Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Eva Dierickx

on 24 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Opvoeden tot
internationalisering = De praktijk Conclusie Conclusie Reflectie MERCI Realisatie Kwaliteitsbrochure VLOR Internationale
samenwerkingsverbanden unece strategie De theorie Mogen scholen zelfstandig mondiale vorming organiseren? Mondiale vorming Veel organisaties Verdragen en akkoorden Brundtlandrapport - Duurzaamheid
- economische groei: + energiebesparend Agenda 21 FRDO EDO stimuleren VDSO ontwikkelen van kennis en vaardigheden en het vormen van opvatten en houdingen die van belang zijn bij het constructief werken aan een wereldsamenleving waarin alle mensen tot hun recht komen en waarin daadwerkelijk wordt geprobeerd om ________________________________________ terug te dringen (Werkgroep, 1994, 8) A. geweld, sociaal-economische ongelijkheid en roofbouw op het milieu B. geweld, sociaal-economische ongelijkheid en racisme C. terrorisme, sociaal-economische ongelijkheid en roofbouw op het milieu A. OESO B. Raad van Europa C. Unece-strategie Ecologische duurzaamheidsontwikkeling Educatie voor duurzame ontwikkeling Educatie deeltijds onderwijs 1 Op het veld... 3 2 A. De stem van de Europese staatshoofden was in het rapport van meer doorslaggevende aard dan de stem van staatshoofden van ontwikkelingslanden B. Het rapport volgt de typisch westerse wijze van denken waarbij economische groei voorop blijft staan C. Het rapport volgt de typisch westerse wijze van denken waarbij oplossingen worden gezocht in technische vooruitgang A. VLaamse OntwikkelingsRaad B. VLaamse OnderwijsRaad C. Vrije Liberale Onderwijsraad Commissie Mondiale Vorming - Advies geven Inhoudelijk Organisatorisch Samenwerking Thema's Milieu Vrede Ontwikkeling Mensenrechten Andere... Mondiale vorming? Link met bredere wereld Opbouw kennis, vaardigheden, attitudes Wat is de wettelijke basis voor mondiale vorming in het secundair onderwijs? A. VOETen B. ETen C. ODen A. Neen, enkel via erkende organisaties B. Ja, dat mag C. Ja, dat mag. Onder voorwaarde dat de Commissie Mondiale Vorming hun handelingsplan inzake mondiale vorming goedkeurt Evaluatiemiddel Selectiemiddel Welk van onderstaande organisaties biedt geen mondiale vorming aan op school? A. Djapo vzw B. vzw De laatste les, hoera C. De kracht van je stem ≠ definities kern K, A, V Bredere wereld VLOR: commissie mondiale vorming Autonoom/ organisaties Samenhang? Invulling? Hoe nastreven VOETen? Bereiken (VO)ETen? 't is gedaan! Het winnende team? De prijs? Wat is geen internationaal samenwerkingsverband? - 1987; Our Common Future Waarom werd het Brundtlandrapport niet onverdeeld positief ontvangen door ontwikkelingslanden? VLOR? Decretaal verplicht Decretaal verplicht Vragen? geen afgezonderde thema's Speler 1 Groep 1 Groep 9 Groep 7 Speler 4 Speler 3 Speler 2 Groep 10 Groep 8 Groep 6 Groep 4 Groep 3 Groep 2 Groep 5 SPEL! Idee = 1 jaar gratis Spelers Achterban Kleurenkaartjes A/B/C Snelheid = ! Signaal Zullen we eens oefenen? Wie was minister van onderwijs in 2003? A. Frank Vandenbroucke B. Marleen Vanderpoorten C. Eddy Baldewijns
Full transcript