Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezentare licenta

No description
by

Iulia Apostu

on 11 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezentare licenta

Presiunea fiscală şi evaziunea fiscală. Tehnici de contabilitate creativă în evaziunea fiscală legală
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Facultatea de Ştiinţe Economice
Specializarea Finanţe Bănci
COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:
Lect. Univ. Dr. Adrian Moroşan
ABSOLVENT:
Apostu Iulia-Maria
sIBIU
2013
Motivul alegerii alegerii acestei teme rezidă în faptul că ea îmbină sfera economicului cu cea a juridicului, întrucât este vorba despre încălcarea legii fiscale prin evaziune fiscală, dar şi cu cea psihologică, întrucât în săvârşirea evaziunii fiscale prin intermediul contabilităţii creative este vorba despre comportamente manipulate, despre "lupta" dintre legal şi ilegal.
Scop: evidenţierea unor legături între presiunea fiscală şi evaziunea fiscală, dar şi între aceasta din urmă şi contabilitatea creativă.
Presiune fiscală
Evaziune fiscală
Evaziune
fiscală
Evaziune fiscală licită
Contabilitate creativă
Obiectivele lucrării

Cap. 1 "Presiunea fiscală":
Rolul impozitelor în activitatea statului
Definirea presiunii fiscale
Identificarea factorilor de influenţă ai presiunii fiscale
Cuantificarea presiunii fiscale - Curba Laffer
Limitele şi consecinţele sporirii presiunii fiscale

Cap. 2 "Evaziunea fiscală":
Definirea comportamentului evazionist
Definirea evaziunii fiscale
Identificarea cauzelor evaziunii fiscale
Delimitarea formelor evaziunii fiscale
Evidenţierea consecinţelor evaziunii fiscale
Determinarea metodelor de combatere a evaziunii fiscale
Incriminarea faptelor de evaziune fiscală
Cap. 3 "Contabilitatea şi evaziunea fiscală":
Definirea contabilităţii creative
Delimitarea contabilităţii creative de frauda fiscală
Identificarea factorilor determinanţi
Evidenţierea consecinţelor contabilităţii creative
Contabilitatea creativă este procesul prin care profesionişii contabili îşi folosesc cunoştinţele în scopul manipulării cifrelor contabile, profitând de posibilitatea interpretării actelor normative şi de existenţa numeroaselor opţiuni în rezolvarea diferitelor probleme contabile.
Obiectivul contabilității creative:
îmbunătățirea performnței financire
maximizarea câștigului pe acțiune
îmbunătățirea lichidității
minimizarea ratei îndatorării financiare
Încalcă principiile și normele contabile
Este un răspuns la presiunea fiscală
exploatează anumite imprecizii sau incompletitudini din legislația fiscală.
este corectă
Utilizarea tehnicilor de contabilitate
creativă va avea ca efect:
a. Majorarea sau diminuarea cheltuielilor.
b. Majorarea sau diminuarea veniturilor.
c. Majorarea sau diminuarea activelor.
d. Majorarea sau diminuarea fondurilor proprietarilor.
e. Majorarea sau diminuarea datoriilor.
f. Reclasificarea activelor sau datoriilor.

Studii de caz privind presiunea fiscală şi tehnicile de contabilitate creativă în România
I. Locul României în Uniunea Europeană privind presiunea fiscală
Presiunea fiscală (inclusiv contribuţiile la asigurările sociale) în Uniunea Europeană 2011
Descompunerea veniturilor fiscale pe categorii de impozite: directe, indirecte şi contribuţii la asigurările sociale - 2011
Fiscalitatea indirectă în Uniunea Europeană
Descompunerea impozitelor indirecte: TVA, accize, taxe vamale, alte taxe - 2011
Fiscalitatea directă în cadrul Uniunii Europene
Rata de impozitare a veniturilor persoanelor fizice şi veniturilor corporaţiilor 2011
Analizând prin comparaţie cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, consider că România reprezintă un mediu propice pentru afacerile companiilor multinaţionale. Trebuie luat în considerare nu numai faptul că România este a 24-a ţară din punctul de vedere al presiunii fiscale în Uniuniea Europeană, cu o rată a fiscalităţii de 28,2% pentru anul 2011, deoarce acest lucru este datorat şi unui aparat fiscal deficitar incapabil să înregistreze niveluri ridicate ale veniturilor colectate, ci şi faptul că România aplică printre cele mai mici cote de impozitare a veniturilor persoanelor fizice şi veniturilor corporaţiilor, situându-se pe locul 3 din punctul de vedere al celor mai mici rate (16%).
II. Contabilitate şi evaziune fiscală sau contabilitatea creativă şi influenţa acesteia asupra indicatorilor de rentabilitate ai firmei
Gradul de îndatorare
Capitalurile proprii
Rezultatul contabil
Domeniile în care se manifestă cu preponderenţă contabilitatea creativă
Contabilitatea creativă
Tehnici de manipulare a rezultatului
1. Politica de amortizare a imobilizărilor corporale
2. Capitalizarea cheltuielilor cu dobânda
3. Metode de evaluare a stocurilor
Amortizarea imobilizărilor
Capitalizarea dobânzilor
Metode de evaluare a stocurilor
CPP după metodele de evaluare a stocurilor
4. Operaţii de lease-back
CPP în cazul contractării împrumutului
Bilanţul în cazul contractării împrumutului
CPP în cazul operaţiunii de lease-back
Bilanţul în cazul operaţiunii de lease-back
Rata îndatorării – modalităţi de finanţare
Tehnici de manipulare a bilanţului
1. Dezîndatorarea în fapt
Consecinţele utilizării tehnicii dezîndatorării în fapt
2. Vânzări cu posibilitatea de returnare a bunurilor
Bilanţ – vânzare cu posibilitate de returnare a bunurilor
Ratele de lichiditate
Concluzii
Operaţiile prezentate în secţiunea precedentă nu prezintă nereguli din punct de vedere juridic.
Chiar dacă utilizarea contabilităţii creative nu este ilegală, ea indică faptul că managerii, aflaţi sub presiune, caută soluţii fără a-şi mai pune problema respectării unor standarde etice.
Literatura de specialitate sugerează o serie de metode de a preveni contabilitatea creativă.
Contabilitatea creativă va exista atât timp cât vor exista profesionişti contabili, capabili să realizeze artificii prin care întreprinderea să-şi amelioreze, aparent performanţele.
Full transcript