Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

XVIII.MENDEA ESPAINIAN

No description
by

Izaro Markinez

on 31 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of XVIII.MENDEA ESPAINIAN

XVIII.MENDEA ESPAINIAN
1. Zer dakizu Ondorengotza Gerrari buruz ?
2- Zer aldaketa ekarri ebazan Utrecht-eko eta Rastatt-eko bake itunek Espainiako jabetzatan ?
3- Zeintzuk izan ziran Espainiako lehen borboien helburu nagusiak ?
4- Lehen lau errege Borboiei buruz dakizuna azaldu.
5- Ze aldaketa ekarri ebezan errege honek politikan eta adminiztrazioan ? * Aldaketa ekonomikoak ^Industrian egindako aldaketak ^Gizartean emondako aldaketa
6- XVIII. mendeko Espainiako Merkataritza Azaldu
6- Zer da Eskilatxeren matxinada ?
7- Zelakoa zan Euskal Herria XVIII.mendean ?
8- Zer da Euskal Herriaren adiskideen elkartea ?
9- Zelan funtzionatzen eban Karakaseko errege konpainiak ?


Ondorengotza Gerra
1700. urtean
Karlos II. hil.
Ondorengorik ez eukanez
- Frantziak eta Ausriak Espainiako tronua gura eben, eta horren ondorioz hasi zan gerra hau
Frantizak Filipe Anjoukoa propsatu eban eta Austriak Karlos artxidukea.
Bitartean, Espianian gerra zibila
Filiperen alde Gaztelakoak egozan eta Karlosen alde Aragoikoak. Honen ondorioz, Frantzia eta Espainia; Austria, Britania Handia, Probintzia Batu, Savoia eta Portugalen kontra borrokatu ziran.
Azkenean, Filipe Anjoukoak, Espainiako koroa lortu eban.
ss
Menorka, Gibraltar eta Amerikaren merkataritza-pribilegioak Britania Handiari emon behar izan eutsozan Espainiak, Europako jabetzak galdu ebazalako.

Utrecht-eko eta Rastatt-eko bake itunek Espainiako jabetzetan?

Menorka
Amerika
Gibraltar
ESPAINIARI
Zeintzuk izan ziran Espainiako lehen Borboien helburu nagusiak?
1-

- Hau lortzeko Frantziagaz aliatu ziran familia-itunekaz.

Borboien lehen helburua, boterea berreskuratzea izan zan. Monarkia absoluta ezarri eben, erregeek botere guztia eukitzeko.
+
2-
Bestalde, borboiek Europan galdutako lurraldeak berreskuratu gura ebezan, baita Amerikako koloniak eustu.
Lehen lau borboiak
1- FELIPE V.
=
- Galdutako jabetzak berreskuratu
2- Fernando VI
-Kanpo politika-neutrala egin eban.
3- Karlos III
Frantziagaz
aliatuta
=
Britaniar Handiearen kontra,bi gerratan pate hartu eban, Britaniak irabazi ebana.
Baita Amerikan be, Kolonen alde egoan
4- Karlos IV
Franatziako Iraultza eta Napleonen aurkako Independentzia Gerra gertatu ziran.
=
- Ze aldaketak ekarri ebezan errege hauek poitikan eta administrazioan?
Borboiekaz, ilustrazio ideak zabaldu ziran Espainian. Entziklopediak, batez be, eragin handia izan eban burges eta noble intelektualen artean. Despotismo ilustratuaren barruan, aldaketa politiko eta administratiboak gertatu ziran.
Honeek zentralizatu egin ziran :
1- Oin berriko dekretuak aldarrikatuz. Aragoien,Valentzian, Katalunian eta Mallorkan, legeak eta erakundeak ezabatu ziran, Gaztelako eredua jarraituz. Euskal Herrian ostera, pribilegioei eta foruei eutsi jaken,erregeari leialak izan ginelako.
2- Lurraldea probintziatan banatu zan. Probintzien buru kapitain bat jarri zan eta justizia administratzeko audientzak eratu ziran.
3- Ogasunean, zerga bilaketa hobetu zan, katastroa eta erroldei esker. Horri esker, herrialdearen benetako aberastasuna ezagutu zan.

4- Armada hobetu zan, akademia militarrak sortu ziran, baita itsas armada handitu be.
* aldaketa ekonomikoak
Nekazaritzan egindako eraldaketak, ilustratuek bultzatuta.
1- Labore barriak
+
-Kanalak be bai egin zrian ureztatzeko aukerak handituz.
2- Mestaren hau da ,Gaztelako abeltzainen elkartearen, pribilegioakmugatu ziran.
3- Kleroaren jabetza batzuk,estatuak aginduta saldu ziran
4- SierraMorenanñur-hedadura handiak birpolatu ziran.
* INDUSTRIA ALDAKETAK
1- Industria teknikak modernizatu
2- industria mota barriak sustatu ziran
+
manufaktura pribatuak eta
etxeko industriak.
3- Atzerrikoprodukutuei, Aduana deitu jaken.
4- Eskulangintza-jardueraren garrantzia aldarrikatu ziran
Barruko eta kanpokomerkataritza desberdindu behar da.
Barrruko merkataritzak
garraioan pausu asko emon ebazan aurrera.
Kanpoko merkataritzak,
Amerikako
merkataritza sustatu zanenz, hau sendotu egin zan

8- XVIII.mendeko Espainiako merkataritza azaldu
* GIZARTEAN EMONDAKO ALDAKETAK
Borboien garaian,
=
Noblezia kritikatu
+
Kleroa be kritikatu zan
+
Inkisizioa mugatu zan
- Burgesek onuraklortu ebezan.
-Feijoo-k, ilustratuak, emakumearen alde aurrepausuak egiten hasi zan. Honek, emakumeen jakintasuna eta gaitasuna debendatzen eban.
Eskilatxeren Matxinada
Eskilatxeren matxinaka 1766an, Karlos III.a Espainiako erregea zan, Madrilen egindako matxinada izan zan. Karlos III.aren ministroak, Eskilatxek, debekatu eban kapelak eta kapa luzeak eroatea, lapurren antzekoak ziralak eta esberdind behar ziralako. Horrek piztu eban matxinada, baina benetako arrazoiak : gozea, lehengaien prezioa altuak, erasoak.... izan ziran. Herria ez egoan ados Eskilatxegaz eta agindutako ez eben aurrera eroan nahi.
1766ko Erramu igandean, bi gizon ebilzan kalan arauei kasurik egin barik. Guardiek galdetu eutsien zergaitik joiazan holan. Gizonek txarto esaka hasi ziran eta ezpata bat atera eben. Momentu haretan armatutako talde bat agertu eta militarrek alde egin behar izan eben. Orduantxe hasi zan matxinada.
EUSKAL HERRIA XVIII. MENDEAN
- Merkataritzak garapen handia izan eban. Biztanleriak eta nekazaritzak gora egin eban. Nekazariek lurr gehiago eukien lan egiteko eta teknika modernoagoak sartu ziran
Lur gehiago
-Arrantzaleei bakailaoa harrapatzea debekatu jaken, beraz, sardina harrapatu behar izan ebezan
-Honez gain, errepideak be hobetu egin ziran
- Lehen matxinadak sortu ziran, Aduanak eta Gipuzkoako kostara eroan ebezalako, burinoletako langileen zaindari San Martin zalako.
Euskal Herriaren adiskideen elkartea
Frantzisko Xabierek, Euskal Herriaren Adiskideen Elkartea sortu eban Azkoitian 1765ean. Entziklopediaren eta frantsez filosofoen eraginez, batzorde asko antolatu ziran ; Nekazaritza, Industria, Artea eta Merkataritzan hobekuntzak egiteko asmoz.

Entziklopedia
FIlosofo Frantsesa.
Karakasko errege konpainia
1728an Karakaseko Errege Konpainia sortu zan, lurralde horretako ekonomia suspertze eraagin handia izan ebana
Gipuzkoar Konpainiaren eraikina La Guaira udalerrian, Vargas estatua (Venezuela).
Gara hartan, Espainia eta Amerikako kolonien arteko merkataritza Kadizetik pasatzen bazan be, kanpaina harek, Kadizetik pasa behar barik, Pasaia eta Venezuela arteko merkataritza zuzena izateko pribilegioa lortu eban.

Pribilegioak honek ziran :
- Kakaoaren monopolioa
- Kontrabandoa eta legez kanpoko merkataritzari aurre egin
Konpainiak diru irabazi handiak lortu ebazan eta Gipuzkoaren garapenean eragin biziki handia izan eban.Azkenean, gero eta mozkin gixiago lortzen zan ingelesekaz konpetentzia handia egoalako. 1785ean desegin zan konpainia.
IZARO mARKINEZ, 19.
Full transcript