Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

L-Ewkaristija :)

l-Ahhar Cena tirraprezenta l-prezent, il-passat u l-futur
by

Theresa Formosa

on 3 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of L-Ewkaristija :)

L-Ewkaristija l-Ahhar Cena jirraprezenta l-Passat, il-Prezent u l-futur :) Ġesu' waqqaf l-Ewkaristija fl-aħħar Ċena. Din il-ġrajja hekk importanti insibuha fl-Evanġelji Sinottiċi: fl-Evanġelju skond San Mattew (Mt 26, 17-29), l-Evanġelju skond San Mark (Mk 14, 12-25) u l-Evanġelju skond San Luqa (Lq 22, 7-20). San Pawl ukoll isemmiha f'waħda mill-ittri tiegħu (1 Korintin 11, 23-25). L-Ewkaristija: grajja specjali fil-hajja u l-hidma ta’ Gesu’ kif naraw dan?! "Kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla tal-Għid magħkom":-
Għalfejn? Mhux kull sena kienet issir din l-ikla? X'kellha speċjali? "Is-siegħa tiegħi waslet":-
X'siegħa hi din?! Fuq xhiex qed jitkellem Ġesu'? Ic-cenaklu il-post fejn Ġesu' waqqaf l-Aħħar Ċena Gesu’ jwaqqaf l-Ewkaristija fl-Ahhar Cena Gesu’ jhares lejn il-gejjieni X'ġejjieni hu? "Dan hu ġismi li jismi li jingħata għalikom...
dan huwa demmi li jixxerred għall-kotra" Gesu’ jhares ukoll lejn l-imghoddi Għalfejn? L-ewwelnett l-ikla tal-Għid hi t-tifkira ta’ meta Lhud ġew ħielsa mill-jasar tal-Eġittu. Hija ġrajja ta' ħelsien li bdiet meta d-djar ta; wlied Israel inħelsu mill-mewt tat-tifel il-kbir bis-saħħa tad-demm tal-ħaruf imraxxax mal-ġnub u l-blata tal-bibien. Għalhekk għall-ikla tal-Għid jieklu ħaruf mingħajr ma jkissrulu għadma, ħobz bla ħmira u ħaxix morr. Din l-ikla jagħmluha kull sena fl-14 tax-xahar ta Nisan (Marzu/April). Gesu’ bhala l-haruf tal-Ghid Ġesu’ hu dak li jagħtina l-veru ħelsien Ġesu’ qabad il-ħobz azzmu (bla ħmira) biex juri li mhux bil-ħobz bla ħmira u bid-demm tal-ħaruf jingħata l-ħelsien imma hu Ġesu’ innifsu li jagħti l-veru ħelsien bil-mewt u l-qawmien tiegħU. Biex juri dan, huwa u jiekol, Ġesu' qabad il-ħobz azzmu fl-ikla tal-Għid (li kien ifisser il-ħruġ tal-Lhud mill-jasar, u qal: "Dan hu ġismi li jingħata għalikom. Agħmlu dan b'tifkira tiegħi." Kif naraw dan?! Gesu’ hu l-haruf t’Alla San Ġwann l-Evanġelista jurina li Ġesu’ kien qed imut fl-istess ħin li l-ħaruf tal-Għid kien qed jinqatel fit-tempju (ħalli jkunu jistgħu jagħmlu l-ikla tal-Għid) biex juri li Ġesu’ hu tassew il-ħaruf t’Alla. Il-Lhud kellhom joqtlu ħaruf mingħajr ma jkissrulu ebda għadma u Ġesu’ fuq is-salib ma kissrulux ebda għadma.

Niftakru wkoll dak li qal Ġwanni l-Battista li Ġesu' hu l-Ħħaruf t’Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja (ara Ġw 1, 29) Patt gdid bid-demm ta’ Gesu’ mxerred fuq is-salib "Dan huwa demmi, id-demm tal-patt il-ġdid li jixxerred għall-kotra għall-maħfra tad-dnubiet.” Fuq il-muntanja Sinaj, Mose’ u l-poplu Lhudi kien għamel patt m’Alla u iffirma l-patt bid-demm tal-għoġiela li kienu ġew offruti f'sagriffiċju lil Alla. (ara Ezodu 24, 3-11) Demm Gesu’ jiehu post id-demm tal-Patt tas-Sinaj Fl-Aħħar Ċena Ġesu' qiegħed jistqarr li l-patt li hu de jwaqqaf fuq is-salib huwa l-patt li sejjer jieħu post il-patt tas-Sinaj,

Il-patt il-ġdid li Ġesu' se jwettaq fuq is-salib u jibqa' jkun iċċelebrat fl-EWwkaristija huwa l-patt li qiegħed ikun issiġillat b'demmu, il-patt li jġib tassew il-maħfra tad-dnubiet u l-għaqda sħiħa m'Alla, il-patt li jiġbor f'poplu wieħed mhux biss it-tnax-il tribu' ta' Izrael imma l-bnedmin kollha. Konkluzjoni Fl-Aħħar Ċena Ġesu' bil-kliem li jgħid u iktar bil-ġesti li jagħmel, Ġesu' jrid jurina li fis-siegħa tiegħu huwa se jwettaq il-qofol tal-proġett t'Alla għall-ħelsien sħiħ tagħna. Il-proġett ta' ħelsien, li kien deher fl-aqwa tiegħu fil-Mogħdija tal-poplu Lhudi mill-jasar tal-Eġittu għall-ħelisen u għall-patt tas-Sinaj, issa jilħaq il-milja u t-twettiq tiegħu fil-Mogħdija ta' Ġesu' mill-jasar tal-ħazen għall-qawmien ta' ħajja u ta' patt ġdid ma' Alla :)
Full transcript