Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

alapok

No description
by

Bernadett Mátis

on 17 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of alapok

"A retorika eszköz, ami a félreértések "e"- korszakában megoldást kínál , tanítását az ókori bölcsek nem véletlenül emelték a legmagasabb tantárggyá."
(J. A. Richards)

nyelvművelés

- a retorika a
beszédre vonatkoztatható

- alakzatok, kötőszavak,
nemek, egyeztetés stb.
helyes használata
3. bemutató (alkalmi)
beszéd
2. törvényszéki beszéd
Az ókori szónoklat
fajtái

Arisztotelész nyomán
(Rétorika I.3.)
Klasszikus (ókori)
retorika-kép

- középpontban
a gondolatok

- vita, érvelés

„ a lelkek irányítása
beszédek révén”
Platón
Retorikai
alapok

szemantika

- sajátos jelek és
jelvonatkoztatások
kapcsolják a szemantikához

- logikai szerkesztés,
alakzatok, trópusok
helyes használata
stilisztika

- a retorika
résztudománya lehetne
1. tanácsadó (politikai)
beszéd
- rendszeres gondolkodás
- önkifejezés
- közérdekű és magánérdekű
- nyilvános(ságnak szóló) kommunikáció
- kultúrált
megszólalás
- tisztességes
- elméleti és gyakorlati
- érvelés
TÁRGYA
vádbeszéd vagy
védöbeszéd

IDEJE - múlt

CÉLJA
jogos vagy
jogtalan bizonyítása
TÁRGYA
pl. rábeszélés, lebeszélés
közügyekben való felszólalás

IDEJE - jövő

CÉLJA
hasznos vagy káros, igazságos vagy igazságtalan, szép vagy rút
TÁRGYA
dicséret vagy feddés
(létező dolgok magasztalása)

IDEJE
jelen (felhasználhat múltat
és jövőt)

CÉLJA
szép vagy rút
Korszerű (mai)
retorika-kép

-középpontban a szándék

- szónok és hallgatóság
kapcsolata erősebb

- vita, érvelések átalakulása:
állandó dialógus
magunkkal és másokkal
Mai "szónoklataink"
1. tanácsadó beszéd
pl. politikai beszéd, tanácsadás, közügyekhez kapcsolódó hozzászólás, felszólalás, kiseladás, értekezés, ismertetés, nyilvános vita, rádiós, televíziós mfajok stb.
- az ügy hasznos vagy káros voltának bizonyítása
1. tanácsadó beszéd
2. törvényszéki beszéd
3. alkalmi, ünnepi beszédek
új / legújabb retorika

- a
hangsúly
nem a beszéden,
hanem
a
kommunikáción
,
a társadalmi diskurzuson
politikai beszédek
(hatalom, kampányok, viták)
médiaretorika
- középpontban a
meggyőzés
(showműsorok, reklámok - vizuális retorika, szlogenek)

digitális retorika
személyes kommunikáció és önkifejezés
megváltozása (chatalkalmazások, instagram
musical.ly stb)

netorika, e-retorika

„újmédia”- új szövegtípusok

(internet: demokratikus, kreatív, interaktív, „szerencselelet”,
DE: szövegtekintély?
közösségeink?)
Korszerü retorika-kép

- középpontban a szándék

- szónok és megszólítottak kapcsolata eröteljesebb

- vita, érvelés átalakulása: állandó dialógus magunkkal és embertársainkkal
kommunikáció

a meggyőző kommunikáció kiegészítője a retorikának
szövegtan

- mi és milyen lehet a beszéd,
a szöveg

- a retorika szövegtudomány,
tartalmazza a
szövegtani alapvetéseket
pszichológia,
szociálpszichológia

- nem mindegy,
kihez miképp szólunk
A retorika kapcsolata más tudományágakkal
társadalmi,
történelmi változások;
demokrácia fejlődése

menedzseri szemlélet
fogyasztói társadalom
jellemzői:
retorika
szónoklattan
közéleti beszéd
(magánéleti tanácsok, politikai
kampánybeszédek)
(vád-, védőbeszédek, bírói beszéd)
rétor (gör.)
görög városállamok
művészet, mesterség, gyakorlat
„septem artes liberales” egyike
pl. Lüsziasz olümpiai beszéde: felszólítás az összgörög összefogásra
alkalmi beszéd,
dicséret,
emlékbeszéd,
pohárköszöntő,
székfoglaló beszéd,
ünnepi beszéd
Full transcript