Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Methoden & Technieken

Concept map cursus 'Methoden & Technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek'
by

Bart Meuleman

on 22 December 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Methoden & Technieken

Sociaal-wetenschappelijk onderzoek
= kennisproductie door samenspel theorie & empirie
Theoriegericht
onderzoek
inductie
deductie
Praktijkgericht
onderzoek
inductie
= van concrete observaties naar algemene wetten
analytische inductie
grounded
theory
data rijst op uit observaties
evaluatie-onderzoek
actie-onderzoek
doel: beïnvloeden & veranderen
doel: begrijpen & verklaren
ontologie
epistemologie
methodologie
naturalisme
humanisme / constructivisme
Visies op onderzoek
objectivteit
oorzaak / gevolg
- Erklären
kwantitatieve methoden
geen wetmatigheden - Verstehen
kwalitatieve methoden
realiteit = sociale constructie
wat is?
onderzoeksplan
voor je begint...
operationaliseren
=onderzoeksvatbaar maken van abstracte concepten
eenheden
analyse eenheid vs. waarnemingseenheid
populatie
verschillende niveaus
ecological &
individualistic
fallacy
kenmerken
relaties
tijd & plaats
longitudinaal
vs.
cross-sectioneel
hoe theoretische concepten concreet meten?
effect vs. verband
richting & sterkte
functionele vorm
mediatie vs. interactie
evaluatiecriteria
betrouwbaarheid
geldigheid
afwezigheid van toevalsfouten
afwezigheid van systematische fouten
test-retest
paralleltest
split-half & Cronbach's alpha
transitietabel
geldigheid
interne
geldigheid
externe
geldigheid
meet-
geldigheid
inhoudsgeldigheid
criterium geldigheid
construct geldigheid
convergerende geldigheid
discriminant geldigheid
experimenteel
design

steekproeven
klassieke experiment
R O11 Xe O12
R O21 Xc O22
=sterkste methode om causaliteit aan te tonen...
hypothese
oorzakelijke factor manipuleren
randomiseren
vergelijken
quasi-experimenten
nonequivalent control group design
simulated pretest posttest design
two group posttest only design
enkelvoudige tijdsreeks
...maar in de praktijk niet altijd realiseerbaar
pre-experimenten
one group posttest only design
one group pretest posttest design
static group comparison design
=deel van de populatie waarbij je onderzoek doet
toevalssteekproeven
theoretische steekproeven
elke eenheid in populatie heeft een
berekenbare kans om opgenomen te worden
doel: populatie weerspiegelen
doel: meest informatieve eenheden selecteren
algemeen universum

speciaal universum

steekproefkader

geplande steekproef

gerealiseerde steekproef
vertekening / gebrek aan representativiteit door:
1. Sampling error /
steekproeffout
2. Coverage error /
dekkingsfout
3. Non-sampling error /
non-respons fout
betrouwbaarheidsinterval
construeren
gestandaardiseerde vragenlijsten
vertekening / gebrek aan representativiteit door:
1. Sampling error /
steekproeffout
2. Coverage error /
dekkingsfout
3. Non-sampling error /
non-respons fout
betrouwbaarheidsinterval
construeren
types steekproeven
enkelvoudige toevalssteekproef
systematische enkelvoudige toevalssteekproef
gestratificeerde steekproef
tweetrapssteekproef
clusterstreekproef
tweefasensteekproef
quota-steeproef
sneeuwbalsteekproef
vraagverwoordingseffecten: hoe beïnvloedt vraagstelling de geregistreerde antwoorden?
feitenvragen
kennisvragen
opinievragen
mogelijke problemen:
falend geheugen
onduidelijke vraagstelling
sociale wenselijkheid
(bij bedreigende feitenvragen!)
bedreigend karakter!
hebben mensen een opinie,
of wordt ze geconstrueerd?
types effecten op opinievragen:
overtuigingskracht van de vraag
question constraint
onbedoelde info in antwoordschalen
context effecten
vertekening / gebrek aan representativiteit door:
1. Sampling error /
steekproeffout
2. Coverage error /
dekkingsfout
3. Non-sampling error /
non-respons fout
betrouwbaarheidsinterval
construeren
dataverzameling in survey onderzoek
survey modes:
Full transcript