Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vekalet Kuramı

No description
by

Deren Çamlı

on 20 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vekalet Kuramı

Karmaşıklaşan örgütsel fonksiyonlar
Kuramın Temelleri
Jensen ve Meckling(1976)
- Vekalet kuramının maliyetleri ve bu maliyetlere kimin neden katlanacağı açıklanmaya çalışılmıştır.
Fama (1980)
Karar yönetimi örgüt fonksiyonunu yerine getirmeyle ilişkili, karar kontrolü karar yönetim fonksiyonunun performansını denetlemekle ilişkilidir.
Taraflar
işi yapan taraf (vekil)
yetki veren taraf (asil)
Vekalet Kuramı
Kuramın Gelişimi ve Özellikleri
vekalet veren (müvekkil) - hissedar
vekaleti alan (vekil) - yönetici


üst yönetici-ast çalışan

Bu taraflar arasındaki ilişkiler vekalet kuramının
konusunu oluşturur.
Mülkiyet ve kontrolün ayrılması
The Wealth of Nations (1776), Adam Smith
Ekonomik örgüt kuramından ortaya çıkmış vekalet kuramını geliştirmişlerdir.
Kurama göre,
-Asil ve vekil öncelikle kişisel kazançlarını maksimize etmekle uğraşır. Bu nedenle, vekil her zaman asilin çıkarları doğrultusunda hareket etmez.
-Uzun dönemli olasılıklar öngörülmeye uygun değildir.

The Modern Corporation and Private Property (1932), Berle ve Means
Etkili izlemenin nasıl olacağı konusu Fama (1980) tarafından incelenmiştir.
-içsel araçlar
-karar yönetimi
-karar kontrolü
yönetim kurulu karar kontrol otoritesini elinde bulundurur.
Üst yöneticiler karar yönetim haklarını,
The Modern Corporation and Private Property (1932), Berle ve Means
60'lı 70'li yıllar- risk paylaşım problemleri
*Temelde asil ile vekil arasındaki yaygın vekalet ilişkileri
Vekalet kuramı iki problemin çözümüne odaklanmıştır.
1. Amaçların çatışması durumu ve vekilin gerçekte ne yaptığını ortaya çıkarmanın pahalı ve zor olduğu durumlar,
2. Risk paylaşımı
Vekalet kuramı iki alanda gelişmiştir.
.
Pozitivist
Asil-vekil
Pozitivist Vekalet Kuramı
Diğer Örgüt Kuramlarıyla İlişkisi
- politik bakış açısı ilişkisi
-- işlem maliyeti bakış açısı ilişkisi
--- koşul bağımlılık kuramı ilişkisi
---- kaynak bağımlılığı kuramı ilişkisi
----- örgütsel kontrol ilişkisi
Asil ile vekilin çatışan amaçlarını ve vekilin kendine hizmet eden davranışlarını sınırlayan yönetim mekanizmalarını gösteren durumları açıklamaya odaklanmıştır.

Cansev Özdemir
- Yöneticinin hisse senedine sahip olmasının iki tarafın çıkarlarını nasıl etkilediği

- Kontrol için kullanılan bilgi mekanizmaları olarak etkili sermaye ve emek piyasalarının rolü

- Üst yönetimin fırsatçılığını izlemede kullanılan yönetim kurulları
vekalet problemini çözen yönetim
mekanizmalarını açıklamaya
odaklanmıştır.
Pozitivist Vekalet Kuramı

- Sonuç odaklı kontratlı ilişkiler
- Bilgi sistemleri
Asil-Vekil Araştırmaları
Asil-vekil araştırmacıları,
çalışan-işveren,
alıcı-satıcı,
avukat-müvekkil ve
diger vekil ilişkilerine
uygulanabilen asil-vekil ilişkilerinin genel kuramlarıyla ilgilenmişlerdir.
Asil-Vekil Araştırmaları
Hangi kontrat daha etkili
- Davranışa dayalı kontrat (maaş ve hiyerarşik yönetim temelli)
- Sonuç odaklı kontrat (komisyon, hisse senedi opsiyonları vb.)
El elin yitiğini türkü çığırarak arar.
- Özellikle ücret, risk, bilgi sistemleri konusunda uygulanabilir matematiksel modeller sunar.
- Bilgiyi ticari bir mal olarak ele alır.
- Risk uygulamaları konusunda literatüre önemli bir katkı sağlamıştır.
-Örgüt yaşamının büyük bir kısmının çıkarlardan oluştuğu konusuna odaklanmıştır.
-Yönetişim süreçlerinde belirli kontrol ve teşvik mekanizmalarının kurulmasının önemini ortaya koymuştur.
Teşekkür Ederim
"Sonuç olarak, ..."
Full transcript