Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MLI - Presentatie team ICT analyse verandercontext

Verandercontext: Studieloopbaanbegeleiding bij Team ICT - ROC Friese Poort Drachten
by

Ruben van Noordennen

on 10 February 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MLI - Presentatie team ICT analyse verandercontext

ICT CGO monoloog -> dialoog Onderwijs 1994: start met 4-jarige opleiding Technische Informatica
1997: hoogtij met 150 eerstejaars leerlingen; uitbreiding met docententeam; eerste cohort onder WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs)
2000: opleidingscoördinator(OC) + docent vertrekken uit onvrede; nieuwe OC-er
2001: start PGO (probleemgestuurd onderwijs) met materiaal van Stichting Consortium Beroepsonderwijs (SCB) 1e didactische onderwijsvernieuwing
2001: samenvoeging andere ICT-opleidingen (vanuit Zakelijke Dienstverlening)
2001: start niveau 2 en niveau 3 opleidingen
2003: 2e didactische onderwijsvernieuwing n.a.v. onvrede over 1e vernieuwing: niveau 4 wordt weer 4-jarige opleiding, meer lijnlessen, PGO-taken worden beperkt.
2003: start langdurig ontwikkeltraject onderwijsvernieuwing
2006: 3e onderwijsvernieuwing: modulair onderwijs gericht op zelfverantwoordelijkheid en zelfsturing van de leerling.
2006: Onvoldoende van onderwijsinspectie
2007: andere OC-er n.a.v. mislukken 3e onderwijsvernieuwing en overwerkte docenten
2007: 4e onderwijsvernieuwing: inzetten materiaal SCB (beroepstaken, projectwijzers) + lijnlessen
2010: OC-er gaat naar ander team, nieuwe opleidingsmanager n.a.v. ROC-brede reorganisatie
historie team ICT Kleurendrukdenken Tuckman Belbin -> + sturing
+ gedrevenheid Didactiek + Forming - formering: de groepsleden proberen erachter te komen welke gedragsvormen in de groep getolereerd worden en hoe anderen daarop rageren. Van de leider wordt veel verwacht in deze fase. Tevens wordt in deze fase uitgezocht wat de taak van de groep is of moet zijn en hoe daaraan gewerkt zou kunnen worden.

Storming - opstand: groepsleden verzetten zich tegen de groepsstructuur zoals die aan het ontstaan is: zij willen zich niet zomaar aanpassen. Ook met betrekking tot de wijze waarop aan de taak van de groep gewerkt moet of kan worden ontstaan conflicten.

Norming - eenheid: naarmate de groep er beter in slaagt de conflicten uit de vorige fasen op te lossen wordt het klimaat in de groep opener en neemt de cohesie toe. Met betrekking tot het vervullen van de taak is er meer uitwisseling en onderlinge acceptatie.

Performing - samenwerking: de groep heeft zich ontwikkeld tot een samenwerkende eenheid, waarin de groepsleden zowel in emotioneel opzicht als met betrekking tot het vervullen van de taak, voldoening vinden. ICT Drachten Visie Studieloopbaanbegeleiding vroeger nu ONDERWIJSINNOVATIE TEAMANALYSE Master Learning & Innovation

Studieprogramma
MLI staat in het teken van de integrale leerlijn "Kenmerkende beroepssituaties in onderzoeksmatig innoveren". In deze leerlijn werkt u aan beroepssituaties die kenmerkend zijn voor de onderwijspraktijk. U wordt begeleid door lectoren en docenten met ruime onderzoeks- en consultancyervaring. Het is mogelijk om vanuit uw eigen onderwijspraktijk beroepssituaties in te brengen.

Thema’s
Er zijn zes ondersteunende thema’s:

• veranderkunde
• onderzoek
• projecten en kwaliteit in organisaties
• begeleiden van veranderingen en zelfreflectie
• ontwerpen van onderwijs
• ICT in het onderwijs

Master thesis in het tweede jaar
Het tweede jaar staat bijna volledig in het teken van de Master thesis. In het eerste semester ontwikkelt u een voorstel. Hiervoor doet u een vooronderzoek. In het tweede semester rondt u uw Master thesis af met een concrete interventie of verandering waarmee u het functioneren van de groep die u aanstuurt, verbetert.
Full transcript