Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

vod vod vod vod vod

No description
by

hajo schoonenberg

on 10 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of vod vod vod vod vod

bekende geseling
ophanging in Iran
herinvoering doodstraf?

1. Bekijk "Bekende geseling"
a. Wat heeft deze geseling met Pasen te maken?
b. Welke invalshoeken (schilderij) herken je? Leg uit.
2. Bekijk "Ophanging in Iran"
a. Welke dia (van de 11) maakte de meeste indruk?
b. Hoe kun je het doodvonnis het beste voltrekken?
3. Lees artikel A van het bronnenblad.
a. Vind jij dat Frank recht heeft op euthanasie? Leg uit.
b. Waarom heeft de arts geen euthanasie toegepast?
4. In artikel B worden veelplegers hard gestraft. Waarom kan dat in Nederland niet?
5. Artikel C. Is het geven van verschillende straffen aan iemand met een baan en een werkloze, klassenjustitie?
6. Artikel D. Welke vorm van executie vind jij het beste? Waarom?
6. Bekijk de argumenten voor en tegen de doodstraf. Welk tegenargument vind jij het zwakst en welke het sterkst?
110 woorden
13-5-'15
45minuten
Nodig: bronnenblad
VOD (11): Piggelmee

Tijd: 50 min.
Nodig: Werkboek arbeid (blz. 55,56 en 68)

1. Beluister de twee delen van het
sprookje Piggelmee (15m) hiernaast en
maak de volgende vragen.
a. Wat is de moraal (levensles) die je uit
het sprookje kunt halen?
b. Zoek op Google op: Piggelmee-
syndroom. Omschrijf het begrip en
schrijf op waar je het gevonden hebt.
c. Welke spreekwoorden ken je die gaan
over (on)tevredenheid/hebzucht?
2. Lees de anekdote om de arbeidsmoraal
te ondergraven (blz. 55) en maak de
volgende vragen.
a. Wat is het verschil in arbeidsmoraal
tussen de visser en de toerist?
b. Leg de laatste zin, in eigen woorden, zo
goed mogelijk uit.
c. Leg de twee Loesjes-uitspraken op blz.
56 uit en geef jouw mening.
3. Lees de tekst 'Vroeg opstaan met een
strak plan' (blz 68) en maak de vragen.
a. Wat betekent de uitdrukking: "Je moet
niet achter de geraniums gaan zitten?"
Hoe heb je de betekenis gevonden?
b. Wat wordt er bedoeld met:" Use it or
lose it"? Geef een zefbedacht voorbeeld.
c. Waarom is ze met een eigen zaak
begonnen?
d. Ken jij iemand die na zijn 70ste nog
werkt? Zo ja, om welk werk gaat het ?

DEEL 1
DEEL 2
straffen

tijd: 50 min
nodig: blz. 58 en 59 boekje criminaliteit
VOD
VOD (7)
kieskompas
1. Wat is kenmerkend voor linkse partijen? Geef een typerend voorbeeld uit
één van de partijprogramma's.
2. Wat is typerend voor rechtse partijen en geef een voorbeeld uit één van
de programma's.
3. Welke twee politieke partijen zijn het meest progressief? Wat houdt dat
in en geef een voorbeeld.
4. Welke partijen zijn het meest conservatief? Wat houdt dat in en geef een
voorbeeld.
5a. Hoeveel partijen doen mee aan de verkiezingen?
b. In het schema staan 13 partijen. Noem een partij die niet in het schema
staat, maar wel meedoet met de verkiezingen.
c. Noem een partij die je aanspreekt en een partij die je niet aanspreekt.
Leg je antwoord uit.
106w
vod (4)
NEXT-LEZERS
1. Noem drie veranderingen bij de Next vanaf
2006.
2. Hoe kun je controleren of de Next
gewaardeerd wordt door haar lezers?
3. Waaruit blijkt, volgens de schrijver, dat
kiezers geen behoefte hebben aan CPB-
cijfers?
4. Wat is het verschil tussen politieke
standpunten en feiten?
5a. Welke inhoudelijke discussie over dyslexie
heeft veel aandacht gekregen in de
media?
b. Welke aanpak is effectief?
c. Gaat die aanpak gebeuren, denk je?
64 w
VOD (11)
VOD (12)
Vod 13: verkiezingskrant

De grootste krant van Nederland geeft de 6 grootste partijen uit de
Tweede Kamer de vrije hand zelf drie pagina’s te maken.

1. Neem 7 minuten om de artikelen te lezen. Zet vraagtekens en uitroeptekens.
2a. Noem de zes grootste partijen uit de Tweede Kamer.
b. Welke partij hoort inmiddels niet meer tot de top zes (volgens
de peilingen) en welke partij hoort er nu wel bij?
3a. De artikelen zijn niet objectief, ze zijn gekleurd. Leg uit wat
hiermee bedoeld wordt en gebruik daarbij het woord framing
of manipulatie.
b. Waarom is objectieve informatie in absolute zin niet mogelijk?
4a. Noteer bij elk stukje, behalve de spotprent, bij welke partij het
past.
b. Met welk stukje ben jij het meeste eens? Leg uit.
c. Met welk stukje het minst? Leg uit.
5. Wat is het mediaframe van Normaal Doen!
6. Leg de sprotprent uit.
7. Waarom past de verkiezingskrant bij het begrip interne
pluriformiteit?

vod 13
1. Er worden 12 thema's genoemd. Welke twee vind jij
het belangrijkst?
2. Welke twee vind jij het minst belangrijk?
3. Achter welke partijen staat een * ? Welk nadeel?
4. Bekijk jouw favoriete partij.
a. Noem 2 sterke punten. Leg uit waarom.
b. Noem ook een zwak punt. Welke andere partij heeft
op dat gebied het beste standpunt?
5. Noem drie partijen die de hoogte van het pensioen en
de pensioengerechtigde leeftijd belangrijk vinden.
6. Delen. Maak een spreekschema (max. 50 woorden)
waarmee je jouw partijkeuze uitlegt aan de klas.
VOD 15
verkiezingen 2017
85w
vvd 33
pvv 20
cda 19
d'66 19
sp 14
gl 14

pvda 9
cu 5
pvdd 5
50+ 4
sgp 3
denk 3
fvd 2
vod 16
Uitslag verkiezingen
1. Lees 7 minuten en bedenk 2 vragen.
2. Artikel A
a. Hoe hoog is de Nederlandse kiesdrempel? Vind je hem te laag? Leg uit.
b. Waarin ligt volgens het artikel de echte uitdaging voor Denk en FvD?
c. Zoek naar aanleiding van het artikel iets op (GOOGLE)
3a Waarom kun je de opkomst van nu niet vergelijken met die van voor 1970?
b. Vond je de opkomst goed of slecht? Motiveer.
c. Bij welke leeftijdsgroep was de opkomst het slechtst? (GOOGLE)
4. Gemiddeld genomen zijn de mensen die op de SP stemmen oud en
laagopgeleid. Bewijs je antwoord en geef een mogelijke verklaring.
5a. Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Welke drie
partijen gaan het goed doen in Hengelo, denk je?
b. Noteer alle partijen die nu in de Tweede Kamer zitten met hun zetelaantal
(GOOGLE)
VOD (7)
kieskompas
1. Wat is kenmerkend voor linkse partijen? Geef een typerend voorbeeld uit
één van de partijprogramma's.
2. Wat is typerend voor rechtse partijen en geef een voorbeeld uit één van
de programma's.
3. Welke twee politieke partijen zijn het meest progressief? Wat houdt dat
in en geef een voorbeeld.
4. Welke partijen zijn het meest conservatief? Wat houdt dat in en geef een
voorbeeld.
5a. Hoeveel partijen doen mee aan de verkiezingen?
b. In het schema staan 13 partijen. Noem een partij die niet in het schema
staat, maar wel meedoet met de verkiezingen.
c. Noem een partij die je aanspreekt en een partij die je niet aanspreekt.
Leg je antwoord uit.
106w
Maak gebruik van de blz. 58 en 59 uit het boekje criminaliteit. Noteer de antwoorden in je schrift.

1. Leg de volgende begrippen uit met gebruik van de teksten.
a. TBO-maatregel
b. VOG
c. arrest
d. tunnelvisie
e. penologie

2. De extravagante stewardess.
a. Wat is het vonnis van de rechter? Leg in eigen woorden zijn oordeel
uit.
b. Wanneer moet het grondrecht privacy wijken? Geef een zelf
verzonnen voorbeeld.

3a. Waarom is de TBO-maatregel, formeel, geen straf zijn?
b. Wat vind jij van deze maatregel? Leg je antwoord uit.

4a. Vertel in het kort het verhaal van Lucia de B.
b. Welke vragen roept de tekst bij jou op?

5a. Sinds wanneer werd tongzoenen gezien als verkrachting?
b. Waarom vindt de Hoge Raad nu dat het niet meer moet worden
gezien als verkrachting?
c. Wat hebben de begrippen ' criminalisering' en 'decriminalisering' met
de tekst te maken?

6a. Voordat je tekst gaat lezen op blz. 59 beantwoord je eerst de stelling
met behulp van de weegschaal (3stappen)
'Gevangenen moeten een eigen bijdrage leveren van 16 euro per dag'
b. Lees nu het artikel aandachtig door en noteer de twee sterkste
argumenten tegen het voorstel.
c. Noteer ook de twee sterkste argumenten voor het voorstel.
c. Denk je dat het wetsvoorstel een wet is geworden? (als je tijd over
hebt: zoek het op)

7. Lees het artikeltje hiernaast uit de next.
a. Wat wordt er met 'grooming' bedoeld?
b. Wat moet er bewezen worden als het om 'sexting' gaat?
c. Wat is de bedoeling van het wetsvoorstel? Zou jij voor dit voorstel
stemmen?

vod2
1. 7 minuten lezen en 2 vragen bedenken.
2. Artikel A
a. Elena vindt dat de mensen die het filmpje online
hebben gezet, gestraft moeten worden. Hoe zou je de
dader moeten straffen? Leg uit.
b. Welke vragen roept het gedrag van Elena bij jou op?
c. Hoe had jij gereageerd als je de directeur van het
sloopbedrijf zou zijn?
3. Artikel C
a. Hoe had jij de man gestraft als je rechter was?
Motiveer je antwoord.
b. Zou jij je ontslag aanvechten door in hoger beroep te
gaan? Leg uit.
4. Wat betekenen de volgende begrippen? (betekenis
moet in de context passen, gebruik GOOGLE)
a. oog om oog, tand om tand
b. hygge
c. 0-optiebeleid
d. TV-show

1. 7 minuten lezen en 2 vragen bedenken. VOD2
2. Artikel A
a. Elena vindt dat de mensen die het filmpje online
hebben gezet, gestraft moeten worden. Hoe zou je de
dader moeten straffen? Leg uit.
b. Welke vragen roept het gedrag van Elena bij jou op?
c. Hoe had jij gereageerd als je de directeur van het
sloopbedrijf zou zijn?
3. Artikel C
a. Hoe had jij de man gestraft als je rechter was?
Motiveer je antwoord.
b. Zou jij je ontslag aanvechten door in hoger beroep te
gaan? Leg uit.
4. Wat betekenen de volgende begrippen? (betekenis
moet in de context passen, gebruik GOOGLE)
a. oog om oog, tand om tand
b. hygge
c. 0-optiebeleid
d. TV-show

Jan, Jans en de kinderen.
1. Lees 7 minuten en bedenk 2 vragen.
2. Wat is de betekenis van de volgende woorden:
a. loyaal b. bom-moeder
c. cynisch d. Sint-Pannenkoek e. schandpaal
3. Hoe lang staat de strip al in de Libelle?
4. Geef een typering van de strip. Bij wie is de strip
populair?
5. Op het plaatje staan 10 hoofdrolspelers uit de strip.
Noem er zoveel mogelijk.
6. Wat wordt er bedoeld met: “Zijn werk behoort tot het
cultureel erfgoed van Nederland?”
7a. Waar is Jans mee bezig in de strip?
b. In welk opzicht heeft Jan misschien wel gelijk?

vod 14
Margreet
rondje extra
hm
5-7?
14
21
wo. 29-3-17
Maurice en Niels
07.45-08.15
tja hm
VOD 26
1. Lees in 7 minuten beide teksten en bedenk 2 vragen.
2. GOOGLE !! Betekenis moet passen binnen de context van het verhaal.
a. koudwatervrees
b. reactionair
c. bom-moeder
d. kostwinner
e. feminisme
f. warme feedback
3. Geen enkele cultuur is homogeen en statisch. Zo ken je het
verschil tussen stad - platteland. Noem twee andere verschillen.
4. Wat betekenen de volgende twee sleutelbegrippen en pas ze toe.
a. identiteit
b. ideologie
c. Welk ander sleutelbegrip herken je? Uit welk hoofdconcept?
"in zekere zin geeft de verwondering
het antwoord terug aan de vraag"
Geen woorden maar daden
gedeelde vreugd is dubbele vreugd
ZERO SUGAR
tja
aan het werk
vertel
mwah
Is daar iemand ? (5m)
trabaje
prinsjesdag 2017
1. Welke partij heeft meegeholpen aan de begroting, maar zit niet in de nieuwe regering?
2. Welke minister geeft uitleg bij het koffertje?
3. Waar wordt de Troonrede uitgesproken, door wie en aan welke mensen zitten er in de zaal?
4. Welke mensen/beroepsgroepen krijgen er geld bij?
5. Normaal speelt de gouden koets een rol. Welke rol? Hoe was het dit jaar?
6. Wie heeft de toespraak geschreven?
7. Wat vond de oppostie van de plannen?
8. Wat is jouw mening over de inhoud van prinsjesdag? Probeer je antwoord uit te leggen.
maandag 2 januari
1. Lees de stukjes allemaal één keer door (7m)
a. Welk stukje sprak jou het meeste aan: A, B, C ,D
of E?
b. Welk stukje het minst?
c. Bedenk bij het stukje dat jou het meest aansprak
twee vragen.
2. Teken het schilderij.
a. Bij welke invalshoeken passen de stukjes A, D en
E? Verklaar je antwoord.
b. Bedenk een vraag vanuit de historische
invalshoek over stukje B.
3. Pensioen over 10 jaar.
a. Wat is het verschil tussen (werknemers)pensioen
en AOW?
b. Hoeveel geld heeft dit stel, volgens eigen zeggen,
nodig in de maand? Geef een verklaring voor dit
hoge bedrag.
c. Stel je hebt alleen AOW met z'n tweetjes. Hoeveel
heb je dan netto in de maand?
d. In het onderwijs stopten de mensen in 2006 voor
hun 61ste. Ook nu stoppen ze relatief vroeg. Geef
een mogelijke verklaring.
4. Maandag 2 januari.
a. Welk programma staat bijna het hele jaar in de
top-3 ? Waarom?
b. Leg zo goed mogelijk uit wat een
oudejaarsconference is.
c. Wat wordt er met uitgesteld kijken bedoeld en
hoe kun je dat doen?
5. De dartfan.
a. Hoeveel heb jij van de dartfinale gezien?
b. In het stukje wordt een profiel geschetst van de
dartkijker. Welke drie kenmerken worden er
genoemd.
c. Hoe komt de verslaggever aan zijn cijfers?
d. Bedenk een vooroordeel over mensen die naar
darts kijken.
6. Wat is grappig?
a. Noem drie kenmerken van humor.
b. Soms is humor kwetsend of gaat het te ver. Waar
ligt de grens? Gebuik één van de kenmerken.
7. Liever langer vast in Nederland.
a. Leg uit waarom Tessa in Nederland 6 jaar langer
in de gevangenis moet zitten dan in België.
b. Weegschaal (3 stappen).
"Daders moeten hun straf volledig uitzitten en
mogen niet eerder vrijgelaten worden"
8. OK: GOOGLE !!
Neem één van de stukjes waar je meer over zou willen weten en ga zoeken op internet. Schrijf op wat je gedaan hebt en zorg dat je het aan de klas uit kunt leggen.

vod 1
mastervod
mastervod

vorming
verwijst naar het proces van verwerving van een bepaalde identiteit
verhouding
verwijst naar de wijze waarop mensen zich van elkaar onderscheiden en tot elkaar verhouden en de manier waarop samenlevingen in sociale zin vorm geven aan deze verschillen. Het verwijst ook naar onderlinge betrekkingen tussen staten
binding
verwijst naar de relatie en onderlinge afhankelijkheden tussen mensen in een gezin of familie, tussen leden van een groep, in de maatschappij en op het niveau van de staat.
verandering
verwijst naar richting en tempo van ontwikkelingen in de samenleving en de (on)mogelijkheden deze te beïnvloeden
Socialisatie
proces van overdrachte en verwerving van de cultuur van de groep(en) en de samenleving waar mensen toe behoren. Het proces bestaat uit opvoeding, opleiding en andere vormen van omgang met anderen.
Acculturatie
Het aanleren en verwerven van een andere cultuur of elementen daaruit, dan die waarin iemand is opgegroeid.
identiteit
het beeld dat iemand van zichzelf heeft, dat hij uitdraagt en anderen voor houdt en dat als kenmerkend en lblijvend beschouwt voor zijn eigen persoon en dat is afgeleid van zijn perceptie over de groep(en) waar hij wel of juist ook niet deel van uitmaakt
cultuur
het geheel van voorstellingen, uitdrukkingsvormen, opvattingen, waarden en normen die mensen als lied van een groep of samenleving hebben verworven
sociale (on)gelijkheid
een situatie waarin verschillen tussen mensen in al dan niet aangeboren kenmerken, consequenties hebben voor hun maatschappelijke positie en leiden tot een ongelijk verdeling vann schaarse en hooggewaardeerde zaken, van waardering en behandeling
sociale cohesie
het aantal en de kwaliteit van de bindingen die mensen in een ruimer sociaal ader met elkaar hebben, het gevoel een groep te zijn, lid van een gemeenschap, de mate van verantwoordelijhedi voor elkaars welzijn, en de mate waaring anderen daar ook een beroep op kunnen doen.
sociale institutie
complex van min of meer geformaliseerde regels die het gedrag van mensen en hun onderlinge relaties reguleren
groepsvorming
het tot stand komen van bindingen tussen meer dan twee mensen, doordat ze elkaar beinvloeden en gemeenschappelije waarden en normen ontwikkelen
rationalisering
het proces van het ordenen en systtematiseren van de werkelijkheid met de bedoeling haar voorwpelbaar en beheersbaar te maken en van het doelgericht inzetten van middelen om zo efficient en effectief mogelijke resultaten te bereiken
individualisering
het proces waarbij individuen in toenemende mate hun zelfstandigheid op verschillende gebieden kunnen bergroten
institutionalisering
proces waarbij een complex van waarden en min of meer geformaliseerde regels vastgelegd wordt in stndaard gedragspatronen, die het gedrag van mensen en hun onderlinge relaties reguleren
politieke socialisatie
proces van overdracht en verwerving van de politieke cultuur van de groep(en) en samenleving waar mensen toe behroren. Het proces bestaa uit opvoeding, opleiding en andere vormen van omgang met anderen
ideologie
een samenha ged geheel van beginselen en denkbeelde, meestal uitmonderd in ideeën over de meest wenselijke maatschappelijke en politieke verhoudingen
macht
het vermogen om hulpbronnen in te zetten om bepaald doelstellingen te berieken en de handelingsmogelijkheden van anderen te beperken of te vergroten
gezag
macht die als legitiem bschouwd wordt
conflict
een situatie waarin individuen, groepen en/of staten elkaar tegenwerken om de eigen doelen te bereiken
samenwerking
proces waarin individuen, groepen en/of staten relaties vormen om hun handelen op elkaar af te stemmen voor een gemeenschappelijk doel
politieke institutie
complex van min of meer geformaliseerde regels die het gedrag van mensen en hun onderlilng relaties rond politiek machtsuitoefening en politiek besluitvorming reguleren
representatie
de vertenwoordiging van een groep in (politieke)organisatie door één of enkele betrokkenen die namense de groep optreden
representativiteit
de mate waarin de (politieke) besluiten, de standpunten of achtergrondkenmerken van vertegenwoordigers overeenkomen met die van de groep die vertegenwoordigd wordt
democratisereng
proces van verandering van de machs- en gezagsverhoudingen door een grotere inspraak en medezeggenschap van degenene met minder macht
staatsvorming
de insitutionaliseren van politieke macht tot een staat
globalisering
proces van uitbreiding en intensivering van contacten en afhanelijkheden over zeer grote afstanden en landsgrenzen heen
Full transcript