Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Richard Florida - Rise of the Creative Class

No description
by

Mieke Klaver

on 22 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Richard Florida - Rise of the Creative Class

Richard Florida
The Rise of the Creative Class
Geboren 1957 in Newark, New Jersey
Richard Florida
And how it's transforming work, leisure, community, & everyday life
Publicatie
Andere publicaties:
Uitgegeven door Basic Books, New York 2002
The Breakthrough Illusion. Corporate America's Failure to Move from Innovation to Mass Production. (1990)
Cities and the Creative Class (2005)
The Flight of the Creative Class (2005)
Who's Your City? (2008)
The Great Reset: Hot New Ways of Living and Working Drive Post-Crash Prosperity (2010)
1986 behaalde hij titel PhD (Doctor of Philosophy)
aan Colombia University
Momenteel professor en hoofd van Martin Prosperity Institute op de Rotman School of Management aan de University of Toronto
Privé Consult bedrijf - Creative Class Group
Super Creative Core
Creative Professionals
Houden zich bezig met creatieve processen
Functie innovatief en creatief
Kunst, design, media, wetenschap,
techniek, onderwijs
Uitvoeren van de creatieve ideëen en oplossen complexe problemen, ofwel kenniswerkers
Gezondheidszorg, bedrijfswezen, financiële sector (18% van de beroepsbevolking in de VS)
Creative Class
Creatieve ethos: vanaf tweede helft 20e eeuw wordt de creatieve industrie steeds meer motor achter regionale economische groei en ontwikkeling.
City Marketing
Grootschalige verplaatsing van de industrie naar lagelonenlanden
Toegenomen waarde creativiteit door groeiende concurrentie tussen bedrijven

Ambachtelijkheid en hoogwaardig vakmanschap benutten, de stad als marktplaats van goederen, van ideeën en van ontmoetingen
Een verschuiving: transformatie van industriële samenleving naar creatieve steden
Aantrekken en stimuleren
creatieve klasse
Groei creatieve
sector
Stijging creatieve
arbeidsaanbod, werkgelegenheid
en uitgavenpatroon
positief effect op plaatselijke
economie en kwaliteit
leefomgeving
Technologie
Talent
Tolerantie
Wij gebruiken de samenvattende tekst uit Creativiteit en de stad.
Creatieven
maken de stad
Creativiteit
is de belangrijkste bouwsteen voor economische groei
Creativiteit
is breder dan 'Kunst en Cultuur'
Creativiteit
"brengt iets tot stand wat werkelijk nieuw is en waardevol genoeg om aan het bestaande toegevoegd te worden.
Maar... dan wel verpakt in een taal die begrijpelijk is en acceptabel voor het bestaande" (Csikszentmihalyi, 1998)
http://www.creativeclass.com/richard_florida/multimedia_showcase?media=The_Cycle-Bringing_creativity_back_to_cities&play=true
http://www.creativeclass.com/richard_florida
Oude industrieterreinen bieden de infrastructuur die nodig is voor het ontstaan van en samenspel tussen nieuwe ideeën
jubileum
uitgave the rise of the creative class (2012)
De motor van economische groei zijn de mensen
Publicatie OCW
"Since the start of the twenty-first century, the
Netherlands has been putting more effort than
ever into the creative industries. Underpinning
this industry is the power of imagination
combined with entrepreneurship. The creative
industries are playing an increasingly valuable
role in society. Digitisation and the rise of the
Internet have boosted its importance while
at the same time changing it dramatically." (www.OCW)
153.410 banen in in de Creatieve Industrie in Nederland, dat is 2% van de totale beroepsbevolking. 45.440 banen in de kunst en erfgoed sector, 48.440 in de creatieve business sector en 59.520 in media and entertainment. Heel veel zzpers (Van Erp et al, 2014).
In haar beleidsbrief
Cultuur Beweegt
stelt minister Jet Bussemaker van OCW:

"Cultuur heeft artistieke, maatschappelijke en economische waarden.
[...]
Creativiteit en innovatie zijn essentiële ingrediënten voor de verdere groei van onze kennissamenleving. De creatieve industrie is bij uitstek in staat deze ingrediënten te verbinden aan techniek en nieuwe technologieën en daarmee nieuwe toepassingen te ontwerpen, die gebruikt kunnen worden in de zorg, de infrastructuur of de automotive industrie." (Bussemaker, 2013)
Meer?!
Chares Landry http://charleslandry.com/

Voor het werkcollege
In groepjes van drie (30 minuten):
Bespreek de argumentatielijn van Florida.
Welke kansen zien jullie voor CMVers?
Kansen voor CMVers
Niet alleen interessant voor toerisme en creatieve middenklasse.
Ook in kwetsbare wijken hebben culturele interventies een positieve invloed.
Zie ook: http://www.cal-xl.nl/media/uploads/files/Publicatie_CoP_Cultuurimpuls_jaar_2-1.pdf
presentaties en discussie (45 minuten)
Full transcript