Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Анги бүлгийн сэтгэл зүй, бүлгийн гишүүдийн хоорондын харил

No description
by

ochkhuu enkhbat

on 2 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Анги бүлгийн сэтгэл зүй, бүлгийн гишүүдийн хоорондын харил

Анги бүлгийн сэтгэл зүй
Бүлгийг зохион байгуулж байгаа хэлбэрээр нь албан ёсны ба албан ёсны биш гэж ангилна.
Бүлгийн хөгжлийн үе шатууд.
Аливаа бүлэг нь оршин тогтнох явцдаа хөгжлийн хэд хэдэн үе шатыг дамжин өнгөрдөг. Бүлэг хөгжлийнхөө ямар шатанд оршин тогтнож байгаагаас бүлэгтэй ажиллах арга барил үндсэндээ шалтгаалдаг.
Боловсруулах асуудал:
1. Бүлэг гэж юу вэ? Бүлэг бүрэлдэх үйл явц,бүлгийн ангилал
2. Анги бүлгийн сэтгэл зүйн онцлог
3. Бүлгийн хөгжлийн үе шат тэдгээрийн онцлог
Албан ёсны бүлэг
• Ихэвчлэн ажил үүргийн хуваарь дээр үндэслэн тодорхой хууль, дүрмийн дагуу байгуулагдсан бүлэг
• Жишээ нь: Боловсролын хуулийн дагуу, Гэгээрлийн сайдын тушаалаар байгуулагдсан сургуулиуд, захирлын тушаалаар хуваарилсан анги бүлгүүд гэх мэт

Албан ёсны биш бүлэг
• Дээрээс өгсөн ямар наган заавар шийдвэргүйгээр сонирхол, үзэл бодлынхоо үндсэн дээр нэгдэж байгуулагдсан бүлэг
• Жишээ нь: Сонирхлоороо хамтарч хичээл давтдаг хэсэг хүүхэд, урлаг спортын хамтлаг, адил хоббитой сурагчдын клуб гэх мэт

Их бүлэг
• Хүний тоо маш олон / хэдэн зуу, мянга саяар тоологдоно/
• Бүлэгт багтаж буй бүх хүмүүс нэг дор хамтын үйл ажиллагаа эрхлэх боломж багатай
• Гишүүд хоорондоо нүүр тулан уулзах, байнга өөр хоорондоо харилцах болмжгүй
• Сэтгэл зүйн хувьд нийтлэг онцлог ихтэй байдаг учраас нэг бүлэгт харьяалуулан үздэг

Бүлгийн гишүүд албан ёсны болон албан ёсны бус маш олон төрлийн харилцаа холбоонд оршдог. Эдгээр холбоо харилцааг мэдэхгүйгээр хүний төлөвшил хөгжлийг чиглүүлэх боломжгүй. Өөрөөр хэлбэл, хамт олны анги бүлгийн нийгэм – сэтгэл зүйн онцлог, зүй тогтлуудыг мэдэх шаардлага багш, сурган хүмүүжүүлэгчид бүрийн өмнө зайлшгүй тулгарна.
Ямар нэгэн шинж тэмдэгийн үндсэн дээр нэгдсэн нэг хэсэг бүлэг хүмүүсийг бүлэг гэнэ.
Бага бүлэг
• Гишүүдийн тоо цөөн / 7,2 – 30,40/
• Хамтын үйл ажиллагааг бодитойгоор эрхлэх боломжгүй
• Гишүүд нь хоорондоо бодит, шууд харилцаанд оршино
• Хүүхдийн зан төлөвийн онцлог, дадал, хэвшил төлөвшихөд онцгой чухал үүрэгтэй
• Нэг ангид дунджаар 30 орчим сурагч сурдаг
• Тэд хамтын сурах үйл ажиллагааны үндсэн дээр нэгдсэн байдаг


Суралцагчдын анги
бүлгийн
онцлог
• Энэ бүлэг нь сурах хөдөлмөрийн онцлог, зохион байгуулалтан дээр үндэслэгдэн зохион байгуулагдсан байдаг.
• Анги – бүлгийн оршин тогтнох хугацаа нь харьцангуй тогтвортой, тодорхой учир багш ангитай ажиллах ажлаа үе шаттайгаар төлөвлөх боломжтой
• Хүмүүсийн анги бүлэг нь өөрийн гэсэн нандигнан үзэх үнэт зүйлтэй байдаг
• Сурагчид ялангуяа сургуулийн өсвөр ба бага насныхны үзэл бодлын хувьд төлөвшлийнхөө шатанд явдаг учраас анги удирдсан багш, ангийнхаа суралцагсдын хөгжил төлөвшлийг хэрхэн анхаарч байгаагаас багагүй шалтгаална


Бичил бүлэг:
Анги дотроо хүүхдүүд хоёр, гурваараа үерхдэг. Үүнийг бичил бүлэг гэнэ. Энэ нь албан ёсны биш бүлэг юм.

Үлгэрлэх бүлэг: / референт бүлэг/ Бичил бүлэг нь тухайн сурагчийн зан үйлийн үлгэр дуурайлал, өөрийн үнэлгээний загвар, баримжаа болж байвал үлгэрлэх бүлэг гэнэ.
• Энэ бүлэг нь сурах хөдөлмөрийн онцлог, зохион байгуулалтан дээр үндэслэгдэн зохион байгуулагдсан байдаг.
• Анги – бүлгийн оршин тогтнох хугацаа нь харьцангуй тогтвортой, тодорхой учир багш ангитай ажиллах ажлаа үе шаттайгаар төлөвлөх боломжтой
• Хүмүүсийн анги бүлэг нь өөрийн гэсэн нандигнан үзэх үнэт зүйлтэй байдаг
• Сурагчид ялангуяа сургуулийн өсвөр ба бага насныхны үзэл бодлын хувьд төлөвшлийнхөө шатанд явдаг учраас анги удирдсан багш, ангийнхаа суралцагсдын хөгжил төлөвшлийг хэрхэн анхаарч байгаагаас багагүй шалтгаална


• Энэ бүлэг нь сурах хөдөлмөрийн онцлог, зохион байгуулалтан дээр үндэслэгдэн зохион байгуулагдсан байдаг.
• Анги – бүлгийн оршин тогтнох хугацаа нь харьцангуй тогтвортой, тодорхой учир багш ангитай ажиллах ажлаа үе шаттайгаар төлөвлөх боломжтой
• Хүмүүсийн анги бүлэг нь өөрийн гэсэн нандигнан үзэх үнэт зүйлтэй байдаг
• Сурагчид ялангуяа сургуулийн өсвөр ба бага насныхны үзэл бодлын хувьд төлөвшлийнхөө шатанд явдаг учраас анги удирдсан багш, ангийнхаа суралцагсдын хөгжил төлөвшлийг хэрхэн анхаарч байгаагаас багагүй шалтгаална


• Энэ бүлэг нь сурах хөдөлмөрийн онцлог, зохион байгуулалтан дээр үндэслэгдэн зохион байгуулагдсан байдаг.
• Анги – бүлгийн оршин тогтнох хугацаа нь харьцангуй тогтвортой, тодорхой учир багш ангитай ажиллах ажлаа үе шаттайгаар төлөвлөх боломжтой
• Хүмүүсийн анги бүлэг нь өөрийн гэсэн нандигнан үзэх үнэт зүйлтэй байдаг
• Сурагчид ялангуяа сургуулийн өсвөр ба бага насныхны үзэл бодлын хувьд төлөвшлийнхөө шатанд явдаг учраас анги удирдсан багш, ангийнхаа суралцагсдын хөгжил төлөвшлийг хэрхэн анхаарч байгаагаас багагүй шалтгаална


• Энэ бүлэг нь сурах хөдөлмөрийн онцлог, зохион байгуулалтан дээр үндэслэгдэн зохион байгуулагдсан байдаг.
• Анги – бүлгийн оршин тогтнох хугацаа нь харьцангуй тогтвортой, тодорхой учир багш ангитай ажиллах ажлаа үе шаттайгаар төлөвлөх боломжтой
• Хүмүүсийн анги бүлэг нь өөрийн гэсэн нандигнан үзэх үнэт зүйлтэй байдаг
• Сурагчид ялангуяа сургуулийн өсвөр ба бага насныхны үзэл бодлын хувьд төлөвшлийнхөө шатанд явдаг учраас анги удирдсан багш, ангийнхаа суралцагсдын хөгжил төлөвшлийг хэрхэн анхаарч байгаагаас багагүй шалтгаална


• Энэ бүлэг нь сурах хөдөлмөрийн онцлог, зохион байгуулалтан дээр үндэслэгдэн зохион байгуулагдсан байдаг.
• Анги – бүлгийн оршин тогтнох хугацаа нь харьцангуй тогтвортой, тодорхой учир багш ангитай ажиллах ажлаа үе шаттайгаар төлөвлөх боломжтой
• Хүмүүсийн анги бүлэг нь өөрийн гэсэн нандигнан үзэх үнэт зүйлтэй байдаг
• Сурагчид ялангуяа сургуулийн өсвөр ба бага насныхны үзэл бодлын хувьд төлөвшлийнхөө шатанд явдаг учраас анги удирдсан багш, ангийнхаа суралцагсдын хөгжил төлөвшлийг хэрхэн анхаарч байгаагаас багагүй шалтгаална


Нэгдүгээр шат

Анги бүлэг дөнгөж бүрэлдэн тогтнож буй үе. Сурагчид бие биенээ ажиглах, багшийнхаа арга ажиллагаа, сургуулийнхаа онцлогтой танилцан дасах шат юм. Үүнийг “элсэн ширхэг” – тэй зүйрлэсэн байдаг.
Хоёрдугаар шат:
Сурагчид өөр хоорондоо танилцаж, бие биенээ нилээд сайн мэдэх болсны үндсэн дээр үзэл бодлоо сонирхолоороо нэгдэж ангид жижиг жижиг бүлгүүд ялгаран гарч ирдэг. үүнийг хэсэг хэсгээр таслан тавьсан “ зөөлөн шавар” – тай зүйрлэжээ.
Гуравдугаар үе шат
Бүлгийн хөгжлийн энэ шатан дээр идэвхитнүүдийн нэр хүнд сайжран
санаачлагатай ажиллан бусдыгаа араасаа дагуулах чадвартай болсон байдаг. Хөгжлийнхөө энэ шатан дээр яваа анги нь сурагчдын байгууллагын олон талт үйл ажиллагаанд оролцох, хичээлдээ шаргуу хандах зэргээр хамтын үйл ажиллагааны үр дүнд хүрэх чадвартай болсон байдаг. Энэ шатышг “ алтан гадас” – тай зүйрлэдэг.

Дөрөвдүгээр үе шат
Ангийн хөгжил бие даасан тусгаар бүлгийн шинжтэй болсон байна. Ииймээс үүнийг автономи бүлэг гэж нэрлэдэг. Охид хөвгүүдийн болон жижиг бүлгээрээ ялгарах ялгарал багасч, ангийн дотоод нягтрал сайжирч ирнэ. Хөгжлийн энэ шатан дээр яваа ангийн сурагчид ыг “ Хангарьд ” – тай зүйрлэсэн байдаг

Тавдугаар шат
Энэ нь бүлгийн хөгжлийн дээд хэлбэр, онолын хувьд байж болох загвар юм. Ийм бүлэг нь зохион байгуулалт сайтай, зорилго чиглэл нэгтэй, сэтгэл зүйн нэгдэл нягтрал сайтай, аливаа хамтын үйл ажиллагааг маш өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх чадвартай байдгаараа дээрх бүх бүлгүүдээс ялгаатай. Энэ түвшинг мөхөшгүй мөнхийн гал, “ бадамлан ассан бамбар ” хэмээн зүйрлэн нэрлэдэг
Full transcript