Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Procesy informacyjne w zarządzaniu - wykład

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Procesy informacyjne w zarządzaniu - wykład

Procesy informacyjne w zarządzaniu dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska Cele nauczania przedmiotu Literatura podstawowa
• Oleński J. 2001. Ekonomika informacji. Podstawy. PWE. Warszawa.
• Oleński J. 2003. Ekonomika informacji. Metody. PWE. Warszawa.
• Januszewski A. Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 1 –

Literatura uzupełniająca
• Komunikacja gospodarcza (red. Niedzielska E.) Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000,
• Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002
• Niedźwiedziński M., Przedsiębiorstwo jako system informacyjny. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992 Terminy i tematyka zajęć zajęć:
06.10.2012 – 4h - System informacyjny i informatyczny oraz procesy informacyjne w przedsiębiorstwie,
21.10.2012 - 6h - Procesy informacyjne w systemie rachunkowości finansowej, Procesy informacyjne, standardy i technologie w procesach informacyjnych elektronicznej gospodarki – wybrane zagadnienia
03.11.2012 – 6 h – Procesy informacyjne, standardy i technologie w procesach informacyjnych elektronicznej gospodarki – wybrane zagadnienia C.D. oraz prezentacje (zaliczenie przedmiotu) Zakres Tematyczny 1)Wprowadzenie: pojęcie danych i informacji, cechy informacji, proces przetwarzania danych, proces informacyjny i jego fazy, 2) System informacyjny i procesy informacyjne w przedsiębiorstwie: pojęcie systemu i systemu informacyjnego, informacyjny model działania przedsiębiorstwa, usytuowanie systemu i procesów informacyjnych w systemie zarządzania przedsiębiorstwem 3)Procesy informacyjne w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa handlowego: Obieg informacji finansowej i rzeczowej oraz typy dokumentów w przedsiębiorstwie handlowym, Procesy informacyjne w cyklu rozliczania zakupu towarów, Procesy informacyjne w cyklu rozliczania sprzedaży towarów, Procesy informacyjne w cyklu administracyjnym 4) Procesy informacyjne w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa produkcyjnego, Obieg informacji finansowej i rzeczowej oraz typy dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Procesy informacyjne w cyklu rozliczania zakupu materiałów, Procesy informacyjne w cyklu rozliczania produkcji, Procesy informacyjne w cyklu rozliczania sprzedaży wyrobów gotowych, Procesy informacyjne w cyklu administracyjnym 5)Procesy informacyjne przedsiębiorstw kooperujących na elektronicznych rynkach, formy biznesu elektronicznego, fazy procesu informacyjnego w biznesie elektronicznym, istota działania rynków elektronicznych, giełdy elektroniczne - przykłady 6)Standardy i technologie w procesach informacyjnych elektronicznej gospodarki, Kody kreskowe i etykieta logistyczna, Systemy elektronicznej wymiany danych (EDI) Forma zaliczenia :
Wykonanie projektu w grupie na wybrane zagadnienie Wymiar godzin
16 godzin •poznanie roli informacji w procesie kierowania oraz znaczenia systemów teleinformatycznych i standardów wymiany informacji w gospodarce elektronicznej •poznanie portali zawierających wartościowe treści ekonomiczne przydatne dla przedsiębiorcy, a także poznanie obiegu informacji w przedsiębiorstwie •Student nauczy się wyszukać i interpretować informacje ekonomiczne z Internetu, •Student nabędzie kompetencje społeczne w zakresie kreatywnego poszukiwania i źródeł informacji dla potrzeb zarządzania organizacjami oraz będzie świadomy konieczności weryfikacji ich wiarygodności Dziękuję za uwagę
Full transcript