Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vallások Japánban, japán vallások a világban

No description
by

Rebeka Mitró

on 8 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vallások Japánban, japán vallások a világban

Vallások Japánban, japán vallások a világban
Sintó
ősvallás, jelentése:„az istenek útja”
a név a kínai sen (isteni lény) és tao (út) szavakból tevődik össze
i.sz. 6. sz.-tól nevezik sintónak
kb. 8 millió kami tisztelete otthon, vagy szentélyekben
úgy gondolják, az emberek a kamik gyermekei, így eredendően jók
Kínából ered
alapítója Kung mester
i.e 551-479
egyetlen műve a Lun yu
Taoizmus
Lao-ce „Öreg Mester”, személyét homály fedi
kiábrándult az akkori társadalomból
egy bivaly hátán elvándorolt nyugatra, a hegyekbe
egy ottani határőrnek mondta el aforizmáit
Tao te King „Az Út és Erény könyve”, i.e. 4. század
Buddhizmus
300 millióan gyakorolják ezt a vallást a világban
a japán lakosság több mint fele buddhista
a buddhizmus történelmi alapítója: Sziddhártha Gautama herceg
elvonult a világ elől hogy remeteként élhessen
Nérandzsára partján egy indiai fügefa alá itt eléri a megvilágosodást
új név felvétele: Buddha
Buddhizmusnak 3 ága alakult ki:
hínajána (kis út)
mahájána (nagy szekér) – japán buddhista irányzat
vadzsrajána (gyémántút)
Vallások Japánban
sintó
konfucianizmus
taoizmus
buddhizmus
keresztény
iszlám
hinduizmus
népi vallások (kínai, rjúkjúi)
Motoori Norinaga (1730-1801)
a sintó megújítója
a 18-19. sz.-ban több új sintó-ág alakult ki:
kosicu
: a császári sintó, a császár rítusaira korlátozódott
dzsindzsa
: a templomi sintó
kokka
: állami sintó
kjóha
: szektás sintó
sin kjóha
: az új szektás sintó
minakan sintó
: az összes ággal párhuzamosan létező népi vallásosság

Tendzsin:
tanulás istene
Hacsiman:
eredetileg a parasztság istene de a 12. sz.-tól a háború és harcosok kamija
Inari:
rizsisten, termékenység,virágzás
Idzanami és Idzanagi:
a két teremtőisten
Fontos istenségek
Sintó esküvő
Szertartások
papok irányításával
a kérelmezőnek kezet kell mosnia és száját kiöblíteni
a 13 napos újszülöttet is szertartásos keretek közt mutatják be a szentélyben
ünnepeket az ősök tiszteletére, a gonosz szellemek kiűzésére, mezőgazdasági célokból
ünnepekkor gyakran hozdozható szentélyben viszik körbe a kamikat
Sintó szertartás
Konfucianizmus
Tanai
helyes erkölcsi viselkedés
önnevelés
ez az önnevelés az ember egész életén át folytatandó feladat, mely végül a szabadsághoz vezet
Ren és a tíz legfontosabb erény
ren
„emberiesség”, főerény
1. a helyes középút követése
2. alattvalói engedelmes tisztelet
3. az uralkodók erényessége
4. becsületesség és hűség
5. őszinteség és az adott szóhoz való hűség
6. bölcsesség és okosság
7. bátorság
8. megelégedettség a szegénységben
9. igazságosság
10. illem
Konfucianizmus Japánban
Japánba a kínai kultúrával együtt korán behatolt a konfucianizmus
jelentős befolyást gyakorolt az erkölcsi , társadalmi és állami életre
Tokugawa sógunok korában (1600-1868) volt a legkiemelkedőbb e vallás gyakorlása
Kung mester
Koshi-byo
A Nagaszakiban álló Konfuciusz szentély főcsarnoka különböző kínai filozófusok szobraival.
Tao te King

sokszor lemásolták, és a másolatok sokban eltérnek egymástól
standard szöveget az i.sz. 3. században rögzítették
719-ben Ming-Huang császár az állami hivatalokra pályázók kötelező vizsgaanyagává teszi (a konfuciánus művek mellett)
a műnek logikai felépítése nincs
alapfogalma a
Tao
„út”
Lao-ce
Kung mester
társadalmi és politikai életben való felelősségteljes részvétel
aktív élet
a
tao
az etikai viselkedés helyes középútja
a rosszakat megfelelő módon kell büntetni
zajos társadalmi és politikai életből a csendes magányba való elvonulás
nyugodt vágynélküliség, szemlélődő elmélyedés
a
tao
a kimondhatatlan ősvalóság
engedékenység nemcsak a jókhoz, de a gonoszokhoz is
gyűlöletet jósággal viszonozza
Lao-ce a bivaly hátán
Lao-ce
Seitenkyou
Taoista templom Saitamában
Négy nemes igazság
1. Minden szenvedés
2. A szenvedés oka a vágy, a létszomj (e miatt születünk újjá)
3. A szenvedés megszüntetéséhez a szomj megszüntetése juttat el
4. A szomjat a nyolcrétű út szünteti meg
(1) helyes megismerés
(2) helyes akarás
(3) helyes beszéd
(4) helyes cselekvés
(5) helyes életmód
(6) helyes törekvés
(7) helyes ráfigyelés
(8) helyes elmélyülés.

Buddhizmus Japánban

• 552-ben vezették be
• civilizáló hatása volt
• a buddhizmuson keresztül jutott el az írásbeliség, a művészet, az erőszakmentesség és az együttműködés alapelvei a szigetországba

Buddhista szerzetesek
Tokió közelében lévő Nagy Buddha
Kisebb vallások
keresztény
iszlám
hinduizmus
népi vallások (kínai, rjúkjúi)
Kereszténység Japánban
• hollandok,jezsuita misszionáriusok, spanyol ferencesek és dominikánusok terjesztették el
• 17.században kitagadták a katolikus vallást az országból
• napjainkban 1,5 millió japán vallja magát kereszténynek
• idegen vallásnak számít monoteista mivolta miatt

Iszlám Japánban
1600-1700 körülre tehető a kis számú muszlim bevándorlás
az 1870-es években lefordították Mohamed próféta életét japán nyelvre
napjainkban 80%-90%-a a muszlim japán lakosoknak külföldön született bevándorló (Indonézia, Pakisztán, Irán)
Hinduizmus Japánban
a hinduk benvándorlása szintén az 1870-es évekre tehető
Yokohamába érkeztek
textílt és selyem fonalat exportáltak Indiába
napjainkban nagyjából 4000-re becsülhető a regisztrált hindu lakosok száma Japánban
Népi vallások
Kínai népi vallások:
többnyire a Japánban élő kínai lakosok gyakorolják ezeket a vallásokat
eredeti kínai istenek tisztelete
Ebben az Enoshitában lévő szentélyben található Benzaiten, a zene, művészetek valamint tudományok istennőjének szobra.
Rjúkjúi vallás:
őshonos hitvallás a Rjúkjú-szigeteken
animista és sámánista eredet
több vallás is nagy hatást gyakorolt rá (buddhizmus,taoizmus)
kamik és ősök tisztelete
Rjúkjú-szigetek
Férfiak tradícionális rjúkjúi öltözetben
Köszönjük a figyelmet!
Készítette:
Dán Csilla
Mitró Rebeka Réka
Tóth Stella
Verebélyi Noémi Lili
2015
1. Teishu
:
sintó konfuciánus módon való átértelmezése
megkülönböztette a társadalom négy csoportját (samurai, földműves, iparos, kereskedő)
2. Yomei
:
fő képviselő: Nakae Toju és Kumazawa Banzan
haladóbb szelleműek
szülők iránti gyermeki tiszteletet
lelkiismeret követése
társadalmi reform támogatása
3. Kogaku
:
őskunfuciuanizmus helyreállítása
fő képviselő: Yamaga Soko és Ito Jinsai
Három iskola alakult ki
Full transcript