Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jauns ievads

xxx
by

Ziedonis Liepins

on 12 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jauns ievads

Darba aizsardzības likums. Pieņemts 20.06.2001.

Darba likums. Pieņemts 20.06.2001.

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums. Pieņemts 24.10.2002.

Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos. MK noteikumi Nr. 749. Pieņemti 01.08.2010.

Darba aizsardzības prasības darba vietās. MK noteikumi Nr. 359. Pieņemti 28.04.2009

Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude. MK noteikumi Nr. 219. Pieņemti 10.03.2009.

Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā. MK noteikumi Nr. 400. Pieņemti 03.09.2002.

Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo medicīnisko materiālu minimumu. MK noteikumi Nr. 713. Pieņemti 03.08.2010.

Ugunsdrošības noteikumi. MK noteikumi Nr. 82. Pieņemti 17.02.2004.

un citi normatīvie akti. Galvenie normatīvie akti darba aizsardzības jomā Pirmā palīdzība attiecās uz katru. Pirmās palīdzības mērķis ir, lai katrs cilvēks pareizi saprastu tās pasākumu nozīmi un prastu to sniegt nekavējoši negadījuma vietā. Palīdzība ir svarīga tieši pirmajās dzīvībai kritiskajās minūtēs. Kad apstājusies elpošana un sirdsdarbība, tad draud briesmas galvas smadzenēm. Ja galvas smadzenes piecas minūtes nesaņem skābekli, tajās iestājas neatgriezeniski bojājumi.

Izsaucot neatliekamo medicīnisko palīdzību, esiet gatavi atbildēt uz jautājumiem:
• KUR NOTICIS NEGADĪJUMS – nosaukt precīzu negadījuma vietu;
• KAS NOTICIS – nosaukt iespējamos traumas cēloņus vai raksturot traumas apjomu;
• CIK CIETUŠO;
• u. c. jautājumiem. Pirmās palīdzības sniegšana Ja ir sasitumi:
sniedzot pirmo palīdzību sasitumu gadījumos, cietusī ķermeņa daļa jānovieto augstāk un uz sasistās vietas jāuzliek ledus pūslis,
ja sasista galva, krūšu kurvis vai vēders cietušajam jānodrošina pilnīgs miers un nekavējoties jāizsauc ārsts.
Ja ir izmežģījumi vai lūzumi:
pie izmežģījumiem nekādā ziņā nedrīkst izdarīt ievilkšanu, cietušai ekstremitātei jāuzliek šina un cietušais jānogādā medicīnas iestādē,
ja ir aizdomas par lūzumu, attiecīgā vieta jāpadara nekustīga, jāfiksē ne mazāk kā 2 tuvākās locītavas un kaula izciļņi jāaizsargā ar mīkstas vates kārtu,
ja ir gūžas locītavas vai pleca lūzums, jāfiksē visas 3 locītavas un cietušais jānogādā tuvākajā medicīnas punktā. Ja ir elektrotrauma:

izglābšana no elektriskās strāvas iedarbības ir atkarīga no tā, cik ātri viņš tiek atbrīvots no strāvas iedarbības un cik ātri un pareizi viņam tiek sniegta pirmā palīdzība, vilcināšanās šādā gadījumā var beigties ar nāvi,
atbrīvojot cietušo no elektriskās strāvas iedarbības, jāuzmanās, lai glābējs pats nenokļūtu elektriskās strāvas iedarbībā,

lai sniegtu tālāku palīdzību, cietušais jānogulda uz muguras uz cietas virsmas, ja nepieciešams, jāizdara cietušā mākslīgā elpināšana un sirds masāža līdz laikam, kamēr ierodas ārsts.

Ja iestājusies bezsamaņa:

bezsamaņa iestājas stipru sāpju rezultātā, no garīga satricinājuma, uztraucoties, uzturoties smacīgās telpās (cietušais kļūst bāls un krīt),
cietušais jānogulda tā, lai galva būtu zemāk par kājām, jāatpogā apkaklīte, jāattaisa vaļā josta un jānodrošina svaiga gaisa pieplūšana, jāapslaka seja ar aukstu ūdeni un jādod ožamais spirts; ja ir dziļš bezsamaņas stāvoklis, jāizdara mākslīgā elpināšana. Nemeklē, kur deg, bet glābies!
Turies tuvāk grīdai, ja nepieciešams – rāpo!
Virzies uz durvju pusi!
Never vaļā durvis, ja to rokturis ir sakarsis!
Aizsedz degunu un muti!
Aizbāz durvju spraugas!
Rāpo uz loga pusi!
Nekavējies ēkas gaitenī, trepju telpā!
Nelieto liftu!
Kad esi drošībā, zvani Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam! Nekavējoties par ugunsgrēku paziņot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 01 vai 112:

nosaucot objekta adresi,
konkrētu ugunsgrēka izcelšanās vietu objektā,
savu vārdu, uzvārdu,
savu vai uzņēmuma tālruņa numuru,
nenolikt klausuli pirms nav sniegtas atbildes uz visiem ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operatora jautājumiem. Būtiskākie darba vides riska faktori
strādājot birojā Iespējamie darba vides riska faktori strādājot ar datoru un kopētāju un veicot darbu birojā:

psihoemocionālie riski – darba temps, atbildība, psiholoģiskais klimats darbā,
fiziskas pārslodzes (darbs, kas saistīts ar ilgstošu atrašanos piespiedu stāvoklī un lokālu muskuļu sasprindzinājumu),
paaugstināts redzes sasprindzinājums, nepietiekams apgaismojums darba vietā, darba telpas iekārtojums,


elektrobīstamība (tējkanna, tosteris, mikroviļņu krāsns ...),kopētāja apgaismotāja spilgta gaisma, paaugstināta ozona, slāpekļa oksīdu, putekļu koncentrācija,
papīra asās malas – iespējams sagriezt rokas,
traumatisma faktori – paklupšanas draudi. Būtiskākie darba vides riska faktori strādājot būvobjektos Iespējamie darba vides riska faktori veicot būvdarbus, zemes darbus, pārvietojot smagumus:

psihoemocionālie faktori - liela darba slodze, straujs darba temps, pārāk garš darba laiks, attiecības ar kolēģiem un priekšniecību, problēmas sadzīvē (mājās)...,

traumatisma riska faktori (zemes rakšana ar lāpstu-roku un kājas traumas, slidenas, mitras vai nelīdzenas virsmas – varbūtība paslīdēt, aizķerties un pakrist – dažādas kāju un ķermeņa traumas aizķeršanās aiz celtniecības materiāliem, agregātiem utt., vaļējas akas, tranšejas, bedres ....),

fiziskas pārslodzes,

ķīmiskie faktori (gāzes izdalīšanās izrakumos; dažādas dūmgāzes, kvēpi un putekļi, kuri iedarbojas uz elpošanas orgāniem; dažādu atgriezumu atkritumi),

mikroklimats – darbs ārpus telpām (organisms tiek pakļauts dažādu temperatūru ietekmei, metereoloģiskajiem apstākļiem, vides mitruma izmaiņām, UV starojums). Obligāto veselības pārbaužu nozīme
un to veikšanas kārtība Regulāri un kvalitatīvi veiktas OVP ļauj savlaicīgi atklāt kaitīgo faktoru ietekmi uz darbinieku veselību un izstrādāt kaitīgo faktoru novēršanas pasākumus, nepieļaujot darbinieku saslimšanu:

darba devējs nodrošina obligātu veselības pārbaudi tiem nodarbinātajiem, kuri iekļauti MK apstiprinātajā to profesiju (amatu) un darba vietu sarakstā, kurās nodarbinātie pakļauti īpašam riskam,
darba devējs nodrošina obligātu veselības pārbaudi tiem nodarbinātajiem, kas saistīts ar iespējams risku citu cilvēku veselībai,
izdevumus, kas saistīti ar kārtējām OVP, sedz darba devējs; ja OVP tiek veikta pirms darba līguma noslēgšanas, pēc savstarpējas vienošanās to sedz pats pretendents no saviem līdzekļiem vai darba devējs. Darba aizsardzības drošības zīmes un to lietošana Drošības zīmes jāizmanto gadījumos, kad nepieciešams:

piesaistīt nodarbināto uzmanību, brīdināt tos par noteiktu riska faktoru klātbūtni, aizliegumiem vai pienākumiem,
brīdināt nodarbinātos par radušos bīstamu situāciju, kad jāreaģē nekavējoties, jāizmanto IAL un jāevakuējas,
palīdzēt strādniekiem atrast un identificēt noteiktus aizsardzības līdzekļus un ierīces, evakuācijas ceļus vai pirmās palīdzības sniegšanas punktus,
orientēt un vadīt nodarbinātos, kas veic no darba drošības viedokļa bīstamas darbības. Darba aizsardzības vispārīgie principi Ievadapmācība tiek nodrošināta visiem nodarbinātajiem neatkarīgi no to izglītības un darba stāža attiecīgajā profesijā vai amatā uzreiz pēc nodarbinātības, ražošanas vai mācību prakses uzsākšanas.

Darba aizsardzības (DA) pasākumus darba devējs veic saskaņā ar šādiem DA vispārīgajiem principiem:

izveido saskaņotu un visaptverošu DA pasākumu sistēmu uzņēmumā,
veic nodarbināto instruktāžu un apmācību DA jomā,
bīstamo aizstāj ar drošāku vai mazāk bīstamu,
dod priekšroku kolektīvajiem DA pasākumiem,
darba vidi izveido tā, lai izvairītos no darba vides riska vai mazinātu nenovēršama darba vides riska ietekmi,
novērš darba vides riska cēloņus,
nepieciešamības gadījumā darba vietu/veidu pielāgo cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
ņem vērā jaunākās tendences zinātnē, tehnikā, higiēnā un medicīnā. Darbavieta Pirms darba uzsākšanas pārliecinieties, vai darbavietā neatrodas priekšmeti, iekārtas, instrumenti, kas varētu traucēt veikt tiešos darba pienākumus.

Darbavietas iekārtojumam jābūt drošam un atbilstošam darba aizsardzības prasībām.

Darbavietai jābūt labi apgaismotai.

Pirms darbu uzsākšanas darbiniekam jāpārliecinās par darba aprīkojuma drošu lietošanu.

Darbavieta jāuztur tīra un kārtīga.

Pēc darba beigām darbavieta ir jāsakārto, un darba procesā radušos atkritumus, jānovieto tiem paredzētās vietās.

Pirms darba uzsākšanas darbiniekam ir jānoskaidro atkritumu apsaimniekošanas kārtība būvlaukumā un stingri tā jāievēro.

Ziemas laikā darbinieka pienākums ir sekot līdzi tam, lai darbavieta un piekļuve tai (ceļi, ejas) būtu notīrītas no sniega un ledus. Specapģērbs un individuālie
aizsardzības līdzekļi
Specapģērbam jābūt tīram un darba kārtībā. Lietojot specapģērbu, sekojiet, lai būtu aizpogātas visas pogas, un tas būtu pieguļošs. Atbilstoši veicamā darba veidam jālieto aizsargbrilles, darba cimdi un citi individuālās aizsardzības līdzekļi.

Strādājot augstumā, vietās, kur nav iespējams ierīkot nožogojumu un ir iespējama krišana, jālieto drošības jostas, kuras piestiprināmas pie drošām un stabilām konstrukcijām.
Specapģērbu jāuztur darba kārtībā. Aizsargbrilles, respiratorus un citus individuālos darba aizsarglīdzekļus pēc darba nolikt skapī vai nodot noliktavā. Bīstamo vielu un būvniecības atkritumu apsaimniekošana Darbs ar bīstamām vielām jāveic, stingri ievērojot bīstamo vielu datu drošības lapās sniegto informāciju par vielas pielietojumu, uzglabāšanu un rīcību vielas izlīšanas gadījumā.

Pirms darba uzsākšanas ar bīstamajām vielām, pieprasiet no atbildīgā darbu vadītāja vai meistara visu pieejamo informāciju par doto vielu un tās raksturu.

Būvniecības gaitā radušos atkritumus novietojiet nozīmētās vietās vai atkritumu konteineros, veicot to šķirošanu. Nav pieļaujama kokmateriālu, metāla, būvgružu un sadzīves atkritumu sajaukšana.Pieprasiet no atbildīgā darba vadītāja vai meistara pilnu informāciju par atkritumu apsaimniekošanas kārtību objektā un stingri ievērojiet viņu norādījumus. Galvenie norādījumi, kas jāievēro
ugunsgrēka gadījumā Rīcība ugunsgrēka gadījumā Tavi pienākumi DARBA AIZSARDZĪBĀ:

rūpēties par savu drošību un veselību un to personu drošību un veselību,

lietot darba aprīkojumu, bīstamās vielas, transportu un citus ražošanas līdzekļus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju,

lietot kolektīvos aizsardzības līdzekļus, kā arī viņa rīcībā nodotos individuālos aizsardzības līdzekļus,

ievērot drošības zīmes, kā arī lietot drošības ierīces, ar ko apgādāts darba aprīkojums un darba vieta,

nekavējoties ziņot darba devējam, tiešajam darba vadītājam vai kvalitātes un darba aizsardzības speciālistam par nelaimes gadījumu darbā, kā arī par jebkuriem darba vides faktoriem, kuri rada vai var radīt risku personu drošībai un veselībai, arī par trūkumiem uzņēmuma darba aizsardzības sistēmā,

piedalīties darba devēja rīkotajās instruktāžās un apmācībās darba aizsardzības jomā,

sadarboties ar darba devēju vai kvalitātes un darba aizsardzības speciālistu,

apmeklēt obligātās veselības pārbaudes saskaņā ar darba devēja rīkojumu. Tavas tiesības atteikties veikt darbu, ja:

attiecīgā darba veikšana rada vai var radīt risku Tavai vai citu personu drošībai un veselībai, un šāds risks nav novēršams citādā veidā,

lietojamais darba aprīkojums vai darba vieta nav apgādāta ar nepieciešamajām drošības ierīcēm, vai Tavā rīcībā nav nodoti nepieciešamie individuālie aizsardzības līdzekļi,

attiecīgā darba veikšana saistīta ar tāda darba aprīkojuma lietošanu, kas neatbilst Tavai sagatavotībai vai darba devēja sniegtajai instruktāžai darba aizsardzības jomā,

nav ievēroti Valsts darba inspekcijas brīdinājumi, rīkojumi vai lēmumi par darba izsardzības organizāciju attiecīgajā darba vietā. Paldies par veltīto uzmanību prezentācijai!

Tagad Jūs esat apguvis ievadapmācību kursu darba aizsardzībā!

Sargājiet sevi, savus darba biedrus un tuviniekus! IEVADAPMĀCĪBA DARBA AIZSARDZĪBĀ
(stājoties darbā) Rīga, 2013 Tālāk būs sākotnējā instruktāža darba aizsardzības jomā konkrētajā darba vietā. Šajā instruktāžā tiks pārrunāts par visiem konkrētajiem drošības pasākumiem Tavā darba
vietā.

Atceries, ka par abām instruktāžām Tev būs jāparakstās žurnālos. Ar savu parakstu Tu apliecini, ka esi sapratis Tev sniegto informāciju un apņemies pildīt šīs prasības.

Ja kaut ko neesi sapratis – vaicā, nevis klusē.
Full transcript