Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Medine Memedi

on 9 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Hrvatski jezik
5. i 6. razred osnovne škole!
Riječ
~Riječ-glas ili skup glasova kojiima neko značenje
~RIJEČ-ima onoliko slogova koliko ima samoglasnika:jednosložene,dvosložne,trosložne i višesložne
~Riječi mogu biti promjenjive i nepromjenjive.
VRSTE RIJEČI
PROMIJENJIVE
-IMENICE
-PRIDJEVI
-ZAMJENICE
-BROJEVI
-GLAGOLI
NEPROMJENJIVE
-PRILOZI
-PRIJEDLOZI
-USKLICE
-VEZNICI
-ČESTICE


IMENICE
~riječi koje imenuju bića,stvari i pojave
OPĆE VLASTITE ZBIRNE
~UMANJENICE-imenice koje znače nešto umanjeno(stolić,ručica)
~UVEĆANICE-imenice koje znače nešto uvečano(ručetina,stolina)
~OPĆE IMENICE-zajedničko svim bićima,svim predmetima ili svim pojavama iste vrste:čovjek,kamen,nebo,zmija.
~VLASTITE IMENICE-imenuje se samo jedno određeno biće,predmet ili pojava:Zagreb,Anja,Sava.
~ZBIRNE IMENICE-imenuju se skup istovrsnih bića ili predmeta,koji se uzimaju kao jedna cjelina:momčad,cviječe,braća,smeće.
~KONKRETNE/STVARNE IMENICE-označuju predmete i pojave u čiju se stvarnost možemo uvjeriti,pomoću svojih osjetila(opip,okus,sluh,vid):zvuk,drvo,dijete,voda.
~MISELNE IMENICE-označuju nešto nestvarno,što pomišljamo kao stvarno:bijeg,učenje,ljubav,sreća!
~GLAGOLSKE IMENICE-označuju poimeničnu radnju,tvore se od glagolskih osnova.(GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI+JE)
~BROEVNE IMENICE-riječi koje su po obliku imenice a po značanju brojevi:dvojica,trojica,četvorica,pretorica...


PRIDJEVI
~riječi koje pobliže označuju imenice,riječi koje izražavaju različite osobine bića,stvari i pojava.
~PRIDJEVI-ODREĐENI I NEODREĐENI
OPISNI POSVOJNI GRADIVNI
~OPISNI(kvalitaivni)PRIDJEVI-označuju kakvo je što :velik,vitak,lijep,duboko(Ante je visok)
~GRADIVNI(materijalni)PRIDJEVI-označuju od čega je što:srebrn,zlatan,drven(Klupa je drvena)
~POSVOJNI(posesivni)PRIDJEVI-označuju čije je što:mamin,tatin,bratov(Auto je tatin)
~NEODREĐENI PRIDJEV-predmet se kvalificira,određuje se kakav je.
~ODREĐENI PRIDJEV-predmet se identificira,utvrđuje se koji je.
~KOMPARACIJA ILI STUPNJEVANJE-posebna primjena uspoređivanja pridjeva.U komparaciji razlikujemo tri stupnja.
1.stupanj-POZITIV
2.stupanj-KOMPERATIV
3.stupanj-SUPERLATIV
ZAMJENICE
~riječi koje zamjenjuju druge riječi.
~IMENIČKE-zamjenjuju imenice
-u rečenici dolaze samostalno i odgovaraju na pitanje tko? ili što?
~PRIDJEVNE-zamjenjujupridjeve,u rečenici dolaze kao dodatak imenicama i odgovaraju na pitanja;koji?,čiji?,kakav?.kolik?
~OSOBNE/LIČNE ZAMJENICE-zamjenjuju lica/osobe.Tri lica jednine(ja,ti,on,ona,ono).Tri lica množine(mi,vi,oni,one,ona)
~POVRATNA ZAMJENICA SEBE-zamjenjuje sve osobne zamjenica kada se označuje da radnja ne prelazi na drugoga,nego se vraća na lice koje ga vrši
PROMJENA POVRATNE ZAMJENICE SEBE
NOMINATIV -
GENETIV sebe,se
DATIV sebi,si
AKUZATIV sebe,se
VOKATIV -
LOKATIV sebi
INSTRUMENTAL sobom
BROJEVI
~Riječi kojima se izriče koliko čega ima i koje je što po redu.
~GLAVNI (izriču koliko čega ima)
~REDNI (izriču koje je što po redu)
~Od glavnih brojeva vlastitu promjenu imaju brojevi:jedan,dva,tri,četiri.
~Jedan se mijenja kao određeni pridjev s nepostojanim a ima sva tri roda i oba broja:jedan,jedna,jedno,jedini,jedne,jedna.
GLAGOLI
~riječi kojima se izriče radnja,stanje i zbivanje
~GLAGOLI RADNJE-označuju hitomično,namjerno djelovanje;baciti,bježati,reći
~GLAGOLI PO VIDU-SVRŠENI I NESVRŠENI
~Svršeni-izriču radnju koja je u određenom vremenu već svršena;bacaiti,dočekati.
~Nesvršeni-izriču radnju koja u određenom vremenu još nije svršena;bacati,zvati.
~GLAGOLI PO PREDMETU RADNJE
JEZIK
7 RAZRED
Full transcript