Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Begrepp Kapitel 7&8 Servicekunskap

No description
by

Karin Bergqvist

on 8 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Begrepp Kapitel 7&8 Servicekunskap

Räntabilitet
Räntabilitet på eget kapital (REK) är ett nyckeltal för aktiebolag som mäter graden av avkastning i intresset (aktieägarnas eget kapital) hos de allmänna stamaktieägarna. Visar hur väl ett företag använder investerat kapital för att generera inkomsttillväxt. REK är lika med budgetårets nettoinkomst (efter utdelning av preferensaktier men före utdelning av stamaktier) dividerat med totalt eget kapital (utan preferensaktier), uttryckt i procent.
Ex: Preben 2400 kr / 30 000 kr
Break Even Nollpunktsanalys
Nollpunkten är den försäljningsvolym där intäkterna minskade med de rörliga kostnaderna precis täcker alla fasta kostnader, d.v.s. resultatet är varken vinst eller förlust. Beräkningsmässigt erhålls den alltså med ekvationen
Marginal
Marginal, i företagsekonomi, är skillnaden mellan försäljningspris och inköpspris, beräknad i procent på försäljningspriset.
Ex: Preben Pålägg 4 / 10 försäljningspris = Marginalprocent
Vinstmarginal
Vinstmarginal är ett nyckeltal som anger företagets vinst i förhållande till omsättning.
103 200 /348 000 =0,29...
29 %
Frågor
Vilket alternativ skulle du rekommendera Preben i första hand och andra hand?

Motivera med hjälp av dina beräkningar.
Tag med andra aspekter så som konkurrenter, kunder, arbetstider mm.
Rörelsekostnad
Rörelsekostnader är kostnader som inte direkt hör till en speciell vara eller varugrupp. Vanliga rörelsekostnader är till exempel löner och andra personalkostnader, lokalhyra, annonser, avskrivningar m.m. Begreppet används främst i samband med påläggskalkyler för handelsföretag.
Ex: Preben 3000kr/mån 36 000kr/år
Begrepp Kapitel 7&8 Servicekunskap
Full transcript