Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tôn giáo và những quan điểm của chủ nghĩa Mác Leenin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo

No description
by

Việt Anh

on 12 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tôn giáo và những quan điểm của chủ nghĩa Mác Leenin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo

Phật Giáo.
Công Giáo Rôma
(Thiên Chúa Giáo)
Phật Giáo Hòa Hảo
Cao Đài
Tin Lành
Hồi Giáo &Hindu Giáo

NỘI DUNG
1. Ưu điểm
IV. Tác động của chính sách tôn giáo
Một số tôn giáo chính ở Việt Nam
TÔN GIÁO VÀ NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TÔN GIÁO
Bài thuyết trình môn Mác-Lênin 2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
I. Một số vấn đề về tôn giáo
II. Tình hình tôn giáo ở Việt Nam
III. Chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước ta hiện nay
IV. Tác động của chính sách tôn giáo
1. Khái niệm tôn giáo

Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội, phản ánh hiện thực khách quan, theo quan niệm hoang đường, ảo tưởng phù hợp với tâm lí, hành vi của con người.

I. Một số vấn đề về tôn giáo
2. Bản chất của tôn giáo

Tôn giáo là một hiện tượng xã hội phản ánh sự bế tắc, bất lực của con người trước tự nhiên và xã hội. Nhưng trong ý thức tôn giáo cũng chứa đựng nhiều điều phù hợp với đạo đức, đạo lý con người


I. Một số vấn đề về tôn giáo
3. Phân biệt tôn giáo và mê tín dị đoan
I. Một số vấn đề về tôn giáo
Tin vào những điều mà mắt mình không trông rõ, tai mình không nghe thấy thân hình và giọng nói của đấng thiêng liêng và của đối tượng thờ cúng, tín điều của tín ngưỡng nhân gian.

Giống nhau
Mê tín dị đoan:

là những
hiện tượng cuồng vọng
của con người đến mức mê muội trái với lẽ phải hành vi đạo đức, văn hóa cộng đồng, gây hậu quả tiêu cực trực tiếp đến đời sống vật chất tinh thần, cá nhân, cộng đồng xã hội.

Khác nhau
Tôn giáo:

là một
hình thái ý thức xã hội
, phản ánh hiện thực khách quan, theo quan niệm hoang đường, ảo tưởng phù hợp với tâm lí, hành vi của con người.


4. Nguồn gốc của tôn giáo
I. Một số vấn đề về tôn giáo
Cám ơn cô và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của nhóm 3
Tình hình tôn giáo ở Việt Nam dần đi vào ổn định, nề nếp
Trên trường Quốc Tế, ngày 14-11-2006 Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách “các nước cần quan tâm đặc biệt” về tự do tôn giáo.

Nhiều vấn đề trước đây dễ xảy ra “điểm nóng Tôn Giáo” từng bước được tháo gỡ.

2. Hạn chế
IV. Tác động của chính sách tôn giáo
Việc nhận thức về quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta trong một số cấp uỷ, chính quyền cơ sở chưa có sự thống nhất cao.

Một bộ phận tín đồ tôn giáo còn có nhận thức hạn chế, chưa hiểu đúng, đầy đủ về những quan điểm, chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta.
Việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ở một số địa phương, cơ sở có lúc, có nơi chưa thực sự nghiêm túc, triệt để. Trên cơ sở đó tạo điều kiện cho các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta.

1. Quan điểm
III. Quan điểm, chính sách tôn giáo của nhà nước ta hiện nay
Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo và giải quyết vấn đề tôn giáo.

Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Chính sách
III. Quan điểm, chính sách tôn giáo của nhà nước ta hiện nay
1. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo của công dân.

2. Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo.

3. Phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo.

4. Động viên, giúp đỡ đồng bào theo đạo và các chức sắc tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”.

5. Các tổ chức tôn giáo hợp pháp hoạt động theo pháp luật và được pháp luật bảo hộ.

6. Thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá của đồng bào các tôn giáo.

7. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo.

8. Đấu tranh ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan, các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm phương hại đến lợi ích chung của đất nước, vi phạm quyền tự do tôn giáo của nhân dân.

9. Tuyệt đại đa số chức sắc, nhà tu hành và tín đồ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ đất nước.

10. Nhiều vấn đề trước đây dễ xảy ra “điểm nóng Tôn Giáo” từng bước được tháo gỡ.

11. Luôn luôn cảnh giác, kịp thời chống lại những âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo chống lại sự nghiệp cách mạng của nhân dân.

12. Những quan hệ quốc tế và đối ngoại về tôn giáo hoặc có liên quan đến tôn giáo phải theo chế độ, chính sách chung về quan hệ quốc tế và đối ngoại của Nhà nước ta.

Nhóm thực hiện: Nhóm 3
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Mai
1. Nguyễn Minh Ý B1411457
2. Nguyễn Tấn Đạt B1411395
3. Trần Hồng Đức B1400872
4. Ngô Văn Trường Sơn B1411429
5. Chu Nguyễn Hoàng Minh B1411414
6. Nguyễn Lê Kim Long B1411411
7. Tạ Minh Thư B1411439
8. Nguyễn Khắc Huy B1411327
9. Lê Quốc Khánh B1408284
10. Trần Quang Tiến B1408386
11. Vũ Thị Kiều Oanh B1400900
12. Nguyễn Huỳnh Ý Nhi B1400835
13. Hồng Thị Ái Như B1400897
14.Dương Nguyễn Thanh Duy B1411390
15. Thái Ngọc Minh Đài B1411393
16. Hồ Minh Biển B1400413
17. Phan Minh Hiếu Cường B1407931

II. Tình hình tôn giáo ở Việt Nam
Việt Nam là quốc gia có nhiều tôn giáo và nhiều người tin theo các tôn giáo.

Hiện nay, ở nước ta có 6 tôn giáo lớn: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Cao Đài, Hoà Hảo với số tín đồ lên tới gần 20 triệu.

Có người cùng lúc tham gia nhiều hành vi tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

Một số hoạt động của tôn giáo ở Việt Nam

Các cơ sở tôn giáo được tu bổ, xây dựng mới khang trang đẹp đẽ ; các lễ hội tôn giáo diễn ra sôi động ở nhiều nơi.

Các giáo hội đều tăng cường hoạt động mở rộng ảnh hưởng, thu hút tín đồ ; tăng cường quan hệ với các tổ chức tôn giáo thế giới
Đại đa số tín đồ chức sắc tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, theo hướng “tốt đời, đẹp đạo”.

Một số cơ sở tôn giáo ở Việt Nam
Nhà thờ tin lành Bảo Lộc (Lâm Đồng)
Nhà thờ Đức Bà ( TP Hồ Chí Minh)

Chùa Keo ( Thái Bình )

Chùa Thiên Mụ ( Huế )
Thánh đường Masjid Al Muslimin ( An Giang )

Nhà thờ Phú Nhai ( Nam Định)
Một số lễ hội tôn giáo ở Việt Nam
Nghi thức thả bồ câu trong Đại Lễ Phật (chùa Phổ Quang – TP Hồ Chí Minh)

Lễ Yến Diêu Trì tín đồ Cao Đài (Tây Ninh)

Một số hoạt động lợi dụng tôn giáo gây mất trật tự

II. Tình hình tôn giáo ở Việt Nam
Tuy nhiên tình hình tôn giáo còn có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định.

Vẫn còn các hoạt động tôn giáo xen lẫn với mê tín dị đoan, còn các hiện tượng tà giáo hoạt động làm mất trật tự an toàn xã hội. 

Vẫn còn có chức sắc, tín đồ mang tư tưởng chống đối, cực đoan, quá khích gây tổn hại đến lợi ích dân tộc.

a. Nguồn gốc từ yếu tố kinh tế - xã hội

Các hình thái kinh tế - xã hội
b. Nguồn gốc nhận thức của tôn giáo
Tôn giáo bắt nguồn từ sự nhận thức hạn hẹp, mơ hồ về tự nhiên, xã hội, có liên quan đến đời sống, số phận của con người
c. Nguồn gốc tâm lý của tôn giáo
5. Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin về giải quyết vấn đề tôn giáo
I. Một số vấn đề về tôn giáo
Một là, giải quyết những vấn đề phát sinh từ tôn giáo trong đời sống xã hội phải gắn liền với cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới

Hai là, tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân.
Ba là, thực hiện đoàn kết giữa những người có tôn giáo với những người không có tín ngưỡng tôn giáo.
Năm là, phải có quan điểm lịch sử cụ thể khi giải quyết vấn đề tôn giáo.

Bốn là, phân biệt rõ hai mặt chính trị và tư tưởng trong vẫn đề tôn giáo.
Full transcript