Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rettsstaten og domstoler

No description
by

Ingrid Fretheim

on 23 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rettsstaten og domstoler

Rettsstaten og domstoler
Hva skjer når noen begår en kriminell handling?
John har vært på kino.
Så smeller det.
GOAL!
Arbeidsoppgaver:
Etterforskning
John blir kjørt til sykehuset.
Tingretten
Fredrik og Morgan blir ført for tingretten fjorten dager senere.
Domstolene og straffesaker
Tiltale
Politiet finner Johns klokke hjemme hos Fredrik, og hos Morgan finner de fire nye mp3-spillere og åtte skinnjakker.
Angrepsmennene treffer ham i ryggen, og lammer ham for livet.
Politiet kommer til stedet.
Noen melder seg som
vitner
.
John har blitt utsatt for
grovt ran
med
legemsbeskadigelse
.

Vitnene beskriver hva de så og gir et
signalement
av gjerningsmennene.

Gjerningsmennene er
kjenninger
av politiet, og politiet vet hva de heter og hvor de bor.

Pågripelse
Politiet identifiserer Fredrik Dahl og Morgan Taylor som
mistenkte
.
Begge nekter å ha noe med saken å gjøre.
De blir satt i hvert sitt avhørsrom på politistasjonen og forhørt av en
etterforsker
.
Politiet tror de to mistenkte står bak handlingen. Da går de over fra
mistenkte
til
siktede
.
En som er siktet har:
Rett til en
forsvarer
Rett til å se dokumentene i saken.
Krav på å bli varslet om møter i retten.
Har rett til å være til stede i retten.
Kan nekte å
forklare
seg, men må oppgi
personalia
.
Fredrik Dahl og Morgan Taylor blir fremstilt for
Tingretten
, og politiet
begjærer

varetektsfengsling
.
Morgan hadde flere saker på seg hos politiet fra før, og hadde i tillegg forsøkt å rømme da politiet kom.
Retten avgjør at de kan holdes varetektsfengslet i fjorten dager.
Fredrik innrømmer at han og Morgan var sammen om overfallet, men Morgan holder på forklaringen sin.
John er nå i form til å avhøres, og peker ut både Fredrik og Morgan som overfallsmennene.

Han husket også at Morgan var den som slo først.
Vi reiser tiltale og straffesak mot de siktede.
Aktor

Fagdommer og meddommere
Forsvaret
Meddommere
kalles også for
lekdommere
.
Rettssak
Forsvar
Aktor
Fredrik
Morgan
Dommer
Meddommere
John er den
fornærmede
i saken. Han er fortsatt på sykehuset.
Vitnene
i saken får ikke være med på rettssaken før de har vitnet.
1.
Fagdommeren
leser opp tiltale
2.
Aktor forklarer tiltale og bevis

Fredrik
erkjenner
straffskyld.
3.
4.
Morgan nekter
straffskyld.
Forsvareren
snakker om
tiltalen.
5.
6.
Aktor forklarer
litt mer.
Sier hva John
har sagt.
7. Morgan og
Fredrik forteller
hva som skjedde.
Bevisførsel
Vitnene forklarer seg.
Det ene vitnet var redd for å forklare seg.
Aktor forklarte at man må forklare seg, men at man får politibeskyttelse.
"Forsikrer De at De vil fortelle den rene og fulle sannhet og ikke legge skjul på noe?"
Prosedyre
Fagdommeren leser opp personopplysninger.
Aktor oppsummerer og ber om fengselsstraff for begge to.
Forsvareren ber om at Fredrik
frifinnes
.
Morgans forsvarer ber også om frifinnelse, fordi Morgans venninne ga ham
alibi
for kvelden.
Dommen
Etter noen timers pause kommer dommerene tilbake.
Fredrik får en
betinget
dom på tre måneder. Morgan får tre måneders
ubetinget
fengsel.
En dom kan
ankes
.
Får man innvilget anken, går saken videre først til
lagmannsretten
, og deretter til
høyesterett
.
Lagmannsretten
Lagmannsrettene i Norge har navn som går helt tilbake til norrøn tid.
Anker man en dom fra tingretten, går saken videre til lagmannsretten.
Ikke alle anker går videre.
Lagmannsretten er satt sammen litt annerledes enn tingretten.
Høyesterett
Viktige og prinsipielle saker kan ankes til høyesterett.
Har vanligvis fem fagdommere, men det kan være så mange som nitten.
Tar ikke stilling til
skyldsspørsmålet
, men til
strafferammen
.
Bare aktor, forsvarer og dommere møter.

Lagmannsretten
Stort sett er det tre fagdommere og fire lekdommere.
Noen ganger kan det være ti lekdommere.
Når de tar stilling til skyldspørsmålet må syv av ti lekdommere
erklære den tiltalte skyldig
.
Etterpå blir straffen
utmålt
av tre fagdommere og fire lekdommere.
Sivile saker
Nabokrangler, skilsmissesaker, mindre uenigheter og private søksmål kalles
sivile saker
eller
tvistemål
.
I slike saker er det en
saksøker
og en
saksøkt
.
Først kommer saken til
forliksrådet
, men også den kan ankes oppover til høyesterett.
1. Les s. 157-161.

2. "Husker du" s. 161.

3. Les s. 161-166.

4. "Husker du" s. 166.
5. Les s. 167-169.

6. "Husker du" s. 169.

7. Les s. 169- 171.

8. "Husker du" s. 171.
Full transcript