Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of слэн бодохөсөөлөл ба сэтгэхүйуйДүрслэн бодоху төсөөлөл ба сэ

No description
by

gantuya monhbayr

on 27 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of слэн бодохөсөөлөл ба сэтгэхүйуйДүрслэн бодоху төсөөлөл ба сэ

Дүрслэн бодохуй, төсөөлөл
Агуулга
Дүрслэн бодохуй гэж юу вэ?
Дүрслэн бодохуй яаж явагддаг вэ?
Сэтгэхүй гэж юу вэ?
Төсөөлөл
Төсөөллийн ангилал
Нэмэлт мэдээлэл

Дүрслэн бодохуйн үүрэг
Бодит байдлыг дүрд хувирган төсөөлж аливаа нэг зорилтыг шийдэх үедээ заавал дүрслэхүйг ашигладаг явдал.
Сэтгэлийн хөдөлгөөнийг зохицуулах байдлаар илэрнэ.
Хүний танин мэдэхүйн үйл явц ба сэтгэл санааны байдлыг зориудаар зохицуулахад оролцох, хооронд нь уялдуулах байдлаар илэрдэг.
Үйлдлийн дотоод төлөвлөлт бий болгох хэлбэрээр хэрэгжинэ.
Төлөвлөх буюу үйл ажиллагааны хөтөлбөр боловсруулах, түүнийхээ хэрэгжилтийг урьдчилан харах байдлаар илэрдэг.

Дүрслэн бодохуй
Хүн өөртөө байгаа мэдлэгтээ тулгуурлан ямар нэгэн шинэ үзэл санаа, шинэ дүр төсөөллийг бий болгоход чиглэгдсэн бодит байдлыг хувьсган тусгасан тусгалын онцгой хэлбэрийг дүрслэн бодохуй гэнэ.

Хүмүүс байнга хүсэн мөрөөдөж амьдардгийн цаад шалтгаан нь оюун ухаан ажилгүй байж ердөө ч чаддаггүйтэй холбоотой. Хүний уураг тархинд аль нэг шинэ мэдээлэл цутган орж ирэхгүй ямар ч асуудлыг шийдэх хэрэгцээ үүсээгүй байхад түүний хүсэл мөрөөдөл урьдын адил байнга үүсч явагдсаар л байдаг.

Их тархины гадар дахь хөөрлийн голомтуудаас үүссэн хуучин түр холбоосуудаас дахин шинэ түр холбоос үүсэх процессийг дүрслэн бодохуйн
физиологи үндэс
гэнэ.

Дүрслэн бодохуйн хэлбэр
Идэвхитэй-энэ нь хүн өөрийн хүсэл сонирхолын дагуу зоригийн үйлээ бүх талаар дайчлах замаар тодорхой дүр төсөөллийг бий болгох, тэдгээрийг амьдрал үйл ажиллагаандаа ямар нэг байдлаар ашиглах үйл явцтай холбоотой үүсдэг
Идэвхигүй
-энэ нь хүний хүсэл тэмүүлэл зоригийн үйлийн шууд оролцоогүйгээр аяндаа үүсч явагддаг

Бүтээлч
- энэ нь бодит нөхцөл байдлыг байгаагаар нь хуулбарлах биш харин ухамсрын тусламжтайгаар тэдгээрийн дүр дурслэлийг өөрчлөн хувиргаж, зориудаар шинэ төсөөлөл дүрслэлийг зохион бүтээх үйл явц юм.

Хуулбарлах-энэ нь нөхцөл бодит байдлыг голдуу яг тэр байгаагаар сэргээн дүрслэх бөгөөд гэхдээ тэр үед зарим талаар зохион бодох өөрчлөн хувиргах үйл явц оролцож болох талтай.

МУИС ЭЗС-БУ 1-6 Б.Оюунбат
МУИС НШУС СОЦ 2 Ц.Байгалмаа
МУИС Халиун

Дүрслэн бодохуй, төсөөлөл ба сэтгэхүй

Агуулга:

Дүрслэн бодохуй гэж юу вэ?
Дүрслэн бодохуй яаж явагддаг вэ?
Сэтгэхүй гэж юу вэ?
Төсөөлөл
Төсөөллийн ангилал
Нэмэлт мэдээлэл


Төсөөлөл
Өнгөрсөн үед байсан боловч тухайн үед хүний мэдрэхийн эрхтэнүүдэд үйлдэл үзүүлээгүй ямар нэг үзэгдэл юмсын бодит болон ерөнхийлөн дүгнэсэн тусгалын процессийг төсөөлөл гэнэ.
Төсөөлөл нь хүний танин мэдэхүйн үйл ажиллагааны эхний шатанд багтдаг сэтгэцийн процес юм. Хүн гадаад ертөнцөөс үйлдэл үзүүлсэн юмс үзэгдлийн ул мөрийн үндсэн дээр төсөөлөл үүсч явагдана.
Физилоги үндэс
Урьд бүрэлдэн тогтсон мэдрэлийн түр холбоос тархинд хадгалагдаж байгаа дахин сэргэх процесс юм.
Бодит -хүн ямар нэг обьект буюу зүйлийн тухай төсөөлөхдөө түүнийг үзэж харж, дахин сонсож, тусгаж байгаа мэтээр түүний дүр байдлыг санаж гаргах хэлбэрээр төсөөллийн биет бодит шинжээр илэрхийлэгдэнэ.

Онцлог
Ерөнхийлөн-обьектуудаас үүссэн олон янзын сэтгэгдэлүүдийг нэгэн дүрд нэгтгэх буюу хэд хэдэн төстэй дүрүүдийг нэг дүрд нэгтгэх хэлбэрээр төсөөллийн ерөнхийлөн дүгнэгдсэн шинж илэрхийлэх.

Төсөөллийн шинжүүд
Төсөөлөл бол хүний ой тогтоолтод үлдэж хадгалагдсан үзэгдэл юмсын дүр бөгөөд харин дүрүүдийг үүсгэсэн цочроогчид дараа уг зүйлийн тухай төсөөлөл хүнд бий болох үед дахин үйлдэл үзүүлэхгүй.
Төсөөлөл нь бүдэг бүрхэг, тод биш байдаг онцлогтой.
Төсөөлөл нь байнга хувисан өөрчлөгдөж байдаг.
Төсөөлөл үүсч явагдахад анализаторуудын рецепторууд ажиллахгүй бөгөөд үүсч байгаа дүр нь гагцхүү тархинд бүрэлдэн тогтсон мэдрэлийн түр холбоос дахин сэргэсний үндсэн дээр явагдана.

Төсөөллийн хэлбэр
Төсөөллийг хүртэхүйн адилаар:
Харааны төсөөлөл
Сонсголын төсөөлөл
Хүрэлцэх төсөөлөл
Үнэртэх төсөөлөл
Амтлах төсөөлөл
Хөдөлгөөний төсөөлөл

Төсөөллийн давуу тал
Амжилтанд хүргэхийн тулд илүү сайн анхаардаг.
Таныг идэвхижүүлж, урамшуулдаг. 
Спорт эсвэл ур чадварыг тань сайжруулахад тусалдаг. 
Бэлтгэл сургуулилт хийх, шинэ, эерэг зан төлөвийг олж авахад ашиглах боломжтой. 
Сөрөг сэтгэл хөдлөлүүдийг өөрчлөхийн тулд эерэг, тааламжтай төсөөллийг ашиглан сайхан зан ааштай байх боломжтой.
Өөртөө итгэлтэй байдлыг бий болгодог.

МУИС ЭЗС-БУ 1-6 Б.Оюунбат
МУИС НШУС СОЦ 2 Ц.Байгалмаа
МУИС ГГС ГМС-3 Б.Халиун
МУИС МХСС МХС-2 П.Төмөрцоож
Full transcript