Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Egnsteater i Silkeborg

No description
by

Mette Lerche

on 22 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Egnsteater i Silkeborg

Egnsteater i Silkeborg
Baggrund
Hvorfor taler vi om et egnsteater?

Køreplan
Inden næste møde...
Fordeling af opgaver:
Interviews med teateraktører
Interviews med øvrige aktører
Tre besøg på egnsteatre
Diskutere behov, forudsætninger og muligheder på baggrund af indsamlet viden (interviews, besøg og lovgrundlag)
Udvikle 1-2 scenarier
Anbefaling til politisk niveau
Forventninger
September
Oktober
November
December
Indsamling af viden
Lovgrundlag - bekendtgørelse om egnsteatre
Interviews med repræsentanter fra det eksisterende teatermiljø
Interviews med repræsentanter fra det øvrige kulturliv
Besøg på tre egnsteatre
Scenarieudvikling
3. oktober: Temamøde 1 (idéudvikling)
Bearbejdning og oplæg til næste møde
30. oktober: Temamøde 2 (konceptudvikling)
Sammenfatning
Sammenfatning i rapport
27. november: Kommentarer til rapport + oplæg til stormøde
Stormøde
10. december: Præsentation af rapport og anbefalinger
Dialog og evt. tilpasning

>> indstilling til kultur- og fritidsudvalget
Oplæg: Videnindsamling
Referater indsendes løbende og senest onsdag d. 25. september.

Næste møde: 3. oktober kl. 16-18
Definition og opgaver

§ 2. Ved et egnsteater forstås et professionelt producerende teater, der udbyder forestillinger hen over teatersæsonen, og som har hjemsted uden for de i § 1 nævnte kommuner. Et egnsteater skal have minimum 2 produktioner årligt, et fast spillested, lokal forankring og være finansieret helt eller delvis af en eller flere kommuner.

Stk. 2. Et egnsteaters primære opgave er at producere og opføre teaterforestillinger, herunder f.eks. danseteater, musikteater, opera, performanceteater eller eksperimenterende teater, for voksne, børn og unge. Egnsteatrene skal endvidere bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø, de er forankret i.

Stk. 3. En del af virksomheden skal være stationær. Turnévirksomhed kan indgå i egnsteatrenes aktiviteter.

Stk. 4. Visse egnsteatre, som før 25. maj 2007 har haft egnsteateraftaler, er undtaget fra kravet om minimum 2 årlige produktioner, jf. stk. 1. Kulturstyrelsen offentliggør en liste over disse egnsteatre.

Stk. 5. Statens Kunstråd afgør, om et teater kan karakteriseres som et professionelt producerende teater og i øvrigt opfylder de krav til et egnsteater, som er fastlagt i stk. 1-3.

Refusionsprocent i 2013: 41,5 %
Samlet bevilling: 57,5 mio kr. til 32 teatre
Gns. 1,8 mio kr. til et samlet driftsbudget på 4,4 mio kr.

Randers Egnsteater: 13,5 mio. kr.
Black Box Theatre: 13,7 mio. kr.
Mungo Park Kolding: 11,3 mio. kr.
Furesø/Galaksen: 5,2 mio kr.
Lad os sætte tal på...
Full transcript