Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Elektronik

Svar och bilder om elektronik. Information
by

Cea Lindstein

on 30 May 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Elektronik

Elektronik SLUTSATS Teknikarbete Elektronik ÄGER Vi använder elektroniken nästan överallt.
När jag håller på med datorn eller mobilen.
Eller när jag sätter på en film på dvd:n. Elektricitet är en ström av elektroner

Elektronik innehåller fakta om elektricitet och magnetism Ett elektronrör är en vakuum behållare av t.ex. glas, med ett system av elektroder. Egenskapen är att det endast släpper igenom ström i en riktning. Kallas likström.

Det slungas ut elektroner från katoden, som är en upphettad metall. Dessa dras sedan till anoden (positiv till skillnad från katoden) och det bildas en ström. Elektronik i vardagen Vad är skillnaden mellan elektricitet och elektronik? Elektronrör Radion Den första radion:

Militären var i stort behov av att kunna prata med varandra via radio, så därför


Nu finns radion överallt t.ex. i telefoner, datorer
De kan vara väldigt små, men också väldigt stora. Räknestickan dator Ada Lovelace skrev de första dataprogrammen till denna analytiska maskin. Dataprogram är en serie instruktioner som styr en dator. Dom skrivs vanligen med människovänligt programspråk, som sedan konverteras till maskinspråk.

ADA är ett sådant språk som utvecklades i slutet av 1970-talet åt försvarsgrenarna. Namnet är till minne av Ada Lovelace, som anses vara den första programmeraren. 1. På 1600-talet uppfanns räknestickan som direkt kunde utföra division och multiplikation genom att flytta en del på något som ser lite ut som en linjal.

2. Ca år 1645 byggdes den 1:a räknemaskinen av en fransk matematiker, Blaise Pascal. Denna maskin hade kugghjul och kunde bara addera och subtrahera femsiffriga tal.
Ungefär 10 år senare skapades en annan maskin som även klarade multiplikation, division.

3. Utvecklingen stannade ett tag och inte förrän 1834 så uppfann Charles Babbage den analytiska maskinen. En fullt programmerbar mekanisk dator med arbetsminne, processor, hålkortsläsare och utdataenheter för skrift. Är material som inte leder lika bra som ledare, men som ändå inte utesluter strömledning som en isolatorer.
De grundläggande materialen i de flesta elektroniska apparater är halvledare. Ett vanligt sådant är Kisel.

Ett rent halvledarmaterial som t.ex. kisel leder ström genom termiskt exciterade elektroner. Det gör att vid för låga temperaturer ökar ledningsförmågan i ett halvledarmaterial dramatiskt när temperaturen stiger, då antalet tillgängliga exciterade elektroner ökar exponentiellt med temperaturen. För vanliga ledare sjunker däremot den elektriska ledningsförmågan eftersom spridning mot kristallgittrets rörelser, fotoner, ökar.

Fördelen med halvledare är att de hade liknande egenskaper som elektronröret men var billigare att skapa och tog inte lika stor plats. Halvledare Det finns inga officiella gränser vart stället ligger, men det är i söder om San Francisco i Kalifornien, USA.
På svenska heter det "Kiseldalen" pga datarevolutionen. Kisel var/är nämligen väldigt viktigt inom denna industri. Det lade grunden för vår tids datorer! Silicon Valley Exempel på Elektriska komponenter:
transistor
elektronröret
resistor
strömbrytare
spole
kondensator Ett centrum för dagens IT Var en av de första elektroniska komponenterna Känd för att vara en av de första elektroniska, DIGITALA datorerna var ENIAC, en amerikansk dator. Den första som även var turingkomplett, som menas med att den kunde beräkna alla beräkningsbara problem som fanns.
Den vägde nästan 30 ton och tog upp en golvyta på 167 m2. Den snabbaste komponent som fanns var elektronröret och ENIAC hade 18 000 st, fast datorn tog ändå väldigt lång tid att programmera om från en uppgift till en annan. Analog:
Ordet används i betydelsen kontinuerlig, eftersom den analoga signalen är kontinuerligt varierande. (något som är utan avbrott, ett flytande sammanhang utan fasta hållpunkter)Digitalt:
Till skillnad från analogt så är digitalt av eller på, som en strömbrytare. Det finns liksom antingen upp eller ner och inget vågigt mittemellan. 1 eller 0. Dopa en halvledare Man tillsätter då ett ämne t.ex. fosfor eller aluminium till en halvledare, för att ledningsförmågan då höjs kraftigt.

1. En fosfor-atom (P) har en elektron mer i sitt yttersta skal än en kisel-atom har. Det som händer är att några atomer fosfor tar de ordinarie kiselatomernas platser i halvledaren, då skapas det några fria elektroner som kan leda ström.
Denna halvledare är n-dopad (n = negativ)

2. Om man istället byter ut en kisel-atom mot en aluminium-atom så blir det ett hål. Aluminium har nämligen en elektron mindre än kisel och då hoppar en elektron från kisel och fyller det hålet, men då blir hålet i den atomen istället.
Denna halvledare är p-dopad (p = positiv) 1950 2000 Transistorn-48 -75 -70 -65 -60 -55 -80 -85 -90 -95 Hemelektroniken var beroende av halvledartekniken, dessa saker har gjort det möjligt att utveckla cd, mobil och internet! IC-krets -58 Mikroprocessorn Vad gör ett modem? Modem är en hårdvaruprodukt, som används för att ansluta digital utrustning till en analog förbindelse.
T.ex. radio, telefonnätet eller kabel-TV-nätet. Fördelen med digital teknik: Tekniken blir bara mer och mer populär pga det låga priset och den systematiska konstruktionen.
Kräver mindre utrymme än den analoga tekniken, vilket är avgörande vid t.ex. överföring av information. Bilden till vänster är den vanligaste bilden man ritar om man vill visa en resistor. En resistor (även kallad motstånd), är en passiv elektronisk komponent som utgör ett hinder för elektronernas rörelse i ett elektriskt fält. Resistans är måttet på storleken av detta hinder och beräknas genom att ta kvoten mellan spänning och ström. Man använder t.ex. en resistor för att ändra volymen, genom att minska eller öka resistansen. Termistorn: är en resistor vars resistans är beroende av temperaturen. Vanligt användningsområde är i elektroniska termometrar och termostater.

Fotoresistorn: är en passiv komponent med en resistans som beror på ljusintensitet. En sådan kan fungera som ljusdetektor.

Potentiometern: är en typ av reglerbart mostånd som har tre anslutningar. Den har en vridbar glidkontakt som ligger mot en resistiv bana (t.ex. kolbana). För att ändra resistansen, flyttar man glidkontakten så strömmen får en längre eller kortare väg genom kolbanan.
Vissa används för volymreglering i ljudutrustningar. Kondensatorn: är en passiv elektronisk komponent (som resistor, memristor och spole). Den gör en viss sorts motstånd mot ström, beroende på strömmens frekvens. Om det är likström så blir det tvärstopp. En vridkondensator används för frekvensväljaren på en radioapparat.

Diod: är en icke-linjär elektrisk komponent som fullkomligt leder elektrisk ström i endast en riktning. Från anod --> katod. Förr var dom elektronrör, men nu är det halvledare som består av något grundmaterial. De kan användas som detektor (en sensor som är avsedd att slå larm) i radiosammanhang.

Transistorn: är en halvledarkomponent som används som signalförstärkare, strömbrytare, spänningsreglerare, signalmodulering men även andra applikationer finns.Transistorn är en nyckelkomponent inom modern elektronik och används bla för att bygga upp processorer till datorer. Fördelar: De håller längre
Går att tända och släcka mycket anabbare än andra elektriska ljuskällor.
Är lättare att driva
Drar mindre energi En lysdiod är en energikälla som omvandlar elektrisk energi till ljus. Resistorns band:

Med hjälp av dessa kan man räkna ut resistorns resistans. Vad menas med kapacitans? Kapacitans är ett mått på förmågan att lagra elektrisk laddning hos komponenter med ett linjärt förhållande mellan den lagrade laddningsmängden och spänningen över komponenten.

Det mäts i enheten farad (F)
Den energi (mätt i joule) som är lagrad i en kapacitiv krets är = det arbete som krävdes för att transportera laddningarna till den kapacitiva kretsen. Benen på en transistor: De kallas e (emitter), b (bas) och k (kollektor).
Det är viktigt att transistorn kopplas in på rätt sätt.

Transistorn leder ström mellan kollektor och emitter, men bara om det kommer in en liten ström på basen.

Den kan slå till och från, upp till 100 miljoner gånger på en sekund. Sådan kapacitet behövs t.ex. i dagens datorer.

En liten strömförändring i basen blir en stor strömförändring i kollektorn. William B. Shockley
John Bardeen
Walter H. Brattain
Fick alla nobelpriset år 1956 för uppäckten av transistorn! En integrerad krets (ofta kallad chip eller IC-krets) är en elektronisk krets där komponenterna tillverkas tillsammans. I en vanlig krets är komponenterna tillverkade var för sig och sedan anslutna till varandra.

En IC-krets består normalt av en tunn platta av kisel, där man fäster tunna trådar av halvledarmaterial. Man skapar dioder och transistorer direkt på plattan genom att belysa det med ljus och sedan framkalla det i speciella vätskor. Då kan man nämligen få plats med miljontals elektroniska komponenter på ynka 1 cm2 yta. Mikroprocessor: Är datorns hjärna. Förut kunde man bara få plats med några få komponenter, men nu kan man ha flera miljoner stycken. Dessa kompnenter ingår i kretsar och kan utföra allt möjligt.

Idag kallas den här typen av avancerade integrerade kretsar för mikroprocessor.
Full transcript