Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Modernismen3ifiheidi

Dette er en del av et norskprosjekt
by

Heidi Dahl

on 18 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Modernismen3ifiheidi

MODERNISMEN
OG POSTMODERNISMEN Modernismen Definisjon: Modernismen er et samlegrep på en rekke retninger og stilarter innenfor kunst, arkitektur, litteratur og musikk som har preget kultur fra rundt år 1900 og framover.
Definisjon: Postmodernismen - Ny virklighet, nytt språk.
- Retningene brøt radikalt med alle gamle uttrykksformer og eksperimenterte med å utvikle nye.
- Make it new
- Bruddet med det tradisjonelle ga modernismen mye oppmerksomhet, og skapte ofte debatt
- Modernisme og tradisjonalisme står parallelt med hverandre
- Modernistene mener at kunstens oppgave ikke er å bekrefte det vi alt vet, men å utfordre oss. Kan derfor bli krevende og ubehagelig. Prøver ofte å påvirke følelser, intuisjon og vår egen meddiktende evne. Modernistisk kunst er ofte åpen og mangetydig. Obstfelder: "Jeg ser" Modernismens brudd med det tradisjonelle Modernisme kontra modernitet (det moderne prosjektet) - Ikke fast form
- Bryter med det tradisjonelle tema
- Bildene, gjentalekse og atferd. Impresjonisme Impresjonisme er

Impresjonitene maler det de ser. De prøver å male det øyeblikksinntrykket - impresjonen - de vil feste til lerrettet, slik man oppfatter det. - Modernismen såg på det negative
- Moderniteten såg på det positive. De hadde fremtidstro og såg på hvor bra det var med utvikling. Claude Monet Oscar-Claude Monet ble født den 14. november 1840 i Paris, og døde den 5 desember 1926. Han var en fransk impresjonistisk maler. Når han var 18 år reiste han til Paris for å studere malerkunst. Monet begynte som landskapsmaler. Monet malte alltid ute og mente at bildene måtte gjøres ferdig på stedet. Sandvika I'art pour I'art Det kunstrenerne mente med I'art pour I'art var at kunsten skulle være til for kunstens egen skyld.

Kunsten skulle ikke fortelle en historie eller formidle et budskap, eller stå i framskrittets tjeneste eller sette problemer under debatt. Harriet Backer - Født 21 januar 1845, og døde 25 mars
1932.
- "Bildet er musikk for øyet"
- Hun er kjent for sine interiørmotiver og landskapsbilder. Bildene hennes er detaljrike og formidles med fyldige farger og stemningsfull lyssetting. Impresjonisme i litteraturen - Impresjonistiske forfattere: Jonas Lie og Alexander Kielland, Hans E. Kinck og Arne Farborg.
- Ofte tegner de språklige bilder for leseren med ganske få , men svært rammende og karakteriserende detaljer.
Poenget er at de bruker mange beskrivende ord, slik at man klarer å forestille seg hva de prøver å få frem. Impresjonistisk beskrivelse Symbolisme - Protest mot realismens virkelighet
- fra samfunnet til individet
- ikke opptatt av ytre verden, bare den indre
- Det tradisjonelle språket kan ikke brukes
- tar i bruk symboler(bygger bro mellom kunst og virkelighet) Charles Baudelaire: De ondes blomster (1857) Charles Baudelaire er en fransk dikter som levde mellom 1821 og 1867.

- Formulerer grunntankene i symbolismen
1. Bruke frie vers i lyrikken
2. Bruker prosadikt
3. Bruker storbyen som inspirasjon Edvard Munch: - sjelelig landskap: det indre
- tittel, tema, motiv
- få detaljer, forenklet Edvard Munch: Sjalusi Edvard Munch var født den 12. desember 1863 i Løten og døde den 23. januar 1944 i Aker. Han var en norsk maler, grafiket, tidlig representant for ekspresjonismen og den eneste norske maler med ubestridt verdensberømmelse.

Sjalusi: Nyromantikk - I Norge i 1890-årene.
- Breining bort fra samfunnsproblemer og går over til fantasi, mystikk, religiøsitet og psykologi
- "Tilbake til naturen " Rosseau (romantikken)
- eks. Jonas Lie: Trold (1891-92) om farlige krefter i samfunnet.
- Henrik Ibsen: Vildanden(1884)
- Symboler og dybdepsykologi Knut Hamsun Knut Hamsun er en norsk forfatter som ble født den 4.august 1859, og døde den 1952 på Nørholm. Han regnes som en av det 20. århundres mest innflytelsesrike litterære stilister, og står for mange som opphavet til den moderne roman. Han ble tildelt Nobelprisen i litteratur i 1920.

- Victoria(1898)
- Sult(1890)
- 1890: "Fra det ubeviste sjeleliv"
(fantasien og stemingen hos en jeg-person) OPPGAVER 1.1. På hvilken måte tematiserer Sult hvordan det er å leve i moderniteten?
-
1.2. Hvordan skiller Sult seg fra en mer tradisjonell, realistisk roman?
- Kort tidspunkt, med mange beskrivelser

2.1. Hva skjer? Gi et kort resymé av handlingen i Sult.
- Det handler om en forfatter som er ganske fattig. Han sleger alt han har for å få mat, og tilslutt så blir han gal.
2.2. Hva er det som får størst plass i tekstutdraget, ytre handling eller jeg-personens observasjoner og sinnsstemninger?
- Jeg-personens observasjoner og sinnstemninger.
2.3. Hvilket håp er det som holder jeg-personen oppe?
-
2.4.Gi tre eksempler på ulike sinnsstemninger hos jeg-personen. Hva er det som utløser dem?
-
2.5. Hvorfor er det forståelig at menneskene som møter jeg-personen på gata, synes han er merkelig eller til og med full?
-
2.6. Hvorfor er det vanskelig for leseren å danne seg et objektivt inntrykk av jeg-personens karakter?
- Ulike -ismer Franz Kafka: Prosessen Franz Kafka, født 3 juli 1883 - døde 3 juni 1924, var en tyskspråklig jødisk forfatter. Hans etterlatte verk er regnet som noen av de mest innflytelsesrike i vestlig litteratur. Han publiserte noen få korte historier mens han levde, noe som utgjør en liten del av skriftene hans. Før han døde ba han Max Brod og Dora Diamant til å ødelegge alle hans manuskripter, noe Dora gjorde, mens Bord valgte å publisere dem. http://no.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka Oppgaver om Kafka http://ndla.no/nb/node/83495 Spørsmål side 389 -Prosessen kom ut i 1925-Det faktum at Josef K bare har en bokstav i etternavnet signaliserer at han har en mindre identitet. -Josef K. Blir arrestert fordi noen har ført en falsk anklage mot ham. -Han vet ikke hva han dømmes for, og kan derfor ikke bevise sin uskyld -Kafkaes betyr ”En situasjon der hvor du ikke skjønner hvordan du havna oppi, eller ikke ser noen utvei fra” Treffer nokk mange mennesker-Han kan ha fått følelsen av å være innenfor og utenfor på samme tid. -En parabel er en kortere billedlig fortelling som inngår i en annen tekst, som for eksempel lignelsene i Bibelen. -”Loven” er nok et tegn på ”livet”, det er ikke alle som får leve det livet de ønsker-Mannen er nok ikke dannet nok til å komme inn i Loven. -Ikke kronologisk James Joyce: Ulysses James Joyse var født den 2. februr 1882 i Dublin, og døde den 13. januar 1941 i Zürich. Han er en irsk forfatter og blir regnet som en av de mest fremtredende forfatterne av det tyvende århundre.
Han tilbrakte store deler av livet utenlands. Han er mest kjent for novellesamlingen Dublinere og romanene: Portrett av kunstneren som ung mann, Ulysses og Finnegans Wake. Oppgaver http://www.google.no/imgres?hl=en&client=firefox-a&sa=X&tbo=d&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=fflb&biw=1219&bih=691&tbm=isch&tbnid=8J9tX6tDR_JwcM:&imgrefurl=http://www.arbuturian.com/2012/james-joyce&docid=J1wDYroF0nxNRM&imgurl=http://www.arbuturian.com/wp-content/uploads/2012/06/jamesjoyce6a.jpg&w=600&h=488&ei=ZMD3UJemG6Wo4ASxuIHoCw&zoom=1&iact=hc&vpx=424&vpy=376&dur=736&hovh=202&hovw=249&tx=118&ty=133&sig=114239849799047839147&page=1&tbnh=140&tbnw=165&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:22,s:0,i:219 Norske forfatterar Tarjei Vesaas Rolf Jacobsen Innbyding Vil du gje meg handa ved månens skin, lauv du er- Under open himmel. Over open avgrunn.Sol lauv Er du og eg. Fort skjelvande, og fort borteKom. Modernistiske trekk
- Ikke fast form
- Alene
- Kjærlighet og nærhet til andre Fangen
En park er en fanget sommer dypt i byen
lenket til murene så vi kan se den alle.
- Kom her, barn. Slik ser sommer ut.

Og vi kan kaste smuler til den gjennem sprinklene
der grønske-dammen skimrer under løvet,
- et blikk-fat vokterne har latt den få.
Kanskje en svane kommer lydløst ut av skyggen
som drømmen om fjerne år, et halvglemt minne.

På himmelens fri firkant kan den se
skyene vandre forbi i salige tog
på vei mot dens eget land.
Springvannets trette fløyte
spiller lavmælt sangene om floder. Oppgave 7 side 149

Jacobsens dobbelforhold til den teknologiske utviklingenI begge diktene, både Bussene lengter hjem og Fangen, bruker han ord som ”fanget”, ”lengsel”, ”skrik”, og ”trette fløyte ” - 1897-1970
- Lyriker
– modernist - Skuespill, romaner og noveller
– både tradisjonelle og modernistisk form
- ”Det store spelet” er tradisjonell
- Vekselbruk mellom det tradisjonelle og ekspresjonistiske - Futurismen og modernismen
- Introduserer en rekke nye og tradisjonelt upoetiske motiver
- Viser begeistring, men også at moderniteten har en bakside Jacobsens dobbelforhold til den teknologiske utviklingenI begge diktene, både Bussene lengter hjem og Fangen, bruker han ord som ”fanget”, ”lengsel”, ”skrik”, og ”trette fløyte ” Gjennombruddet for modernismens ismer skjer i Europa og Amerika

- Ekspresjonismen
- Kubismen
- Funkjsonismen
- Dadismen
- Surrealismen
- Absurdismen
Full transcript