Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Visie op verpleegkunde

No description
by

micha wouters

on 4 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Visie op verpleegkunde

1 Visie op verpleegkunde
Het doel van deze les
Na deze les kan jij ;
het begrip visie verklaren
het belang van een duidelijke mensvisie binnen de verpleegkunde aangeven
het begrip mensvisie uitleggen
het verschil aangeven tussen een reductionistische en een hollistische mensvisie
vanuit een casus of praktijksituatie de 5 wezenskenmerken volgens M. Rogers (en zijn gevolgen) toepassen

Opdracht
Het begrip visie
jou mening over een bepaald onderwerp
visies kunnen veranderen, dynamisch
ontwikkelen door ervaring, kritisch toetsen
visie op verpleegkunde
Holistische mensvisie
lichamelijke en geestelijke eenheid van de mens
2 stellingen
niet 1 orgaan dat ziek is
Reductionistische mensvisie
de mens herleiden (reduceren) tot bepaalde onderdelen
ziekten gevolg slecht functionerende organen
scheiding lichaam en geest
Wat is volgens jou verpleegkunde ?
Hoe kom je aan deze mening ?
Heeft iedereen dezelfde mening ?
Waarom start ik de cursus hiermee ?
Waarom is je visie belangrijk voor het beroep verpleegkunde ?
Wat is volgens jou een visie ?
berust op vier peilers ;
de visie op de mens (mensvisie -mensbeeld)
de visie op gezondheid
de visie op zorg
de visie op de omgeving
werken als verpleegkundige is werken met mensen
1.1.1 Mensvisie algemeen
wisselwerking met de omgeving
individuele keuze
waarden verschillen
noteer :
welke visie spreekt je aan en verklaar
welke visie spreekt je niet aan en verklaar
welke boodschap is voor jou het belangrijkste en verklaar
1.1 Het begrip visie
1.1.2 Een mensvisie voor de verpleegkundige
1.1.3 De mensvisie volgens Martha Rogers
opdracht
Martha Rogers
mensvisie en gevolgen op verpleegkundig handelen
5 kernelementen
De mens is een unieke en globale eenheid
De mens is een open systeem in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving
Het leven van de mens loopt in één richting en is onomkeerbaar
De mens kenmerkt zich door een bepaald patroon of orde in zijn leven
De mens kenmerkt zich door het vermogen om abstract te denken, te voelen, zich uit te drukken in taal
Opdracht
9.3 Opdrachten met betrekking tot de wezenskenmerken.
pagina 1.53

opdracht : plaats in de juiste kolom
 Nadruk ligt op menselijke waarden
 De professional is neutraal
 Gericht op patronen, tendensen, oorzaken
 Gespecialiseerde kennis, scheiding van lichaam en geest
 Rationele kennis staat centraal: weten is meten
 De patiënt is onafhankelijk en mondig
 De nadruk ligt op het geheel
 Intuïtie en emoties worden als een verrijking van en aanvulling op rationele kennis beschouwd
 Behandeling van symptomen
 Het menselijk lichaam is een dynamisch werkend systeem in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving
 De professional is autoritair
 Het menselijk lichaam is een machine bestaande uit onderdelen die door oorzaak/gevolg reacties soms als samenhangend kunnen bekeken worden
 Nadruk op efficiëntie
 De professional kiest bewust voor een eigen visie
 De patiënt is afhankelijk
1. De mens is een unieke en globale eenheid.
2. De mens is in een open systeem in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving.
3. Het leven van de mens loopt in één richting en is onomkeerbaar.
4. De mens kenmerkt zich door een bepaald patroon of orde in zijn leven.
5. De mens kenmerkt zich door het vermogen om abstract te denken, te voelen, zich uit te drukken in taal.
individuele benadering
relatie
continuïteit
patronen voorspelbaar
subjectief
Full transcript