Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BNP & tillväxt

No description
by

Joel Tedgård

on 8 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BNP & tillväxt

BNP & tillväxt
BNP
Tillväxt
- BNP visar relativt väl hur stor ekonomi ett land har, men missar hushållsarbete, självhushållning och ”svartarbete”

- Det största problemet med BNP-måttet är att det inte säger något om fördelningen av resurserna i samhället. Exempel: Angola

- Av denna anledning finns det ett annat mått, kallat HDI (Human Development Index), som tar hänsyn till andra välfärdsmått som läskunnighet, livslängd och inkomstfördelning.
BNP - ett dåligt mått?
- Med ekonomisk tillväxt menas en ökning av BNP, d.v.s. den samlade produktionen av varor och tjänster

- Att skapa tillväxt görs antingen genom att man
ökar produktionsresurserna
eller genom att man
utnyttjar
de resurser som finns
på ett effektivare sätt
Vad är tillväxt?
PROBLEM
- Bruttonationalprodukt, BNP, definieras som värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år (för användning till konsumtion, investering och export)

- Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, var 3 908 miljarder kronor för år 2014
Vad är BNP?
Rankning BNP (miljoner USD) - 2013
— Global BNP 72,689,734
— Europeiska unionen 17,958,073

1 United States 16,768,100
2 China 9,181,204
3 Japan 4,898,532
4 Germany 3,730,261
5 France 2,678,455
6 United Kingdom 2,267,456
7 Brazil 2,243,854
8 Italy 2,149,485
9 Russia 2,096,774
10 India 1,937,797
11 Canada 1,838,964
12 Australia 1,531,282
13 Spain 1,358,263
14 South Korea 1,304,554
15 Mexico 1,259,201
16 Indonesia 868,346
17 Netherlands 853,539
18 Turkey 822,149
19 Saudi Arabia 748,450
20 Switzerland 685,434
21 Argentina 611,726
22 Sweden 579,680
- Bruttonationalprodukten, BNP, dividerat med antalet invånare i landet, kallas BNP per capita. Det är ett mått på ett lands produktion med hänsyn till befolkningsutvecklingen.

- Huruvida ett land har en hög eller lågprisnivå är också intressant i en jämförelse mellan länder, därför gör man en anpassning så att köpkraften blir lika stor i alla länder. Kallas PPP - Purchasing Power Parities
BNP/capita
BNP/capita (2013) - US$

1 Luxembourg 112,473
2 Norway 100,579
3 Qatar 98,986
4 Switzerland 81,276
5 Australia 64,578
6 Denmark 59,129
7 Sweden 58,014
8 Singapore 55,182
9 United States 53,001
10 Canada 52,037
11 Netherlands 50,816
12 Finland 49,055
13 Austria 49,039
14 Ireland 48,608
15 Belgium 45,538
1 Norway 0.944
2 Australia 0.933
3 Switzerland 0.917
4 Netherlands 0.915
5 United States 0.914
6 Germany 0.911
7 New Zealand 0.910
8 Canada 0.902
9 Singapore 0.901
10 Denmark 0.900
11 Ireland 0.899
12 Sweden 0.898
13 Iceland 0.895
14 United Kingdom
186 D. R. Congo
Öka tillväxten
Öka produktionsresurserna:
- Befolkningen ökar
- Arbetslösheten minskar
- Investeringar i fler maskiner
- Fler råvaror

Öka produktiviteten:
- Människor arbetar snabbare
- Investeringar i effektivare maskiner
- Utveckla
humankapitalet
Gapminder - Tillväxt i världen de senaste 200 åren
http://www.gapminder.org/world/#$majorMode=chart$is;shi=t;ly=2003;lb=f;il=t;fs=11;al=30;stl=t;st=t;nsl=t;se=t$wst;tts=C$ts;sp=5.59290322580644;ti=2011$zpv;v=1$inc_x;mmid=XCOORDS;iid=phAwcNAVuyj1jiMAkmq1iMg;by=ind$inc_y;mmid=YCOORDS;iid=phAwcNAVuyj2tPLxKvvnNPA;by=ind$inc_s;uniValue=8.21;iid=phAwcNAVuyj0XOoBL_n5tAQ;by=ind$inc_c;uniValue=255;gid=CATID0;by=grp$map_x;scale=log;dataMin=282;dataMax=119849$map_y;scale=lin;dataMin=12;dataMax=83$map_s;sma=49;smi=2.65$cd;bd=0$inds=;example=75
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3718&grupp=9972&artikel=5068677
Tankesmedjans Simon Svensson gör satir kring vår tids hyllande av den eviga tillväxten
Avgörande faktorer för en långsiktig tillväxt
- Utveckla ny teknik
- Fungerande kreditmarknad
- Fysisk infrastruktur
- Social infrastruktur
- Politisk stabilitet
- Utbildning
- Öppenhet
Eftersom jordens befolkning ökar drastiskt behöver BNP i världen gärna följa samma tempo för att BNP/capita inte ska minska.

Vill vi dessutom utrota fattigdomen så kanske tillväxten t.o.m. skulle behöva öka.

Samtidigt vet vi att den produktion vi har idag håller på att utarma jordens resurser och allt större miljöproblem uppenbarar sig redan nu...
Hur ska vi få ihop denna till synes omöjliga matematik? Fattigdom + befolkningstillväxt + tillväxt = miljö. Eller?

Diskutera!
Falsk matematik
Inkomstklyftor i Sverige
ATT MÄTA INKOMSTFÖRDELNING
- Inkomstfördelningen i olika länder brukar redovisas med Ginikoefficienten

- Om alla i ett land har samma inkomst är koefficienten 0, om en person har all inkomst är den 1. Sverige har en Ginikoefficient för inkomst på 0.307 - vilket är lågt i en internationell jämförelse

- Ginikoefficienten för förmögenheten i Sverige är däremot 0.863. Förmögenheten är alltså betydligt mer ojämnt fördelad än inkomsten.

Skillnaden mellan rika och fattiga i Sverige
Fundera och skriv ner:
- Hur många procent av den samlade förmögenheten i Sverige äger dessa grupper?

- Hur tycker du att fördelningen borde se ut?
De fattigaste 20%
De rikaste 20%
Mellan 20%
Näst fattigaste 20%
Näst rikaste 20%
Att jämföra BNP över tid
- Att använda BNP för att se hur levnadsstandarden har förändrats över tid är problematiskt. Detta eftersom inflationen lätt spelar oss ett spratt. Därför pratar man om
löpande
och
fasta
priser.

- Löpande priser tar inte hänsyn till inflationen, medan fasta priser har kompenserat för det.
BNP - Löpande priser (Miljarder kr)
1980: 554
1990: 1435
2000: 2217
2009: 3057
BNP - Fasta priser (Miljarder kr)
1980: 1463
1990: 1822
2000: 2217 - Basår
2009: 2591
HDI
Banker -
möjlighet att låna för att investera och starta nya företag
Exempelvis lagstiftning och myndigheter
http://pejl.svt.se/visualisering/inkomster/var-ar-du/
Hur ser världen ut år 2115?
Ser framtiden ljus eller mörk ut?

Kommer kurvan att fortsätta uppåt?
Makten i exponentiell tillväxt
2014 - 3914 miljarder

2050 - 7828 miljarder

2086 - 15 656 miljarder

2122 - 31 312 miljarder
BNP - SVERIGE med 2% tillväxt/år
EVIG TILLVÄXT I EN ÄNDLIG VÄRLD?
Under åren 1965-2007 ökade världens kolförbrukning med 2% per år, vilket ger en fördubbling av förbrukningen på 35 år. Fortsätter vi i det tempot kommer vi alltså dubblera förbrukningen från i år fram till 2050. Det innebär att vi från idag fram till 2050 kommer göra slut på lika mycket kol som vi hittills har gjort av med under hela världshistorien.
Full transcript