Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Компани түүний хэлбэр,төрөл

No description
by

Munkhzul Adnama

on 26 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Компани түүний хэлбэр,төрөл


Компани түүний хэлбэр, төрөл

ХХК-ийн дүрэм
Компани
Хувьцаа эзэмшигчийн оруулсан хөрөнгө нь тодорхой тооны хувьцаанд  хуваагддаг, өөрийн тусгайлсан эд хөрөнгөтэй, үндсэн зорилго нь ашгийн төлөө хуулийн этгээдийг компани гэнэ.

Хувьцаат компани
Компани
Хязгаарлагдмал
хариуцлагтай
Нээлттэй
Хаалттай
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Хувьцаа эзэмшигчийн оруулсан хөрөнгө нь хувьцаанд хуваагдаж, түүнийг захиран зарцуулах эрх нь хууль болон компанийн дүрмээр хязгаарлагддаг компанийг хэлнэ.

Хувьцаат компани
Нээлттэй хувьцаат компани гэдэг нь хувьцаа эзэмшигчийн оруулсан хөрөнгө нь хувьцаанд хуваагдаж, хувьцаа нь үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэгдэж, нийтэд чөлөөтэй арилжаалагддаг компанийг хэлнэ.

Хаалттай хувьцаат компани
Хувьцаа эзэмшигчийн оруулсан хөрөнгө нь хувьцаанд хуваагдаж, хувьцаа нь үнэт цаасны хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагад бүртгэгдэж, үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагаас гадуур зах зээлд хаалттай хүрээнд арилжаалагддаг компанийг хэлнэ.

Хувьцаат компанийн онцлог
Хувьцаа эзэмшигч нь
- Хувьцаагаа чөлөөтэй захиран зарцуулах
- Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагаар
дамжуулан худалдах
- Бусад хэлбэрээр шилжүүлсэн бол хувьцаа эзэмшигчийн бүртгэл хөтлөх этгээдэд бүртгүүлэх

Хувьцаат компанийн онцлог
Хязгаарлагдмал хариуцлагтай компани
-Нээлттэй
-Хаалттай захиалга
-Бусад хэлбэрээр үнэт цаас гаргаж болно.

Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчид тохиролцсоны үндсэн дээр хувьцаагаа захиран зарцуулах эрхээ харилцан хязгаарласан гэрээ байгуулж болно.
Хувьцаа эзэмшигчийн оруулсан хөрөнгө нь хувьцаанд хуваагдаж, түүнийг захиран зарцуулах эрх нь хууль болон компанийн дүрмээр хязгаарлагддаг компани.
Үүсгэн байгуулагчдын тоо 50-аас дээшгүй байна.
Хувьцаа, түүнийг худалдах, худалдан авах эрхийн бичигийг хаалттай захиалгын үндсэн дээр гаргана, нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргахгүй.
Хувьцаа эзэмшигч нь компанийн болон бусад хувьцаа эзэмшигчийн худалдах хувьцааг тэргүүн ээлжинд хувь тэнцүүлэн авах эрхтэй.
Анхаарал хандуулсанд
баярлалаа :)
Full transcript