Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

1.0)PRINSIP KURIKULUM ISLAM DAN TIMUR

No description
by

noratasha basri

on 8 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 1.0)PRINSIP KURIKULUM ISLAM DAN TIMUR

PENSYARAH:
PUAN SITI BALKEH BINTI OSMAN

DISEDIAKAN OLEH:
AFID AINZAT BIN SUHAIMI
PUTRI ANIS IZZATI BINTI SAARANI
NORATASHA BINTI BASRI
2.0)PEMBENTUKAN DAN KANDUNGAN KURIKULUM SEKOLAH
PENGERTIAN KURIKULUM
Segala rancangan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah ataupun sesebuah institusi pelajaran untuk mencapai matlamat pendidikan.
(Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979)

rumusan
Kesimpulannya, kurikulum yang berkualiti hendaklah dibentuk dan dilaksanakan dengan teliti dan efisien.
Dalam menghasilkan kurikulum yang berkesan, semua pihak terutamanya guru perlulah berganding bahu menjalankan peranan masing-masing.

1.0) PRINSIP KURIKULUM ISLAM DAN TIMUR

KONSEP FALSAFAH ISLAM
Menurut perspektif Islam, pendidikan bermaksud
satu proses yang berterusan
memupuk potensi semulajadi manusia dari segi intelek, akhlak, rohani, jasmani
secara bersepadu
ke arah pembentukan insan yang soleh
agar membawa kebaikan dunia dan akhirat

AHLI FALSAFAH DAN PENGERTIAN FALSAFAH ISLAM
Al- Kindi (805-873AD)

Falsafah Islam mempunyai 3 aspek:
Ilmu Fizik – berasaskan benda.
Ilmu Matematik – ilmu hitung, astronomi.
Ilmu Ketuhanan – tidak berkaitan dgn benda sama sekali.

Ibn Sina (980-1073)

Falsafah dikategorikan kepada:
Melalui Wahyu- ilmu yang diturunkan daripada malaikat kepada Nabi Muhammad s.a.w. Contohnya, Al-Quran dan As-Sunnah. 
Ilmu akhirat – badan manusia tidak dihidupkan lagi, maka rohnya yg abadi itu akan mengalami seksa dan kesenangan.

Al-Farabi
Falsafah boleh dilihat dari 2 sudut:

Falsafah teori
mengetahui sesuatu yang ada.
Contoh: ilmu Matematik, ilmu fizik, Metafizik

Falsafah amalan
mengetahui sesuatu yang seharusnya diwujudkan dalam perbuatan.
Contoh: ilmu akhlak(etika) dan falsafah politik.

MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM
Membentuk dan memperkembangkan insan
menjadi Muslim yg berilmu, beriman, beramal soleh dan berperibadi mulia
ke arah melengkapkan diri serta bertanggungjwab sebagai hamba dan khalifah Allah SWT yg bertakwa.

Melahirkan insan taat kepada Allah SWT,
hidup dalam masyarakat dgn harmoni, aman dan damai
mendapat keredaan dan kesejahteraan di akhirat.

falsafah pendidikan islam
Falsafah yang berteraskan wahyu, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. 
Oleh sebab falsafah pendidikan Islam berasaskan daripada ajaran al-Quran, maka kurikulum pendidikan Islam merujuk kepada ajaran al-Quran sebagai pengajian utama, diikuti dengan bahasa Arab sebagai media pengantar.

KONSEP FALSAFAH ISLAM
Kurikulum pendidikan merangkumi bidang pengajian kemanusiaan, termasuk psikologi, sosiologi, sejarah dan ekonomi, serta bidang ilmu mengenai alam tabii atau sains semula jadi, seperti astronomi dan biologi

Pendidikan Islam juga menyepadukan pendidikan ilmu keduniaan dengan ilmu akhirat.

bidang pendidikan islam
FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR
FUNGSI FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR
Membolehkan seorang itu mencapai kebijaksanaan
Mengekalkan struktur kekeluargaan
Menggubal undang-undang
Memenuhi kehendak-kehendak sosial dan ekonomi

Prinsip Falsafah Pendidikan Timur
Kehidupan manusia akan menjadi baik jika mereka sanggup berubah
Sikap seseorang terhadap kehidupan merupakan faktor penentu pencapaian kebahagiaan
Manusia belajar melalui pemerhatian alam semula jadi mereka
Setiap manusia ingin memperoleh kebijaksanaan dan mencapai Nirvana. Kesemua jalan hidup sebenarnya menghala ke arah tersebut

Konfusianisme
Berasas daripada pemikiran Conficius (551-479SM)
Konsep pendidikan: membina tingkah laku manusia, pendidikan adalah untuk semua
Matlamat pendidikan: Menghasilkan individu yang berkebolehan serta bermoral tinggi.
Peranan guru: sebagai fasilitator dan penyampaian ilmu yang mahir
Menganggap fitrah manusia mengandungi nilai murni baik hati, dan nilai baik hati ini dapat diperkembangkan melalui proses pendidikan
Terdapat 5 buku Confucius yang merangkumi bidang falsafah, politik, ekonomi, dan kebudayaan:
Puisi
muzik
Kesusasteraan
Sejarah
Kod dan tatacara kelakuan yang baik

Fokus kepada pendidikan moral yang termasuk nilai-nilai seperti:
Hormat kepada ibu bapa (xiao)
Hormat kepada orang lebih tua (ti)
Ketekunan (min)
Kesetiaan (zhong)
Jimat cermat (jian)
Tolak ansur (rang)
Kebijaksanaan (zhi)
Keberanian (yong)

PROSES PEMBENTUKAN KURIKULUM
Model Proses Pembentukan Kurikulum Wheeler
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN KURIKULUM
UNSUR-UNSUR DALAM PEMBENTUKAN KURIKULUM DI MALAYSIA (Atan Long, 1984)
Akademik yang berasaskan pemerolehan ilmu pengetahuan melalui penguasaan kemahiran membaca, menulis dan mengira.
Kerohanian yang berasaskan usaha membantu pelajar memperolehi pendidikan untuk memahami erti kehidupan yang sempurna.
Jasmani yang berasaskan latihan fizikal untuk membolehkan pelajar dapat hidup dengan selesa dan sihat.
Kerohanian yang berasaskan usaha membantu pelajar memperolehi pendidikan untuk memahami erti kehidupan yang sempurna.
Kerohanian yang berasaskan usaha membantu pelajar memperolehi pendidikan untuk memahami erti kehidupan yang sempurna.
KANDUNGAN KURIKULUM SEKOLAH
1) Sukatan Pelajaran dan kandungan mata pelajaran serta segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

2) Aktiviti kokurikulum seperti sukan, permainan, kelab dan unit beruniform.

3.0) PELAKSANAAN DAN PERKEMBANGAN KURIKULUM
kurikulum selepas merdeka
KURIKULUM LAMA SEKOLAH RENDAH (1955-1982)
kururikulum sebelum merdeka
Sebelum kedatangan British.
sistem pendidikan informal
pendidikan agama di sekolah pondok

Selepas kedatangan Inggeris
Pekerja dari china dan india di bawa masuk ke Tanah Melayu
Berlaku perkembangan sekolah persendirian pelbagai kaum seperti sekolah Cina, sekolah India dan sekolah Melayu yang berorientasikan negara asal dan terhad kepada budaya dan bahasa masing-masing.
Sekolah Inggeris didirikan untuk mengisi tuntutan pentadbiran tanah jajahan dari segi politik, ekonomi dan sosial

KLSR
KBSR
KBSR
KSSR
Membaca, menulis dan mengira(3M) dijadikan kurikulum asas pembelajaran di zaman pemerintahan British kerana kebanyakan rakyat buta huruf.
Sistem persekolahan secara sekular dibuat bagi memisahkan perpaduan kaum kerana akan mengganggu pemerintahan ekonomi.
Hal ini kerana pendidikan tidak menjadi tajuk utama pemerintah British berbanding dengan perniagaan.
Pendidikan menjadi penting selepas Jawatan Kuasa Barnes dibentuk pada 1949 untuk mengkaji dan memperbaiki pendidikan orang Melayu.

Jawatankuasa Kabinet mendapati terdapat beberapa kelemahan dalam KLSR yang perlu diatasi. 
Antaranya termasuklah
KURIKULUM BARU SEKOLAH RENDAH(1983-1992)
KBSR menggantikan kurikulum lama sedia ada.

1988 - Ujian Penilaian Darjah 5(UPD5) telah dimansuhkan dan Ujian Penilaian Sekolah Rendah(UPSR) diperkenalkan.

1990 – Dapatan dalam Seminar Kebangsaan Pelaksanaan KBSR menunjukkan kurikulum baru perlu disemak semula.
KBSR hanya dapat bertahan selama 10 tahun sebelum diberi nama baru atas dasar semakan seterusnya.

Semakan semula ini dibuat untuk pengubahsuaian dan penambahbaikan kurikulum di sekolah rendah pada masa tersebut.

Perubahan dan perkembangan semasa kepada kurikulum baru adalah bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah rendah demi mencapai matlamat FPN yang digubal pada 1988

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH(1993-2010)
Tujuan KBSR diperkenalkan ialah untuk memberi tafsiran (taksiran) baru dalam beberapa aspek tertentu kurikulum supaya dapat memantapkan pelaksanaan KBSR dengan berkesan.

Memandangkan penekanan KBSR lebih tertumpu kepada kesepaduan, maka kesepakatan mesyuarat dicapai untuk mengenalkan KBSR sebagai kurikulum Bersepadu(KBSR) pada tahun 1993.

Perubahan dari kurikulum baru kepada kurikulum bersepadu adalah cetusan berterusan objektif  Falsafah Pendidikan Negara (FPN) yang digubal pada 1988.

KBSR memperkenalkan 3 mata pelajaran atau subjek baru ke dalam sistem kurikulum
Kemahiran Hidup
Sains
Kajian Tempatan

PERINGKAT PELAKSANAAN KBSR
KBSR mula dilaksanakan secara terhad di 305 buah sekolah rendah pada tahun 1982.
Bertujuan untuk membolehkan KPM mengesan dan mengenal pasti kekurangan dalam perancangan dan pelaksanaan KBSR melalui proses penyeliaan dan penilaian.
Dengan ini pengubahsuaian dapat dibuat dalam peringkat pelaksanaan penuh.
Pelaksaaan secara penuh kemudian dijalankan secara berperingkat.

Jadual Pelaksanaan KBSR
Semakan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (2003)
2003 - KBSR disemak semula kerana Dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI).
2009 - kerajaan telah mengambil keputusan untuk memansuhkan Dasar PPSMI secara berperingkat dan menggantikannya dengan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI) secara berperingkat.
KBSR (semakan) telah digubal semula menjadi Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) selaras dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 (PIPP)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (2011)
Hasil semakan KBSR 2003 telah diperkenalkan secara rasmi pada tahun 2011 sebagai KSSR.

KSSR adalah lebih jelas,tersusun, padat dan agak global serta mempunyai kerangka yang lebih besar.

Fokus KSSR memastikan selepas 6 tahun persekolahan murid mencapai standard pengetahuan, kemahiran dan nilai yang ditetapkan bagi setiap tahap.

KSSR memberi penekanan kepada 4M iaitu kemahiran membaca, menulis,mengira dan menaakul.

Kemahiran menaakul adalah keupayaan membuat pertimbangan dan penilaian dengan menggunakan akal atau logik

KSSR mengekalkan kesemua prinsip KBSR kerana masih sesuai dan relevan untuk melahirkan insan yang seimbang dan holistik.

Murid yang mengikuti KSSR akan mempunyai asas-asas berikut:
Perbandingan KBSR dan KSSR
FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA
(EDUP 3013)

KUMPULAN 5: KURIKULUM
Falsafah pendidikan di India
Falsafah pendidikan berasaskan ajaran Hindusnime.
Tokohnya ialah:Rabindranath Tagore
Pendidikan juga suatu proses yang dinamik dan realistik.
Menurut beliau juga, pendidikan tidak terikat semata-mata dengan buku tetapi perlu ada hubungkait dengan pengalaman.
Pendidikan merujuk kepada proses membina insan yang boleh berfikir secara efektif dan saintifik.
Pendidikan bertujuan meningkatkan kecekapan sosial dan mengarahkan rakyat dalam kebajikan masyarakat dan negara.
Falsafah ini menekankan bahawa rakyat sebuah negara harus taat dan sayang akan negara dan mereka perlu memberi sumbangan membina dan produktif.
Full transcript