Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PROIECT DIDACTIC

No description
by

iulia gavril

on 10 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PROIECT DIDACTIC

PROIECT DIDACTIC


UNITATEA DE ÎNVǍŢǍMÂNT
: Colegiul Naţional « Dimitrie Cantemir »
PROPUNĂTOR( student practicant): Mihai Iulia Mihaela (Gavril )
PROFESOR: Hapenciuc Aura
DATA: 27.03.2014
CLASA: a IX-a A (matematică-informatică)
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba și literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Iubirea
SUBIECTUL:” Maitreyi” de Mircea Eliade
TIPUL LECŢIEI: mixtă

COMPETENŢE GENERALE:
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii romane in receptarea şi producerea mesajelor in diferite situaţii de comunicare.
2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică in receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare.

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.3 - exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate;
2.1 - aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textelor literare;
2.6 - aplicarea conceptelor de de specialitate în analiza şi discutarea textelor literare

COMPETENŢE DERIVATE/ OBIECTIVE:
La sfârșitul orei elevii vor fi capabili
a) Cognitive:
• C1. prezentarea trăsăturilor fizice şi morale ale personajului analizat (Maitreyi);
• C2. indicarea ipostazelor în care apare personajul;
• C3. precizarea mijloacelor de caracterizare a personajului;
b) Afective:
• C4. cultivarea plăcerii de a citi;
• C5. stimularea gândirii autonome, reflexivă şi critică, prin lectura textelor.

VALORI ŞI ATITUDINI :
- Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii pentru a citi;
- Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice prin lectura şi analiza textelor

STRATEGIA DIDACTICĂ
METODE ŞI PROCEDEE:
conversaţia euristică, problematizarea, analiza literară, explicaţia, expunerea, argumentarea, brainstorming, lucrul pe grupe, Diagrama Venn.
FORME DE ORGANIZARE
: activitate frontală, activitate individuală, activitate pe grupe.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT :
fişe de lucru, tabla, textul-suport.
RESURSE
: capacităţile intelectuale ale elevilor şi competenţele acestora de receptare şi interpretare a textelor literare , cunoştinţele anterioare despre roman; timp : 50 de minute

BIBLIOGRAFIE
• Eliade, Mircea, “Maitreyi”, Editura Cartex 2000
• Fînaru, Sabina, “ Eliade prin Eliade”, Editura Univers, Bucureşti 2003;
• Glodeanu, Gheorghe, “Poetica romanului interbelic”, Editura Europeană;
• Reschika, Richard, “Introducere în opera lui Mircea Eliade”
• Programa pentru limba şi literatura română , clasa a IX-a

MODALITĂŢI DE EVALUARE : observare sistematică, aprecierea verbală , notarea

2 minute
1.
Moment organizatoric
Verificarea prezenţei. Crearea atmosferei propice bunei desfăşurări a lecţiei.
2.
Verificarea temei şi reactualizarea cunoştinţelor însuşite anterior
7 min

Sunt actualizate câteva cunoştinţe despre textul studiat: Maitreyi, Mircea Eliade (rezumatul romanului).

Conversaţia
Individuală
Frontală


3. Captarea atenţiei
10 min
Prin brainstorming, se alcătuieşte o hartă conceptuală a personajului Maitreyi a lui Eliade. Se porneşte de la întrebarea “Ce îl atrage pe Allan, europeanul instruit, la exotica Maitreyi?” Răspunsurile argumentate, cu citate reprezentative, generează o schemă conceptuală utilizată apoi în caracterizarea eroinei.
Brainstorming
Individuală
frontală

MISTERIOASĂ STRANIE CIUDATĂ ZÂMBET TIMID

FASCINANTĂ CULTIVATĂ

FIINŢĂ PRIMITIVĂ SENSIBILĂ MÂNDRĂ DISPREŢUITOARE

INFANTILĂ MATURĂ

STRĂLUCiREA SIDEFIE A BRAŢULUI CULOAREA PIELII IREALĂ

OCHII NEGRI BUZELE ROŞII


PURITATE PUDOARE SENZUALĂ

VISĂTOARE DISTRATĂ

INTELIGENTĂ VISĂTOARE EXOTICĂ

4. Anunţarea temei şi a obiectivelor
3 min
Se anunţă titlul lecţiei şi se notează pe tablă:” Maitreyi, Mircea Eliade- Caracterizare personaj” Sunt enunţate competenţele ce vor fi urmărite pe parcursul activităţii:
• prezentarea trăsăturilor fizice şi morale ale personajului analizat (Maitreyi);
• indicarea ipostazelor în care apare personajul;
• precizarea mijloacelor de caracterizare a personajului;
Expunerea

5. Dirijarea învăţării 20 min
Activitatea pe grupe : învăţarea prin descoperire. Se împarte clasa în grupe şi se dau următoarele sarcini:
Grupa nr. 1: să-l caracterizeze pe Allan, utilizând textul, oferind citate
Grupa nr. 2: să o caracterizeze pe Maitreyi

Completarea unei diagrame Venn pentru a descoperi asemănările şi deosebirile dintre Allan şi Maitreyi / europeni şi indieni ;
Fiecare grupă are timp de lucru 10 minute, după care îşi prezintă activitatea.( 5min)
Sunt subliniate principalele trăsături ale personajului (Făptură misterioasă şi schimbătoare, stranie şi ciudată, fiinţă pură, plină de sensibilitate, mândră şi dispreţuitoare, nevinovată şi senzuală , instruită, cultă, simbol al femeii superioare , intelectuală, iniţiată, însetată de cunoaştere).
Sunt indicate mijloacele de caracterizare folosite (Caracterizare directă: personaj-narator – relatare la persoana I sg; Caracterizare indirectă: comportament, felul cum acţionează, mimică, gesturi, limbaj, relaţia cu celelalte personaje , mediul în care trăieşte).


6. Obţinerea performanţei
8 min
Elevii sunt solicitaţi să realizeze o caracterizare în versuri a personajului urmărind următoarea schemă:
1. Primul vers -un cuvânt (numele personajului)
2. Al doilea vers - alcătuit din două cuvinte care descriu personajul
3. Al treilea vers - alcătuit din trei cuvinte care exprimă o acţiune, fiind, de regulă, verbe la modul gerunziu.
4. Al patrulea vers - conţine patru cuvinte şi exprimă sentimentele
5. Al cincilea vers - un cuvânt prin care se sintetizează cele prezentate.


7. Asigurarea feed-backului
3 min
Se realizează prin aprecieri verbale pe tot parcursul lecţiei, vizând participarea elevilor, calitatea exemplelor şi a argumentaţiei, calitatea şi corectitudinea exprimării.

Explicaţia

Individuală

8. Asigurarea retenţiei şi a transferului
2 min
Se comunică tema pentru acasă:
De alcătuit o scurtă naraţiune în care să prelungească destinul personajelor Allan şi Maitreyi .
Full transcript