlindungan ini juga diberikan kepada rakyat bukan islam.
Ia juga telah ditegaskan oleh Saidina Ali bin Abi Talib apabila mereka (non-muslim) membayar jizyah maka harta mereka menjadi seperti harta kita (muslim) dan darah mereka menjadi seperti darah kita (muslim)
Keselamatan mereka wajib dilindungi dan haram menyakiti mereka (non-muslim)

Prinsip Politik Islam
2) Kebebasan beragama

Al – Baqarah (m/s 84) Ayat ini menunjukan islam tidak memaksa agama lain menukar agama manakala islam bertanggungjawab menyeru mereka kepada islam dengan cara berhikmah  
Kebebasan berpolitik
Setiap individu muslim bertanggungjawab menyeru kepada perkara makruf serta mencegah setiap kemungkaran.
Islam member ruang untuk rakyat menegur peminpin Negara dengan syarat ikhlas mencari keredaan Allah swt dan demi kepentingan ummah.


Kebebasan berpolitik

Setiap individu muslim bertanggungjawab menyeru kepada perkara makruf serta mencegah setiap kemungkaran.
Islam member ruang untuk rakyat menegur peminpin Negara dengan syarat ikhlas mencari keredaan Allah swt dan demi kepentingan ummah.

Prinsip Politik Islam
4) Kebebasan berfikir


Islam telah membuka ruang kepada manusia untuk berfikir dan mengunakan akal dan mencari kebenaran dan mencipta kemajuan dalam kehidupan.
Dalam bidang syariah islam pula para ulama telah diberi ruang untuk berijtihad dalam perkara baru yang tidak terdapat hukum nya dalam Al-Quran atau sunnah dengan beberapa syarat tertentu.
Dalam kehidupan seharian pula setiap individu bebas member pendapat dalam pelbagai urusan kehidupan.

Syarat – syarat Pemerintah Dalam Negara Islam

Para ulamak telah meletakkan beberapa syarat.

Mukallaf merangkumi islam dan berakal
Lelaki sama dengan tidak boleh diterajui oleh golongan wanita.
Keadilan bermaksut menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji dan menjauhi sifat-sifat keji
Berilmu, seorang khalifah mesti mempunyai ilmu pengetahuan yang luas supaya dapat membezakan haq dan batil.
Keupayahan berpolitik, Khalifah islam memti mempunyai ilmu pengalaman dalam bidang politik.
Berketurunan Quraisy, Syarat ini adalah berdasarkan kekuatan dalam kaum quraisy yang terkenal dengan kemulian dan telah menjadi ketua dan pemimpin bangsa arab sejak zaman jahiliah
Merdeka, Khalifah tidak layak di dalam golongan hamba kerana tidak dapat menghuruskan Negara
Kesempurnaan pancaindera, Khalifah islam tidak layak dipegang oleh mereka yang cacat penglihatan,pendegaran dan pertuturan.

5) Kebebasan Hak Milik

Islam memberi kebebasan kepada individu untuk memiliki harta dengan pelbagai garis panduan melalui jual beli, sewa menyewa, hutang – piutang dan sebagainya.
Islam juga mengatur tanggungan hak milik kepada masyarakat seperti kewajipan nafkah untuk isteri dan anak-anak serta kewajipan mengeluarkan zakat dan bersedekah.
Islam juga menetapkan hukum hudud dan qisas keatas individu yang melanggar hak individu lain.
Prinsip-prinsip yang ada dalam sistem politik islam tersebut telah dilaksanakan oleh Rasullullah S.A.W dan para Kulafah Al-Rashidin dan Khalifah-khalifah.
Politik atau pemerintahan berasaskan Islam adalah wajib.

Tanggungjawab Ketua Negara Islam
Tanggungjawab Khalifah

Ketua negara bertanggungjawab terhadap sebarang tindakanya dihadapan ummah kerana perlantikanya adalah menurut persetujuan dan kerelaan ummah (rakyat) yang disuarakan oleh beberapa individu yang dikenali dengan Ahlu al-Hal wa al-‘aqd.

Dalam konteks ini, ketua Negara adalah wakil ummah dalam pentadbiran Negara dan agama. Ummah mempunyai hak untuk menyoalkan setiap tindakannya. Rakyat juga mempunyai hak untuk menegur pemimpin seandainya berlaku penyelewengan dan kesilapan dalam pemerintahanya.

Kesimpulan

Pemimpin dan pemerintah perlulah bertanggungjawap,baik,jujur, amanah, adil, memahami islam, berakhlak mulia dan bertakwa. Politik dalam islam menjurus kepada kegiatan ummah dalam usaha untuk melaksanakan syariat. Ia adalah pratikal terhadap segala ajaran islam yang syumul melalui satu institusi yang boleh menerajui dan melaksanakan undang-undang islam dengan sepenuhnya
Full transcript