Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezentacja o roli mediów w życiu człowieka.

No description
by

Kamil Korbik

on 8 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezentacja o roli mediów w życiu człowieka.

ROLA MEDIÓW W ŻYCIU CZŁOWIEKA
Kamil Koribk
Środki masowego przekazu.
Definicja mass media
Środki masowego przekazu (mass media, media, publikatory) – środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, czyli prasa, radio, telewizja, Internet, a w szerszym znaczeniu także książka, film, plakat, kino. Środki masowego przekazu to element kultury masowej.
Funkcje Masowego Przekazu
Manipulacja
Jest pozornie lub rzeczywiście wykorzystywana w mass mediach, gdzie są to działania poza świadomością odbiorcy, służące do kształtowania lub przekształcania poglądów i postaw ludzi, lub do tworzenia fałszywego obrazu pewnej rzeczywistości. Manipulacja mediami wykorzystująca stronniczość mediów (ang. media bias) jest stosowana w np. public relations, kampaniach wyborczych, indoktrynacji, propagandzie, marketingu i w reklamie, gdzie stosuje się wiele metod i technik manipulacji.


Radio
Prasa
Telewizja
Internet
Filmy
Serwisy Agencyjne
INFORMACYJNA – środki masowego przekazu zajmują się zbieraniem
i upowszechnianiem informacji na temat ważnych wydarzeń politycznych,
kulturalnych, ekonomicznych. Przekazywane wiadomości mają wielki wpływ na
stan nastrojów społecznych, dlatego niezwykle istotny jest tu dziennikarski
obiektywizm oraz poziom profesjonalny przekazywanych komunikatów
UŁATWIAJĄ KOMUNIKACJĘ SPOŁECZNĄ – media uczestniczą w procesie
przekształcania i przekazywania informacji między jednostkami, grupami oraz
organizacjami społecznymi. Oddziałując na odbiorców mogą modyfikować ich
wiedzę, postawy i zachowania.
KONTROLNA – dziennikarze mają prawo i moralny obowiązek śledzić uważnie
poczynania władz, instytucji i osób publicznych pełniących odpowiedzialne
funkcje. Śledząc ich poczynania mogą zapobiegać nadużyciom, a w przypadku ich
odkrycia – doprowadzić do ukarania osób winnych.
OPINIOTWÓRCZA – wpływając na swoich widzów, czytelników i słuchaczy
media kształtują szeroko pojętą opinię publiczną. Dotyczy to zarówno tych
instytucji medialnych, które przejawiają swego rodzaju ambicje intelektualne (np.
dzienniki i czasopisma prestiżowe, publiczna radiofonia i telewizja), jak i gazet
popularnych i komercyjnych stacji radiowych oraz telewizyjnych.
INTERWENCYJNA – dziennikarstwo śledcze uprawiają dziennikarze opisujący
i wyjaśniający sprawy, które najczęściej powinny być przedmiotem dochodzenia
odpowiednich organów, np. policji, prokuratury lub sądu. Często dają początek
śledztwu i wymuszają zdecydowaną reakcję polityczną.
DOSTARCZANIE ROZRYWKI – wszystkie media (a zwłaszcza elektroniczne
media komercyjne) starają się realizować tę funkcję w możliwie najszerszym
zakresie, bowiem to przede wszystkim decyduje o ich atrakcyjności dla odbiorcy.
DYDAKTYCZNA – zajęcia, na przykład kursy nauki języka obcego, prowadzone
są za pomocą elektronicznych środków przekazu. Takie działanie mediów dało się
szczególnie zauważyć przy okazji wprowadzania nowych form szkolenia
i nauczania, zwłaszcza tzw. nauczania na odległość.
EDUKACYJNA – efekty jej realizacji są widoczne na łamach niektórych kategorii
prasy drukowanej – przede wszystkim czasopism naukowych
i popularnonaukowych. Są one przeznaczone dla stosunkowo wąskiego kręgu
czytelników. Również duży wkład mają tutaj stacje telewizji kablowej lub
satelitarnej, np. kilka kanałów Discovery.
INTEGRACYJNA – w historycznym procesie jednoczenia się nie tylko małych
społeczności lokalnych, mniejszości narodowych a nawet całych narodów media
odegrały istotną rolę (np. podczas walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych
w XVIII wieku). Także obecnie środki masowego przekazu pełnią rolę integrującą
zróżnicowane religijnie, etnicznie czy też językowo społeczeństwa. Przykładem
może tu być działalność mediów w Kanadzie.
Historia Mediów
Początki prasy sięgają IV wieku – pierwszym wydawcą był chiński dwór cesarski. Pierwsza drukowana gazeta ukazała się ok. roku 700 w Pekinie. Ponownie prasę zaczęto wydawać w XVI/XVII w. Pomysł ten szybko przyjął się w całej Europie. Pierwszą gazetą wydawaną w języku polskim były Nowinki z Konstantynopola, a pierwszą polską gazetą był Merkuryusz Polski Ordynaryjny, drukowany między styczniem a majem w 1661 w ilości 41 wydań w Krakowie, a później od maja do lipca w Warszawie. Blisko 300 lat później ten sam tytuł wznowił w Warszawie redaktor Władysław Zambrzycki.

Pierwsze regularne programy radiowe nadane zostały w 1920 roku. Kroniki filmowe wyświetlano od 1927. Telewizja w Polsce narodziła się w 1937 roku, ale prawdziwą popularność zyskała po II wojnie światowej. W 1971 roku pojawiła się kolorowa telewizja
Źródła
Wikipedia
Wiedza
Podręcznik
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !
Full transcript