Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bài thuyết trình nhóm 6

No description
by

Linomio PK

on 18 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bài thuyết trình nhóm 6

Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
design by Dóri Sirály for Prezi
Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe
VD: Trong xã hội phong kiến
Chiếm hữu nô lệ nguyên thủy là quan hệ tàng dư
Phong kiến là quan hệ thống trị
Tư bản chủ nghĩa la quan hệ mầm móng
KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
Cơ sở hạ tầng
Kiến trúc thượng tầng
Mối quan hệ
Vai trò
Kết cấu
Khái niệm
Vận dụng
Cơ sở hạ tầng
1. Khái niệm
CSHT dùng để chỉ toàn bộ những quan hệ sản xuất hơp thành cơ cấu kinh tế xã hội.
2.Kết cấu
Quan hệ sản xuất
thống trị
Quan hệ sản xuất tàn dư
Quan hệ sản xuất mầm móng
3.Vai trò:
Hình thức kinh tế cho sự tồn tại và phát triển của lực lượng sản xuất
Cơ sở kinh tế thiết lập hệ thống thượng tầng của xã hội
Kiến trúc thượng tầng
1.
Khái niệm
:

là toàn bộ những tư tưởng xã hội, những thiết chế tương ứng và những quan hệ nội tại của nó được hình thành trên cơ sở hạ tầng nhất định.
2
.
Kết cấu
Hình thái ý thức xã hội
(Chính trị, pháp quyền, tôn giáo)
Thiết chế chính trị- xã hội
(Nhà nước, chính đảng, giáo hội)
Ý nghĩa phương pháp luận rút ra:
Khi vận dụng mối quan hệ giữa Kiến trúc thượng tầng tức là quan hệ chính trị với kinh tế chúng ta phải xuất phát từ kinh tế coi trọng chính trị nhưng không tuyệt đối hóa mặt kinh tế, coi nhẹ yếu tố chính trị sẽ dẫn đến sai lầm của chủ nghĩa duy vật tầm thường.
Tuyệt đối hóa yếu tố chính trị coi nhẹ hoặc hạ thấp yếu tố kinh tế sẽ dẫn đến sai lầm của chủ nghĩa chủ quan duy ý chí.
Quan hệ biện chứng cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
Vai trò quyết định
Vai trò tác động trở lại

Biến đổi Cơ sở hạ tầng tạo ra nhu cầu khách quan nên phải biến đổi Kiến trúc thượng tầng tương ứng.
Mâu thuẫn Cơ sở hạ tầng phản ánh thành mâu thuẫn Kiến trúc thượng tầng.
Giai cấp nắm giữ quyền sỡ hữu tư liệu sản xuất là giai cấp nắm quyền trong Kiến trúc thượng tầng
Sự tác động thông qua nhiều phương thức, hình thức song công cụ mạnh mẽ nhất là qua pháp luật.
Diễn ra theo nhiều xu hướng và mục tiêu khác nhau
Diễn ra theo xu hướng tích cực hoặc tiêu cực.
Vai trò tác động trở lại của KTTT
Vận dụng trong phát triển kinh tế
1. Kích thích sản xuất, nâng cao năng suất lao động.
2. Mở rộng và phát huy:
Mở rộng, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần đặt dưới sự quản lí của nhà nước.
Đa dạng hóa các hình thức sở hữu, tổ chức quản lí nhằm đảm bảo lợi ích cho giai cấp, tầng lớp trong xã hội. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.
Vận dụng trong phát triển Chính trị

Không phải thay đổi chế độ chính trị mà đổi mới tư duy chính trị về CNXH.
Đẩy mạnh dân chủ hóa
Lấy chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam, là nền tảng tư tưởng

Phức tạp
Quyết định
Tác động
Cơ Sở Hạ Tầng
Kiến Trúc Thượng Tầng
Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng
Bảo vệ
Quyết định
Full transcript