Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Beleid en positionering materieelbeheer

No description
by

Jeroen Heerkens

on 25 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Beleid en positionering materieelbeheer

Alle clusters geregionaliseerd Uitgangspunten Positionering en Beleid
Materieelbeheer

Veiligheidsregio Noord- en Oost
Gelderland ‘Te komen tot besluitvorming over de organisatie van regionaal materieelbeheer, waarbij het regionaal materieelbeheer moet worden opgevat als zijnde het beheer van al het materieel in de veiligheidsregio. Het gaat daarbij om al het materieel van brandweer en GHOR inclusief het materieel voor oefenen, dienstvoertuigen en TBO.’ Opdracht VNOG: Wij dragen bij aan een fysiek veilige samenleving, door er voor te zorgen dat er betrouwbaar en veilig materieel beschikbaar is om het primaire proces van de veiligheidsregio uit te voeren Missie Reikwijdte beheer In de visie op materieelbeheer staat kwaliteit centraal. Dit is uitgewerkt in de elementen veilig, betrouwbaar, beschikbaar en geschikt.

Veilig materieel draagt bij aan een veilige werkomgeving voor het veiligheidspersoneel.

Betrouwbaar materieel minimaliseert de uitval van materieel tijdens een inzet.

Het materieel moet beschikbaar en geschikt zijn, zowel voor de daadwerkelijke uitvoering van de veiligheidstaken als voor opleidings- en oefenactiviteiten. Visie Al het materieel bestemd voor de primaire taakuitvoering van de Veiligheidsregio (brandweer en GHOR) en het beoefenen daarvan en opleiden daarvoor.

Materieelbeheer in de VNOG gaat niet over gebouwen, huisvesting, inrichting van de kantoorwerkplekken, telefoon en ICT, MDT’s (afgezien van inbouw en voertuigtechnische aspecten) en overige facilitaire voorzieningen. Wat is materieel? Definitie onderhoud Criteria Beheersorganisatie Stap 1: verzamelen en analyseren informatie
Stap 2: interviews
Stap 3: schrijven (concept)beleidsplan incl. voorstel positionering
Stap 4: toetsing (concept)beleidsplan
Stap 5: afronding
Stap 6: presentatie en besluitvorming Aanpak Clusterbegroting onderdeel van regiobegroting Materieel is eigendom van de regio Korte lijnen Lokale binding Betrokkenheid op posten Organisatorische locatie is verantwoordelijk Evenwicht verantwoordelijkheden clusters Kwaliteit: kennis & ervaring Efficiency in tijd en kosten Beleid, advies & control Servicedesk Materieel Middelen en prestatie-indicatoren Materieel en materiaal Personeel Financiën Informatievoorziening Centraal op regionaal niveau Verwerving Centrale coördinatie, PvE vanuit de clusters In beheer nemen Administratie: regionaal niveau
Overdracht, voorlichting, opleiding:
centraal gecoördineerd samen met clusters Onderhoudsbeheer 1e echelon: op post
2e en 3e echelon: meest efficiënte vorm per cluster

Onderhoud bovenlokaal materieel vanuit cluster waar het materieel geplaatst is Voorraadbeheer & Logistiek Beperkte (werkplaats)voorraad
Indien noodzakelijk opslag en distributie vanuit beperkt aantal locaties, centraal gecoördineerd Afstoten Centrale coördinatie
Uitvoering samen met betreffende cluster Kwaliteitsbeheer Concernniveau:
Coördinatie kwaliteitsbewaking,
Audits en rapportage

Clusterniveau:
Kwaliteitsbewaking en rapportage Beleid, richtlijnen, werkinstructies centraal opgesteld In elk cluster 1 i.v.m.
laagdrempeligheid en lokale binding Scheiding inhoudelijk en hiërarchische aansturing Uniformiteit, Vergelijkbaarheid,
Efficiency Centrale vraagbaak en achtervang voor clusters KPI's volgen landelijke lijn Rekenmodel Onderscheid tussen PBM en TD Normtijden Inventarisatie materieel en personeel Matchen berekend versus werkelijk Vragen:
Wat is nu uitbesteed per cluster?
Hoeveel uur gebruiksonderhoud door vrijwilligers? Uit te voeren aanvullende acties Plan van aanpak Implementatie servicedesk Uitwerken landelijk KPI's Breng beschikbare financiële middelen bij elkaar voor begroting 2014 Ontwikkel productencatalogus (Buiten scope opdracht) Spreidingsplan materieel Locatie bepalen magazijnen Spreiden onderhoudspersoneel op basis van berekende normen en spreidingsplan Plan van aanpak
mbt "in beheer nemen materieel" Randvoorwaarden
beleidsontwikkeling, -control en kwaliteitszorg Vragen / Opmerkingen ?
Full transcript