Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Digital dannelse.

No description
by

Gøril Vorland

on 8 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Digital dannelse.

Hva ligger i begrepet
digital dannelse? Begrepet digital dannelse har kommet ilag med den teknologiske utviklingen som skjer i vårt samfunn. Det finnes lover å forholde seg til når vi er på nett. Personvern - Å respektere andre på nettet.

Et sentralt aspekt ved den digitale dannelsen handler om å respektere andre på nettet. Å respektere andre på nettet innebærer blant annet at man følger opphavsrettslige regler ved publisering av andres arbeider, og at man følger regler personvern når man publiserer bilder som avbilder andre. (Wikipedia.com) Hvem er det som bestemmer
hva som er gode holdninger?


§ 3. Opphavsmannen har krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier, så vel på eksemplar av åndsverket som når det gjøres tilgjengelig for almenheten. (Lovdata.no) Åndsverksloven:
§ 1. Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket. (Lovdata.no) Er det ok at noen bruker det som er ditt på nett? Er det OK at du bruker noe som er andre sitt på nett? ........ det enkelte menneskets ukrenkelighet og krav på respekt fra andre mennesker, respekt for egen integritet og privatlivets fred. (Regeringen.no) Tenker du på hva mottakeren føler dersom
du skriver ufine meldinger på nett? Hvordan er DU mot dine klassekamerater på nett? Har elevene egen moralske identitet? Identitet innebærer blant annet å velge moralske og verdimessige standpunkt og hvilke kulturelle grupper man hører til. (identitet-utvikling.com) Den teknologiske utviklingen har
ført til at vi har et behov
for en felles forståelse, for hva som er målet med digital kompetanse i skolen.
Hva er det vi utdanner elevene til? Håndheve regler?

Stenge Facebook?

Føre annmerkning nr 23? Holdningstyrt arbeid i et klassemiljø er tidkrevende, jeg mener det vil lønne seg i lengden. Bruke tid, prate med dem,
og stille dem spørsmål. Små kortfilmer kan være grunnlag for diskusjon i klassen. Kan dette birda til at elevene utvikler egen moralsk identitet? På den måten kan elevene lettere lære å respektere andres moralske identitet, når vi gjør dem oppmerksom på at vi alle har ulike meninger, holdninger og verdier Digital dannelse

Laget av Gøril H Vorland Regjeringa har som mål at norsk skule skal vere ein føregangsskule i verda når det gjeld bruk av IKT i undervisning og læring.
(St.meld 17) Digital dannelse? Regjeringen og udir. bruker ordet:
digital kompetanse -
Hva ligger i ordet digital kompetanse? Først et lite historisk tilbakeblikk...... Rune Krumsvik spør:
Ville du latt barna dine dra på badetur utan å kunne symje?
Ville du latt seksåringen din setje utfor den svarte løypa i skisenteret?
Ville du sendt barnet ditt ut på Internettet åleine?
Digital dannelse handler mer om etikk,
moral og holdninger enn regler. Hvordan bør vi jobbe med elevene i videregående skoler med temaet digital dannelse? Vi lærere har ikke rett til å bestemme hva som skal være elevenes holdninger og verider. Kan vi være med å påvirke
elevenes holdninger og verdier?

Ja - Elevene er i utDANNING Som foreksempel: Det synest som om dei vaksne ikkje reflekterer i særleg grad over sitt eige fråvær på denne arenaen og det er naudsynt at dei må innta dette digitale rommet for å kunne vareta danningsansvaret sitt.

(Rune Krumsvik)
For den dagen ein har nok teknisk kompetanse til å kome seg inn på Internettet, har ein berre så vidt byrja på ei lang (kanskje livslang) kompetanse- og danningsreise i skikk og bruk på nettet.
(Rune Krumsvik)
I fagene produksjon
og kvalitet og dokumentasjon
tenker jeg på kildehenvisninger
knyttet til arbeid med moodboard.
http://decor8blog.com/2008/06/27/mood-board-contest-winners/ Eva Bra sier: Det som er spesielt med digitale medier er dette med nedlastingsdato fordi digitalt innhold er lett å endre – og da må man vite dato for når kilden ble brukt: For utklipp fra magasiner blir det omtrent det samme, men da skriver man inn evt tittel på bilde, tidsskrifttittel, årstall, årgang/måned/ukenr og evt sidenummer.
Dersom fotografens navn er kjent skal selvfølgelig dette med inn først i henvisningen enten det er fra trykt eller digitalt medium. (Eva Bra)
For videre jobbing med temaet kan du finne inspirasjon på bloggen:
digital i skolen blogspot.com Dette syns jeg er et godt eksempel på kildehenvisning til moodboards Digital dannelse handler også om klasseledelse.
Inspirasjon: Håvard Tjora. http://www.nadasisland.com/tpack/tpack.html Modell: Gøril H Vorland ......fra et samfunn der hjemmet,skolen og kirken stod for det samme verdisettet, til dagens samfunn, hvor barn og unge kan møte et verdisett hjemme, et på skolen og et tredje i mediene. (Ola Erstad) Illustrasjon: Den digitale kompetansepyramiden av R. K. Baltzersen
CC-lisens via wikipedia.org
Full transcript