Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Standardmodellen - Big Bang

No description
by

Jenny Rolland

on 7 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Standardmodellen - Big Bang

(21,7 ± 1,0 km/s per million lysår)
Kosmologi
Tidslinje: fra Big Bang til nå
Tre grunner til at vi tror på Big Bang
Problemer med Standardmodellen
Mørk energi/Vakuumenergi
Forskning og framtid
Oppsummering
Kosmologi
Hvordan universet ble til og hvordan det utvikler seg.
Tre grunner til at vi tror på Big Bang
1: Rødforskyvning av fjerne objekter

2: Bakgrunnsstrålingen

3: Fordelingen av grunnstoffer i universet
Standardmodellen
Big Bang
Standardmodellen
Tidslinje
Problemer med standardmodellen
Framtid og forskning
Oppsummering
Plancktiden
Før det har gått ett sekund
Universets partikler dannes


Partikler og antipartikler kjemper


Partikler dannes og utslettes
Tre minutter etter
Lav temperatur

Større atomkjerner enn deuterium

Helium, beryllium
og litium
Ett sekund etter Big Bang
30 minutter etter
Fusjonsprosesser stopper opp

Universet er som en tåke

Dagens fordeling av grunnstoffer
Nå: 13,7 milliarder år etter
Bakgrunnsstråling


Oppstår nye teorier
200 millioner år etter
380.000 år etter

Før:
Inflasjonsfasen
Fra Big Bang til 10 s
Usikkerhet
Kombinasjon av kvanteteori og gravitasjonsteori.
Rødforskyvning av fjerne objekter
Bakgrunnsstråling
Fordelingen av grunnstoffer
Kilder
2
1
3
1920-årene: galakser lengst bort hadde spektre forskjøvet mot rødt
På vei fra oss
1929: Edwin Hubble regnet avstanden til fjerne galakser
Lysstyrkemetoden
Dopplereffekten
- Målte radialfarten til galaksene
= Galaksenes radialfart proporsjonal med avstanden
Hubbles lov: måler avstand til objekter lengst unna
v = H · r
r = v / H
H: Hubbles konstant
v: radialfarten
r: avstanden fra jorda til galaksen
Rommet utvider seg - galaksene står stille
Universet må ha hatt uendelig stor tetthet
Teorien om Big Bang ble utviklet!
Rester av EM-strålingen fra startfasen av universet
Oppdaget i 1965
Standardmodellen: oppsto 380.000 år etter Big Bang

Temperatur: 3000 K
Deuteriumkjerner dannes


Temperaturen er lav nok


Universet blir gjennomsiktig for nøytrinoer
Mørk materie
Ca 20%

Mye masse, mørkt

Ingenting med stråling å gjøre

Oppstår i teorier, tilhører annen fysikk

Nyere fysikk: finnes andre dimensjoner
Tre teorier:

Gravitasjonskreftene dominerer

Utvidelsen overvinner gravitasjonskreftene, åpent univers

Utvidelsen balanserer gravitasjonskreftene, flatt univers
The Big Crunch
Universets ekspansjon vil ikke øke for evig

Kollapse i seg selv, trekke på alt

Største svarte hullet noensinne

Men ekspansjonsfarten øker

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Big_Crunch.gif

Ekspansjonsfarten øker
Hubble - universet større og større

Finne en bedre måling

Hvorfor ekspansjonsfarten øker

Mørk energi
"New Physics"
Standardmodellen: ikke mørk materie og gravitasjons interaksjoner mellom partikler

"New Physics" - ikke noe direkte bevis

Indirekte: mørk materie, bevegelsen av galakser
CERN
Standardmodellen - svakheter

Higgs boson og "New Physics"

Higgs boson: gir ingen ledetråder
om "New Physics"

Millisekundene etter Big Bang


Utvidelse: elektromagnetiske bølger får lengre bølgelengder
I dag: mikrobølger
Da: gammastråling
Bakgrunnsstrålingen ikke lik i alle retninger
Høyere temperatur ved galakser og galaksehoper
Hva universet inneholder

Hvor raskt det utvider seg
75% hydrogen

24% helium

1% litium og beryllium
30 min etter Big Bang
NASA-satellitten WMAP fra 2001
Bevis for Big Bang
http://astrofysikk2st.wikispaces.com/Avstander+i+universet
http://ndla.no/nb/node/59831
http://pvsfysikk.wikispaces.com/Kosmologi
http://no.wikipedia.org/wiki/Big_Bang#Observasjonelt_bevis
http://illvit.no/spor-oss/hvilke-beviser-har-vi-for-big-bang

Mørk materie:
http://home.web.cern.ch/about/physics/dark-matter
http://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/what-is-dark-energy/

Framtid og forskning:
http://www.futuretimeline.net/blog/2013/08/6.htm#.UysOK6h5PpQ
http://www.scientificamerican.com/article/speed-of-universes-expansion/
http://www.universetoday.com/37018/big-crunch/
http://ndla.no/nb/node/59831P

Bøker:
Callin, Palsgård, Stadsnes, Tellefsen,
Ergo Fysikk 1,
H. Aschehoug & Co., 2007
Comins, Neil F.,
Discovering the essential universe,
W. H. Freeman and Company, 2006
Sparrow, Giles,
Kosmos
, N. W. Damm & Søn AS, 2007
I dag: 2,73 K (-270,4ºC)
"Cosmic Background Explorer" skudd opp av NASA i 1989
Start: høy temperatur
Utvidelse: temperaturen synker
Kosmologi
Rødforskyvning
Bakgrunnsstrålingen
Fordelingen av grunnstoffer
Svakheter Standardmodellen
Nye teorier
Første stjernene

Tetthetsvariasjoner i bakgrunnsstrålingen v.h.a. gravitasjonskrefter

Materie trekker seg sammen
Fra 10 s til 10 s
Meget ustabilt
Lavere temperatur
Voldsom ekspansjon på kort tid.
-43
-43 -33
Mange kollisjoner mellom fotoner og elektroner
Universet var ugjennomsiktig
Etter:
Lavere temperatur
Universet ble gjennomsiktig
Ingen forklaring (ennå) på hva som forårsaket Big Bang.
Ekspansjonsfarten øker.
Hvorfor ble universet dannet av de partiklene vi har idag?
Hvordan materien er fordelt i rommet.
Oppbygning?
Hvorfor materie og ikke antimaterie?
Nesten like mengder materie og antimaterie i begynnelsen.
Annhilasjon?
Fordeling av materien i universet
Nesten perfekt mengde av grunnstoffene, men hvorfor plassert slik?
Kvantefluktasjoner
Inflasjonen
4 Fysiske krefter
1. Gravitasjon
2. Elektromagnetisme
3. Svak kjernekraft
4. Sterk kjernekraft
Mulig årsak bak inflasjon
Mørk energi - Vakuumenergi
1990 tallet, supernova
Mer lyssvake = mer fjerntliggende
Universet utvider seg!
Usynlig kraft, frastøtende gravitasjonskraft

Problemer og mørk energi:
http://web.ift.uib.no/~lillestol/FYS110/Kap07.pdf
http://hetdex.org/dark_energy/what_is_it/vacuum_energy.php
http://no.wikipedia.org/wiki/Opasitet
http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_energy
Fakta
The Big Bang

Standardmodellen
Einsteins kosmologiske konstant
Skaper energi i vakuum
E = m c
75-76 %
Energi i vakuum?

2
Full transcript