Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

vod vod vod vod vod

No description
by

hajo schoonenberg

on 20 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of vod vod vod vod vod

bekende geseling
ophanging in Iran
herinvoering doodstraf?

1. Bekijk "Bekende geseling"
a. Wat heeft deze geseling met Pasen te maken?
b. Welke invalshoeken (schilderij) herken je? Leg uit.
2. Bekijk "Ophanging in Iran"
a. Welke dia (van de 11) maakte de meeste indruk?
b. Hoe kun je het doodvonnis het beste voltrekken?
3. Lees artikel A van het bronnenblad.
a. Vind jij dat Frank recht heeft op euthanasie? Leg uit.
b. Waarom heeft de arts geen euthanasie toegepast?
4. In artikel B worden veelplegers hard gestraft. Waarom kan dat in Nederland niet?
5. Artikel C. Is het geven van verschillende straffen aan iemand met een baan en een werkloze, klassenjustitie?
6. Artikel D. Welke vorm van executie vind jij het beste? Waarom?
6. Bekijk de argumenten voor en tegen de doodstraf. Welk tegenargument vind jij het zwakst en welke het sterkst?
110 woorden
13-5-'15
45minuten
Nodig: bronnenblad
VOD (11): Piggelmee

Tijd: 50 min.
Nodig: Werkboek arbeid (blz. 55,56 en 68)

1. Beluister de twee delen van het
sprookje Piggelmee (15m) hiernaast en
maak de volgende vragen.
a. Wat is de moraal (levensles) die je uit
het sprookje kunt halen?
b. Zoek op Google op: Piggelmee-
syndroom. Omschrijf het begrip en
schrijf op waar je het gevonden hebt.
c. Welke spreekwoorden ken je die gaan
over (on)tevredenheid/hebzucht?
2. Lees de anekdote om de arbeidsmoraal
te ondergraven (blz. 55) en maak de
volgende vragen.
a. Wat is het verschil in arbeidsmoraal
tussen de visser en de toerist?
b. Leg de laatste zin, in eigen woorden, zo
goed mogelijk uit.
c. Leg de twee Loesjes-uitspraken op blz.
56 uit en geef jouw mening.
3. Lees de tekst 'Vroeg opstaan met een
strak plan' (blz 68) en maak de vragen.
a. Wat betekent de uitdrukking: "Je moet
niet achter de geraniums gaan zitten?"
Hoe heb je de betekenis gevonden?
b. Wat wordt er bedoeld met:" Use it or
lose it"? Geef een zefbedacht voorbeeld.
c. Waarom is ze met een eigen zaak
begonnen?
d. Ken jij iemand die na zijn 70ste nog
werkt? Zo ja, om welk werk gaat het ?

DEEL 1
DEEL 2
Maak gebruik van de blz. 58 en 59 uit het boekje criminaliteit. Noteer de antwoorden in je schrift.

1. Leg de volgende begrppen uit met gebruik van de teksten.
a. TBO-maatregel
b. VOG
c. arrest
d. tunnelvisie
e. penologie

2. De extravagante stewardess.
a. Wat is het vonnis van de rehter? Leg in eigen woorden zijn oordeel uit.
b. Wanneer moet het grondrecht privacy wijken? Geef een zelf verzonnen voorbeeld.

3a. Waarom is de TBO-maatregel, formeel, geen straf zijn?
b. Wat vind jij van deze maatregel? Leg je antwoord uit.

4a. Vertel in het kort het verhaal van Lucia de B.
b. Welke vragen roept de tekst bij jou op?

5a. Sinds wanneer werd tongzoenen gezien als verkrachting?
b. Waarom vindt de Hoge Raad nu dat het niet meer moet worden gezien als verkrachting?
c. Wat hebben de begrippen ' criminalisering' en 'decriminalisering' met de tekst te maken?

6a. Voordat je tekst gaat lezen op blz. 59 beantwoord je eerst de stelling met behulp van de weegschaal (3
stappen)
'Gevangenen moeten een eigen bijdrag leveren van 16 euro per dag'
b. Lees nu het artikel aandachtig door en noteer de twee sterkste argumenten tegen het voorstel.
c. Noteer ook de twee sterkste argumenten voor het voorstel.
c. Denk je dat het wetsvoorstel een wet is geworden? (als je tijd over hebt: zoek het op)

7. Lees het artikeltje hiernaast uit de next.
a. Wat wordt er met 'grooming' bedoeld?
b. Wat moet er bewezen worden als het om 'sexting' gaat?
c. Wat is de bedoeling van het wetsvoorstel? Zou jij voor dit voorstel stemmen?
straffen

tijd: 50 min
nodig: blz. 58 en 59 boekje criminaliteit
1a. Lees de artikelen A, B en C
Beantwoord met behulp van de weegschaal de volgende
stelling: Moeders die niet in staat zijn hun kinderen veilig
en gezond groot te brengen, moeten verplicht anticonceptie
gebruiken.
b. Jij moet straks jouw standpunt zo genuanceerd mogelijk
voor de klas presenteren. Je moet ook reageren op
verschillende vragen uit de klas.
2a. Lees artikel D.
Niet alleen studenten doen aan ontgroening. Noem nog
twee andere voorbeelden uit de tekst.
b. Leg de volgende begrippen uit met behulp van een
voorbeeld: ballotage, pikorde, blazerknaapjes.
3. Lees E. Welk van de drie maatregelen vind jij het beste? Hoe
zou je zelf dit probleem aanpakken?

VOD
VOD
VOD (7)
kieskompas
1. Wat is kenmerkend voor linkse partijen? Geef een typerend voorbeeld uit
één van de partijprogramma's.
2. Wat is typerend voor rechtse partijen en geef een voorbeeld uit één van
de programma's.
3. Welke twee politieke partijen zijn het meest progressief? Wat houdt dat
in en geef een voorbeeld.
4. Welke partijen zijn het meest conservatief? Wat houdt dat in en geef een
voorbeeld.
5a. Hoeveel partijen doen mee aan de verkiezingen?
b. In het schema staan 13 partijen. Noem een partij die niet in het schema
staat, maar wel meedoet met de verkiezingen.
c. Noem een partij die je aanspreekt en een partij die je niet aanspreekt.
Leg je antwoord uit.
106w
vod (4)
NEXT-LEZERS
1. Noem drie veranderingen bij de Next vanaf
2006.
2. Hoe kun je controleren of de Next
gewaardeerd wordt door haar lezers?
3. Waaruit blijkt, volgens de schrijver, dat
kiezers geen behoefte hebben aan CPB-
cijfers?
4. Wat is het verschil tussen politieke
standpunten en feiten?
5a. Welke inhoudelijke discussie over dyslexie
heeft veel aandacht gekregen in de
media?
b. Welke aanpak is effectief?
c. Gaat die aanpak gebeuren, denk je?
64 w
VOD (11)
?????????????
VOD (12)
verwonderen
ondernemen
delen
Vod 13: verkiezingskrant

De grootste krant van Nederland geeft de 6 grootste partijen uit de
Tweede Kamer de vrije hand zelf drie pagina’s te maken.

1. Neem 7 minuten om de artikelen te lezen. Zet vraagtekens en uitroeptekens.
2a. Noem de zes grootste partijen uit de Tweede Kamer.
b. Welke partij hoort inmiddels niet meer tot de top zes (volgens
de peilingen) en welke partij hoort er nu wel bij?
3a. De artikelen zijn niet objectief, ze zijn gekleurd. Leg uit wat
hiermee bedoeld wordt en gebruik daarbij het woord framing
of manipulatie.
b. Waarom is objectieve informatie in absolute zin niet mogelijk?
4a. Noteer bij elk stukje, behalve de spotprent, bij welke partij het
past.
b. Met welk stukje ben jij het meeste eens? Leg uit.
c. Met welk stukje het minst? Leg uit.
5. Wat is het mediaframe van Normaal Doen!
6. Leg de sprotprent uit.
7. Waarom past de verkiezingskrant bij het begrip interne
pluriformiteit?

vod 13
1. Er worden 12 thema's genoemd. Welke twee vind jij
het belangrijkst?
2. Welke twee vind jij het minst belangrijk?
3. Achter welke partijen staat een * ? Welk nadeel?
4. Bekijk jouw favoriete partij.
a. Noem 2 sterke punten. Leg uit waarom.
b. Noem ook een zwak punt. Welke andere partij heeft
op dat gebied het beste standpunt?
5. Noem drie partijen die de hoogte van het pensioen en
de pensioengerechtigde leeftijd belangrijk vinden.
6. Delen. Maak een spreekschema (max. 50 woorden)
waarmee je jouw partijkeuze uitlegt aan de klas.
VOD 15
verkiezingen 2017
85w
vvd 33
pvv 20
cda 19
d'66 19
sp 14
gl 14

pvda 9
cu 5
pvdd 5
50+ 4
sgp 3
denk 3
fvd 2
Full transcript