Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EERSTE BLAUW

ZPM
by

Jeanne Delst, van

on 17 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EERSTE BLAUW

Meerwaarde senior t.o.v. een junior

- kennis
- kunde
- ervaring
- stabiliteit
- natuurlijke authoriteit
- meer vaardig
- levenservaring
Curriculum Vitae

CV is gericht op het verleden
Resumé
Heeft een duidelijke toekomstvisie
Persoonlijk motto
Beperkte persoonsgegevens
Persoonlijke eigenschappen
Relevant verleden
Solliciteren met Social Media
gezien vanuit sollicitant
Profiel maken
Aandacht van lezer zien vast te houden en interesse wekken, dit kun doen door iets over jezelf te vertellen met betrekking tot de vacature, zoals :
- motivatie
- resultaten (Starr)
- succesverhaal
- voldoet aan de eisen
- specifieke kwaliteiten
- meerwaarde t.o.v. een ander
- wat kun je het bedrijf biedenDe interesse moet omgezet worden in het verlangen om je persoonlijk te willen spreken, je dienst/product moet onderbouwd worden. Je kunt voordelen beschrijven. Maak een match tussen jou en de vacature en maak de
lezer nieuwsgierig.
Via social media
- Twitter of LinkedIn

Intermediairs
- detacheringsbureau
- uitzendbureau
- werving & Selectie bureau

Netwerkcontact
Krant
Vacaturesites
Website
Intermediair
Vakblad
Eigen netwerk
Intermediair
onder 44 jr gratis
Waarin onderscheiden deze modules zich ?

Er wordt snel de confrontatie gezocht waardoor deelnemers zich open zetten en laten zien.

Het verleden (vorige baan) kunnen ze snel loslaten om een nieuwe start te maken
Recruiters willen veel weten over kandidaat
zij gebruiken verticale zoekmachines
Voordeel: zoeken dieper op een bepaald onderwerp dan zoekmachines zoals google.

www.wieowie.nl is een zoekmachine, zoekt in bronnen zoals:
google, google, youtube, linkedin, hyves e.a., daarbij kan er worden doorgelinkt. De recruiter krijgt veel informatie over de persoon.

Recruiters werken veelal met "wieowie"
Actualiseer je cv regelmatig zodat je bovenaan in de zoekresultaten komt te staan, recruiters zien wanneer jij je cv voor het laatst hebt bijgewerkt.
70% van de nederlanders heeft een on-line profiel
Personeelsmanager en recruiters zoeken via dit medium
Beroepskeuze
Persoonlijkheidtest
Capaciteitentest

Hoe recruiters goede profielen vinden op Linkedin, zij werken met de functie Advanced People Search
Met de juiste zoekcriteria weten ze goede kandidaten te vinden
Keywords of trefwoorden
Locatie
Branche of bedrijf waarin je werkzaam bent (geweest)

Een groep op LinkedIn waar recruiters ook aan deelnemen
Recruiters kunnen gemakkelijk referenties vinden bij LinkedIn door middel van Reference Search, een optie die recruiters kunnen gebruiken bij LinkedIn. Zij kunnen zien wie er werkten bij het bedrijf en kunnen (oud) collega's benaderen.
DOELSTELLING PER MODULE
Z - ZelfvertrouwenBelemmeringen, obstakels oplossen/compenseren
A
- Analyseren gedragspatronen/arbeidsverleden
P
- Analyse van functionele vaardigheden in relatie
tot persoonlijke eigenschappen en presentatie
D
- Geleerde duurzaam maken
K
- Waarin onderscheid je jezelf t.o.v. anderen
M
- Marketingplan opzetten
C
- Jezelf presenteren in een gesprek
V
- Inventarisatie aandachtspunten nieuwe functie
V-Module

Nazorg

Knelpunten waar nodig signaleren en bespreken, hoe dit aan te pakken

Tussentijdse proeftijd gesprekken evalueren en eventueel bijsturen binnen organisatie

Valkuilen, uitdagingen, allergieën binnen huidige functie bespreken en bijsturen

Telefonisch consult indien snelle actie gewenst
A = Attention
I = Interest
Aandacht trekken van lezer in openingszin
D = Desire
Op het eind van de brief moet je vragen of de lezer actie wil ondernemen, je wilt worden
uitgenodigd voor een gesprek
Action
STARR

De STARR methode is een veel gebruikte methode tijdens de sollicitatie. Als je praktijkvoorbeelden vanuit je cv met behulp van de STARR-methode gebruikt dan ben je goed voorbereid op vragen die een recruiter gaat stellen.
Kernkwadrant OFMAN

Het kernkwadrant is een model om karakter- eigenschappen te beschrijven die bij een persoon horen. Eigenschappen zijn aangeboren, vaardigheden
zijn aangeleerd.

Het kernkwadrant draait om vieren termen:
kernkwaliteit, valkuil, allergie en uitdaging.

Het benoemen van een kernkwaliteit
Het onderkennen van je valkuil en allergie
Deze te koppelen aan je kernkwaliteit
Vaststellen waar je uitdaging ligt om aan te werken
Marketing

Mens
Wie ben jij als mens en waar liggen jouw talenten

Markt
In welke markten kunnen jouw talenten benut worden ?

Marketing
Hoe laat je weten dat jij de geschikte persoon bent voor een opdracht
STARR STAAT VOOR

S = Hoe was de situatie, wie waren erbij betrokken ?
T = Wat was in deze situatie jouw taak, rol ?
A = Welke acties heb je ondernomen ?
R = Wat is het behaalde resultaat ?
R = Reflectie, wat geeft dit aan over jouw
vaardigheden en ontwikkelingspunten ?
Wat zou je hetzelfde en wat anders doen ?
STARR Voorbeeld (salesmanager)

De organisatie waarbij ik werkzaam was stelde per half jaar een target.
Tijdens mijn functie als salesmanager was ik eindverantwoordelijk voor de resultaten
Mijn taak was om de verkopers te instrueren om deze doelstelling te behalen. Communiceren is een van mijn sterkste vaardigheid. Dit is een belangrijke eigenschap, goed contact onderhouden met de verkopers en tijdig bijsturen daar waar nodig is om het doel te realiseren..
Door goede afstemming met de verkopers en mijn visie en missie aan hen over te brengen zijn de verkoopcijfers met 4% gestegen.
De directie was bijzonder ingenomen met het resultaat waardoor zij een bonus ter beschikking stelde. Een volgende keer ga ik proberen nog meer efficiënt te
werken zodat het percentage hoger wordt. Het gaf me een tevreden gevoel.
Voorbeeld kernkwadrant
Kernkwaliteit
Valkuil
teveel van
het goede
Uitdaging
Allergie
teveel van
het goede
positief
tegenovergestelde
positief
tegenovergestelde
Voorbeeld kernkwadrant
Kernkwaliteit
Allergie
positief
tegenovergestelde
Uitdaging
Valkuil
positief
tegenovergestelde
teveel van
het goede
teveel van
het goede
goede aanvulling
goede aanvulling
Daadkracht
Drammerig
Passief
Geduld
Analyseren
Besluiteloos
Impulsief
Daadkracht
Cultuur
Open cultuur, platte structuur en korte communicatielijnen
Presenteer jezelf in 3 minuten met daarbij 2 positieve eigenschappen en 1 minder goede eigenschappen die je positief omzet
Kies 3 vaardigheden en de ervaring die je hiermee hebt
Beschrijf jezelf jezelf in één woord
Kies de meest kenmerkende (karakter)eigenschap en vertel waarom je juist die kiest
Wat is jouw product: wat zijn de skills, waar ligt de kern van jouw ervaring en hoe zou je dat relateren aan jouw persoonlijke vaardigheden en eigenschappen ?

Benoem je kernkwaliteiten
Je functionele vaardigheden
Je kennis
Combineer deze aspecten tot en heldere presentatie
Bij veel mensen beperkt zich tot het kunnen oplepelen van een standaardverhaaltje over wie ze zijn, wat ze(tot nu toe) hebben gedaan en wat hen motiveert. Dat is echter nauwelijks interessant als we op zoek zijn naar een bepaald type - een zekere persoonlijkheid, die aansluit bij het functieprofiel, zowel als bij de functie-eisen. Het is daarom van belang in kaart te brengen wat je bent en je dat eigen te maken. Aansluitend op wat je bent breng je in beeld wat je kunt ontwikkelen.

Het is zonder twijfel van belang dat je weet wat je goed in beeld kunt brengen wat je (tot nu toe) aan kennis en ervaring hebt opgebouwd en in hoeverre je daarbij gebruik hebt gemaakt van je aanleg en vaardigheden. Als het goed is ligt e.e.a. in lijn met elkaar.
Sollicitatiegesprek
Bereid je goed voor
Verdiep je in het bedrijf
product, cultuur, management, medewerkers
Verdiep je in jezelf - weet waar je kracht ligt
De eerste indruk is onuitwisbaar
Loop rechtop
Kijk andere partij aan
Geef een stevige hand
Praat duidelijk
Ontspan
Zie er representatief uit
Wanneer er tijdens een gesprek veel informatie wordt gegeven, maak dan zelf gebruik van de LSD-methode:
a: Luisteren: Let op wat men verteld, maak geen afwezige indruk. Zet de informatie voor jezelf op een rijtje. Zit rechtop en kijk de ander aan. Actief luisteren maakt niet alleen een goede indruk, maar zet ook aan tot vertellen. "knik en hum".
b. Samenvatten: door af en toe de verkregen info samen te vatten geef je de ander de gelegenheid zijn verhaal compleet te maken. Het is een soort controle of je e.e.a. wel goed begrepen hebt. "Dus als ik het goed begrijp.... / De belangrijkste taken zijn dus.....
c. Doorvragen: Doe dit met mate - het is niet jouw interview. Maar als er iets onduidelijk is moet je niet te bang zijn hier naar te informeren: "Kunt u nog iets meer ertellen over.......... wat bedoelt u met ........."
In elk gesprek is het van belang dat je aandacht hebt voor de ander en belangstelling toon voor wat zij/hij vertelt.
Luister niet alleen wat er wordt gezegd, maar let ook op lichaamshouding gebaren, intonatie en gezichtsuitdrukking. Vaak haal je hier nog meer informatie uit dan uit het vertelde alleen.
Wees assertief, maar veeg de ander niet van tafel. Streef naar gelijkwaardigheid in het gesprek. Als je je mening geeft doe dit dan in een ïk"-vorm. Vertel rustig wat jou ervaringen zijn in bepaalde situaties of met bepaalde zaken en sta open voor de mening van een ander.
Kernkwaliteit
Valkuil
Allergie
Uitdaging
teveel van
het goede
teveel van
het goede
positief
tegenovergestelde
positief
tegenovergestelde
Leeftijd 45+
Ik kom niet aan een baan
Bemoeizucht van anderen
Afgewezen worden op leeftijd
Mensen die het beter weten
Geen reacties van werkgever
Mensen die zeggen dat je
gemakkelijk aan een baan komt
Vastzetten
Passiviteit
Verlies eigenwaarde
Depressie
Kennis/kunde senioriteit tonen
Vaardigheid/ervaring inzetten
Slagvaardig blijven
(Zelf)vertrouwen houden
Geen afhankelijke positie,
kies je eigen traject
Opdracht Z-Module

Individueel
Benoem je belemmeringen/obstakels waarom je niet aan een baan komt.
De loopbaancoach bespreekt met de deelnemer wat voor oplossingen/
compensaties er mogelijk zijn

Groepsgewijs
Maak groepjes van twee. Deelnemer interviewt de andere deelnemer met de vraag waar zijn/haar belemmeringen/obstakels liggen
Na 10 minuten wisselen van rol
Ieder presenteert haar/zijn bevindingen in de groep
De loopbaancoach noteert deze op een flipp-over
De loopbaancoach bespreekt groepsgewijs wat voor oplossingen/compensaties er mogelijk zijn

Het doel van deze opdracht is om zelfvertrouwen te krijgen zodat je meer kracht gaat uitstralen.
SMART Doelen stellen
Smart staat voor:
Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
Tijdgebonden

SMART - DOELEN STELLEN
Specifiek
Omschrijf je doel duidelijk en concreet
- wat willen we bereiken; waar gaan we het doen; wanneer gebeurt het.
De doelstelling moet positief geformuleerd zijn en er moet resultaat zijn.

Meetbaar
Hoeveel gaan we doen? Er moet een systeem, methode zijn om te bepalen in welke mate het doel op een bepaald moment bereikt is. Een SMART-doel moet je kunnen zien, horen en proeven.

Acceptabel
Is het doel wat je stelt acceptabel ? De doelstelling moet actie en energie losmaken.

Realistisch
Is het het doel haalbaar ? Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen ?
Maak het doel niet te gemakkelijk, ga met jezelf de uitdaging aan.

Tijdgebonden
Wanneer beginnen we met de activiteiten en wanneer is het doel bereikt ?
Een SMART-doelstelling heeft een duidelijke start- en einddatum.
Kennismakingsgesprek

Bij het kennismakingsgesprek wordt met de kandidaat zijn/haar aandachtspunten besproken en basis informatie wordt verstrekt over de op maatwerk te volgen modules.

Het doel van het gesprek is informatie te verstrekken over wat de kandidaat kan verwachten gedurende de coaching/training.

De volgende stap is het volgen van de modules

Aan het eerste gesprek zijn geen kosten verbonden.
Hoe maak je een QR Code ?
Ga naar :
http://www.qurify.com/nl/

1e Schrijf je bericht of kopieer een URL
2e Klik "Qurificeer" om je bericht te qurificeren
3e Download de QR Code afbeelding
4 QR Code Klaar

www.no.nl maakt het mogelijk om een URL te verkleinen of te voorzien van een eigen key- wachtwoord en geldigheidsduur.
Wat zijn QR Codes ?

QR Codes zijn 2 dimensionale barcodes die snel en eenvoudig
ingescand kunnen worden met de fotocamera van bijna iedere
moderne mobiele telefoon. De QR code wordt dan omgezet
("dequrificeren" genoemd) in (interactieve) tekst en/of een link.
Opdracht A-Module

Individueel
Beschrijf wanneer je te weinig aandacht voor jezelf hebt gehad gezien je persoonlijkheidsfactoren
De loopbaancoach bespreekt met de deelnemer welke attitude(houding) hij/zij nu gaat aannemen of hoe ga je het doen /aanpakken
Ofman methodiek gebruiken

Groepsgewijs
Maak groepjes van twee. Deelnemer interviewt de andere deelnemer met de vraag wanneer hij/zij te weinig aandacht voor zichzelf heeft gehad gezien de persoonlijkheidsfactoren
Na 10 minuten wisselen van rol
Ieder presenteert haar/zijn aandachtspunten in de groep
De loopbaancoach noteert deze op een flipp-over
De loopbaancoach bespreekt groepsgewijs de aandachtspunten en bespreekt welke attitude(houding) hij/zij nu gaat aannemen of hoe hij/zij het gaat aanpakken
Ofman methodiek gebruiken
Opdracht P-Module

Individueel
Analyseren van functionele vaardigheden = je product in relatie tot je persoonlijke eigenschappen
Formuleren van je ambitie
In welke bedrijfscultuur/branche wordt optimaal gepresteerd
Koop een cadeautje voor jezelf (max. 5 euro).
(het cadeautje moet te maken hebben met je gevoelswaarde)
Presenteer dit cadeautje in 3 minuten
Maak een elevator pitch en presenteer je in max. 3 minuten
De loopbaancoach en/of groep beoordeelt de presentatie
De Starr en Ofman methodiek kan worden ingezet
Maken van een presentabel resumé/cv
Maken van een sollicitatiebrief afgestemd op de vacature
Maken van een profiel voor Social Media
Opdracht D-Module

Beschrijf de leermomenten vanuit de Z-A-P module

Ontwikkel je eigen techniek om het geleerde vast te houden om niet in oude patronen terug te vallen
Ambitieprofiel
Waarin onderscheid ik mezelf ?
cv/resumé/sollicitatiebrief

maatwerk

afstemmen op vacature

Sollicitatiebrief volgens
A
ttention
I
nterest
D
esire
A
ction

Aandachtspunten cv/resumé
Solliciteren met Social Media
gezien vanuit recruiter, p&o-manager
Cadeautje kopen
Elevator pitch
Resultaten (evt. met cijfers)
Consistent en toeschrijven naar functie
Waar was je voor verantwoordelijk voor
Reden van verlaten baan
Jaartallen aansluiten
Jaartallen ouder dan 10 jaar eruit
Visueel aantrekkelijk
Overbodige woorden eruit
To the point
Geef ik een goede handdruk
Neem ik een open houding aan
Draag ik passende kleding
Besteed ik aandacht aan mijn uiterlijke verzorging
Laat ik me voldoende zien/horen
Hoe ga ik om met lastige vragen
Ben ik goed verstaanbaar
Spreken we dezelfde taal
Is er wederzijds begrip
Non-verbaal
Verbaal
Full transcript