Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Монгол орны нутаг дэвсгэрийг дэлхийн усны ай савын гурван шу

No description
by

Demberelnyam Ulziitogtokh

on 8 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Монгол орны нутаг дэвсгэрийг дэлхийн усны ай савын гурван шу

Төв Азийн гадагш урсацгүй ай сав нь говь цөлийн бүс нутгийн
дийлэнхи хэсгийг эзэлдэг
бөгөөд цөөн гол мөрөнтэй төдийгүй газрын доорхи усны нөөц нь хязгаарлагдмал байдаг.
Эдгээр ай савуудын хамгийн том нь төв Азийн гадагш урсацгүй ай сав бөгөөд Монгол орны нийт
нутаг дэвсгэрийн 68 хувийг эзэлдэг
. Хойт мөсөн далайн ай сав манай орны нийт
нутаг дэвсгэрийн 20 хувь
, Номхон далайн ай сав
12 хувийг
тус тус эзэлдэг.

Монгол орны нутаг дэвсгэрийг дэлхийн усны ай савын гурван шугам дайрч өнгөрдөг:
Хойт мөсөн далайн ай сав
,
Номхон далайн ай сав
мөн
Төв

азийн гадагш урсацгүй ай сав
. Хойт мөсөн далайн ай сав болон Номхон далайн ай сав нь нутгийн уулархаг хэсгээр орших бөгөөд тус нутгаар гол усны систем сайн хөгжсөн байдаг төдийгүй усны нөөц нь харьцангуй сайн байдаг.
Монгол орны ай сав, усан хагалбар
Лекц -2
Ай сав тус бүрийн голдрилын эхлэлийн цэгүүд өөр өөр байдаг. Монгол орны хойд болон төв хэсэгт орших Хойт мөсөн далайн ай сав нь хойд зүг рүү урсан ОХУ-аар дамжин Хойт мөсөн далай руу цутгадаг.
Монгол орны зүүн хэсгээр орших Номхон далайн ай сав нь зүүн зүгрүү урсан Хятад, Орос мөн Хойд Солонгосороор дайран Номхон далайд цутгадаг.
Манай орны өмнөд болон баруун хэсгээр орших төв Азийн гадагш урсацгүй ай сав нь далай тэнгисрүү цутгадаггүй бөгөөд дотоодоо урсан сариндаг. (Элсэн доогуур шурагдаг, том жижиг нуурт цутгадаг)
Голын системийн эзэлж буй нийт талбайг голын ай сав буюу ус хураах талбай гэж нэрлэнэ. Голын ай савууд хоорондоо ус хагалбараар зааглагдана. Өөрөөр хэлбэл, ус хагалбараар зааглагдаж байгаа энэ талбайд орсон бүх хур тунадас, гол горхийн ус үндсэн голдоо нийлнэ. Том гол мөрдийн ай савын хэмжээ хэдэн мянган км2 -аар хэмжигдэнэ.
Ус хагалбар нь уулархаг газраа уул нуруудын хяр дагуу байх боловч тал газар тодорхой ялгарахгүй. Өөрөөр хэлбэл хур тунадас болон гол мөрний урсацыг бүрдүүлж байгаа гадаргын урсацыг 2 эсрэг чиглэлд хуваарилах газрын гадаргуугийн өндөрлөг цэгийг холбосон шугамыг голын ус хагалбар гэнэ.
Дэлхийн бүх голуудыг тэнгис далайн 3 том ай савд хуваадаг. Энэ нь Атлантын далай ба Хойд мөсөн далай, Номхон ба Энэтхэгийн далай, Дотоодын урсгалгүй ай сав юм. Кордилер, Андын нуруу, төв Азийн өндөрлөг, Дорнод Африкийн уулсаар эдгээр ай савыг заагладаг. Дэлхийн энэ гурван ай савыг зааглах ус хагалбарын шугам манай орны нутаг дээгүүр дайран өнгөрдөг.
Full transcript