Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

AUSIAS MARCH

No description
by

Francisco de la Plaza y Calpe

on 7 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of AUSIAS MARCH

Retrat d'Ausiàs March
Neix vers l'any 1397 en una família de la noblesa valenciana.
Va ser educat com un bon cavaller i home de lletres.

Va prendre part en la expedició militar d'Alfons el Magnànim a Còrsega i Sardenya l'any 1420.

Va casar-se amb Isabel Martorell germana de Joanot Martorell. Ella mor als pocs mesos i Ausiàs es tornà a casar.

Mor a València el 3 de març de 1459.
Biografía
Context històric
El segle XV La crisi de Catalunya

-1410: Crisi sucesoria a causa de la mort de Martí l'Humà.
-Compromis de Casp.
-Presións entre el monarca, la noblesa i la burgesia.
-Regnat d'Alfons XIII el Magnànim.
-Guerra entre 1462 i 1472.
Contexte Literari
El segle d'or

-Valencia es converteix en l'epicentre literari a causa de la guerra que assola Catalunya.

-Autors i obres claus:

· Joanot Martorell: Tirant lo Blanc
· Joan Roís de Corella
· Anònim: Curial e Güelfa
· Jordi de Sant Jordi
Ausias March
Biografia

Context:
-Històric: El segle XV: La crisi de Catalunya
-Literari: El segle d'or

Tematica:
-L'obra poètica: Característiques
-Classificació temàtica

Estil.

Obra.
Francisco de la Plaza
Pau Hidalgo Garcia

AUSIÀS MARCH
Tomba d'Ausiàs March
L'obra poètica d'Ausiàs March
· Els seus poemes
tenen com a nucli
temàtic l'amor.

· Trenca l'estil poètic
dels trobadors.
Primer poeta líric
que escriu en català.
· Es poden llegir a
l'estil d'una auto
biografia amorosa
de l'autor.

Classificació temàtica
· Plena de Seny: Dinou poemes.

· Llir entre Cards: Trenta-cinc poemes.

· Amor, amor: Dotze poemes.

· Mon darrer bé: Dues poesies.

· Oh, foll amor: Deu poemes.
Estil
-Mètrica: Decasil·labs ausiasmarquians amb cesura a la quarta síl·laba.

-Estil directe i sincer escrit en català ric.

-Són habituals les comparacions, les metàfores i les imatges per transmetre força i passió.
Obra:
Cant XIII
Que alegrement la gent celebri festes
tant lloant Déu com divertint-se a pler;
jardins, carrers i places facin ple
i que també s'hi narrin les grans gestes,
mentre jo, els seus sepulcres visitant,
consultaré les ànimes damnades,
i em respondran sentint-se acompanyades
només per mi en el continu plant.

Qu
e_a
-le-gre-ment-la-gent-ce-le-bri-fes-tes 10
tant-lloant-Déu-com-di-ver-tint-s
e_a
-pler; 10
jar-dins, ca-rrers-i-pla-ces-fa-cin-ple 10
i-que-tam-bé-s'hi-na-rrin-les-grans-ges-tes, 10
men-tre-j
o_e
ls-seus-se-pul-cres-vi-si-tant, 10
con-sul-ta-ré-les-à-ni-mes-dam-na-des, 10
i_e
m-res-pon-dran-sen-tint-s
e_a
com-pa-ny-ades 10
no-més-per-m
i_e
n-el-con-ti-nu-plant. 10

Conclusió
Full transcript