Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

UlrikGerdes_CIMT_2014

Præsentation til Center for Innovativ Medicinsk Teknologi
by

Ulrik Gerdes

on 5 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of UlrikGerdes_CIMT_2014

Text mining på elektroniske patientjournaler — kan man bruge det til at identificere og undgå utilsigtede hændelser?
Vi har fået mange idéer, fx…
Text mining og analytics
Center for Innovativ Medicinsk Teknologi :: Oktober 2014 :: Odense
Kan man lære en computer at læse fritekster i elektroniske patientjournaler for at hjælpe med opgaverne?
Kræver systematiske registreringer (målinger) af mulige problemer og skader,
Mange informationer findes kun som fritekster i patientjournaler, og
Der er krævende arbejde at læse journaler
Baggrund
En ofte anvendt metode til systematiske gennemlæsninger af patientjournaler
To trænede reviewere og en supervisor gennemgår fx 20 journaler fra et sygehus hver måned
Der anvendes en liste med 56 triggere (markører) for mulige patientskader, og eventuelle skader identificeres sideløbende
Det tager typisk 40-50 minutter per journal
Kvaliteten af metoden diskuteres, bl.a. fordi resultaterne afhænger af folks erfaring (træning)
Manuel metode: Global Trigger Tool (GTT)
Algoritmerne er (især) gode til at frasortere journaler uden problemer…!
Eksempel: Patienter der er faldet under en indlæggelse, uanset om de kom til skade eller ej
Det virker...!
Hvad er »sandheden«…?
Tak for jeres opmærksomhed!
Idéen med projektet
Lad os
dog prøve!

Resultater
Nye idéer
Sproget i patientjournaler
Indholdet i patientjournaler
Forskelle mellem afdelinger og sygehuse
Teknikken har et stort potentiale
Der er betydelige udfordringer
Der er forbavsende meget at holde styr på, selv i et så forholdsvis lille it-projekt
Implementering er svært
Konklusioner & erfaringer
Nøglekomponenter
Manuel
læsning
Computer
Spørgsmål…?
Et integreret procesværktøj til praktisk brug
SAS Enterprise Text Miner
SAS Content Categorization
Software
Data og udviklingsproces
Peopleware
To kvikke hoveder med komplementerende kompetencer!
Typisk 50-100 gange!
Det ville være smart...!
Vi startede med at lave en plan...
Fase 1 :: Vi havde brug for...
Data, dvs. journaltekster [tilladelser]
Hardware [høj sikkerhed]
Software [tekstmining]
Peopleware
Faglig indsigt, programmering
Projektstyring, inkl. videns- og erfaringsudvikling, dokumentation og kommunikation
Penge...
"Proof of concept"
Farligt at sælge skindet før bjørnen er skudt...!
Go!
It-værktøj
Ulrik Gerdes
Overlæge, dr.med., lektor
Center for Kvalitet ∙ Region Syddanmark ∙ Middelfart
Institut for Regional Sundhedsforskning ∙ Syddansk Universitet
Der er mange...
Mange mennesker og meget dynamisk information
Løsning = Microsoft SharePoint
Ny sektion på SharePoint
Mere planlægning...
Fase 2 :: Vi havde brug for...
Flere penge...
Flere journaltekster [flere sygehuse]
Et præliminært procesværktøj til brug for klinisk personales afprøvninger
Usability tests [brugergrænseflade]
Migration til et 'driftsmiljø'
Mere videns- og erfaringsudvikling, dokumentation og kommunikation i en større personkreds
Go?
Fungerede det?
Ikke helt: Vi havde fx
ikke
brug for...
Diskussioner af den reelle værdi af det tilgrundlæggende manuelle GTT-værktøj
Behov for ofte at repetere formålet med projektet
Idéer der rakte ud over formålet med projektet
Mails i stride strømme...
Forbedring af kvalitet & patientsikkerhed på sygehuse...
Denne Prezi findes på www.ulrik-gerdes.dk under 'Præsentationer'

Udfordringer
Sproget i patientjournaler
Velformulerede sætninger versus SMS-stil, fx...
»Patienten har selv seponeret sin ventrikelsonde«
»Pt selv sep v-sonde«

Stavefejl, fx...
Trygsår, tryk sår, tyksår, decibitus, dukibitus… etc.

Forkortelser & slang, fx...
aff, at, blp, cic, epi, epid, fl, forb, ga, gens, gop, hyg, inf, ka, kath, knag, kvalmest, kvo, mob, msu, omk, ooa, opv, seq, sh, sik, stg, suff, uls, vt

Helt sort snak, fx...
»Bor på landbrug med dyr hånd« [talegenkendelse]
Inf...?
Helt afhængigt af konteksten, kan forkortelsen betyde...
Information
Informere
Infektion
Inficeret
Infusion
»Pt inf om inf i cic« =
»Patienten er informeret om at der er infektion i cicatricen«
Behov for at præcisere definitionerne af 'triggere' (markører) og skader?
Andre måder at gøre tingene på?
Indholdet i patientjournaler
Komplicerede og variante strukturer
Forskellige typer af noter
Ting der ændres med tiden

Tidsforløb...!

Kvantitet og kvalitet
Der er betydelige forskelle på hvor meget der skrives/dokumenteres og hvor godt/grundigt det gøres
Redundante informationer (gentagelser)
Implicitte informationer (alt det der ikke står)
Sygehuse og afdelinger er forskellige
Det er vigtigt at gøre sig klart…!
Forskellige patientgrupper
Forskellige måder at registrere informationer på
Forskelligt sprog (»dialekter« og slang)
Modulopbyggede algoritmer er en fordel
Kender I Mindjet?
Oplysninger om (be)handlinger
Oplysninger om undersøgelser
Logiske operatorer
Tidsvindue(r)
Beskrivelser af kliniske fund
Modulopbyggede algoritmer
Eksempel :: Tryksår
Beskrivelser

af hudforandringer der kan være tryksår, fx rødme, vabler og ømhed
Ord for anatomien hvor tryksår typisk opstår, fx hæle, bagdel og skulderblade
Omtale af tiltag for at forebygge eller behandle tryksår, fx luftmadras, smøring og trykaflastende pude
Frasortering af informationer, hvis en patient bliver indlagt med tryksår (som ikke er sygehusets skyld)
Eliminering af oplysninger om at en patient IKKE har tryksår, oplysninger om tidligere problemer etc.
Full transcript