Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Duygusal Zeka ve Utangaçlık

No description
by

emre can engin

on 10 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Duygusal Zeka ve Utangaçlık

Üniversite öğrencilerinin duygusal zeka ve utangaçlık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
Program Akışı
1-Giriş:
Buse SARIOĞLU

2-Kuramsal Bilgi:
Niğmet GÜNALTAY
Alperen KABASAKAL
3.Araştırma Yöntemi ve Bulgular:
Fatih KÖKNEL

4.Tartışma,Yorum,Sonuç ve Öneriler:
Emre Can ENGİN
Problem Cümlesi
Üniversite öğrencilerinin duygusal zeka ve utangaçlık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır ?
Sayıltılar
Sınırlılıklar
Araştırma Modeli
Tarama ve korelasyonel araştırma yöntemlerinden yararlanılmış ve betimsel ve nicel araştırmaya örnektir.
Çalışma Evreni ve Örneklem
Araştırmada Kullanılan Grubun Cinsiyet, Okuduğu Fakülte ve Büyüdüğü Yere Göre Dağılımları
Veri Toplama Araçları
Kişisel Bilgi Formu

Cinsiyet

Sınıf

Öğrenim gördüğü fakülte

Büyüdüğü yer

Sosyo-ekonomik düzey
Utangaçlık Ölçeği
Güvenirlik Çalışması
Test-Tekrar-Test
.83

İç Tutarlılık katsayısını (Croncbach Alfa Katsayısı)
.91

Geçerlik Çalışması
Temel bileşenler faktör analizi

Yapı Geçerliği

Benzer Test Geçerliği ise
.71
Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zeka Ölçeği
Güvenirlik Çalışması
Geçerlik Çalışması
Kişisel Bilgi Formu Geçerli ve Güvenilir
Kullanılan ölçekler, ölçülecek özelliği eksiksiz ölçmüştür.
Samimi, Dürüst ve İçten
Örneklem, evreni tam anlamıyla yansıtmaktadır.
Son 6 ayda hiçbir psikolojik tanı ve tedavi almamış
Denenceler
2-Üniversite öğrencilerinin duygusal zeka ve utangaçlık düzeyleri arasında

a)Cinsiyete

b)Öğrenim gördüğü fakülte

c)Büyüdüğü yere göre anlamlı farklılık göstermektedir.
1-Üniversite öğrencilerinin duygusal
zeka ve utangaçlık düzeyleri arasında
anlamlı bir ilişki vardır.
Eğitim Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
SMYO
İİBF
Utangaçlık ve Duygusal
Zeka Ölçeği Verileri
GİRİŞ
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
BULGULAR
TARTIŞMA VE YORUM
2014-2015 öğretim yılı
Araştırmanın Önemi ve Amacı
Bu araştırmanın amacı, Üniversite öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri ile utangaçlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek ve çeşitli demografik değişkenler açısından araştırmaktır.
Sonuç ve Öneriler
Örneklem
genişletilebilir
Atılganlık
Eğitimi
Duygusal Zeka Beceri Eğitimi
Çeşitli Seminerler
Verilerin Analizi
Verilerin analizi SPSS 22.0
ile yapılmıştır
Hippocrates
M.Ö.(460-377)
Aristotales
M.Ö.(384-322)
Thorndike
(1874-1949)
Reuven Bar-on
(1944-...)
Salovey ve Mayer

Goleman
Duygusal Zeka

191
169
58
56
60
62
60
64
37
90
97
136
Schutte Malouf
Hall Haggerty
Cooper Golden
Dornheim
(1998)
Geliştiren
Gözden Geçiren
Austin
Saklofske
Huang
McKenney
(2004)
Türkçe'ye Uyarlanışı
Tatar A.
Tok S.
Saltukoğlu G.
(2011)
Alt Ölçekler
İyimserlik

Duyguların Kullanımı

Duyguların Değerlendirilmesi
5'li Likert ve 41 madde

En yüksek 205 puan

En Düşük 41 puan
Ayırt Edici Geçerlik: -.28 .34
İç Tutarlılık: .82
İki Yarı Test: .78
Test Tekrar Test: .49- .58

Check
(1990)
Geliştiren
Güngör A.
(2001)
Türkçe'ye Uyarlayan
5'li Likert Tipi ve 20 Madde
En Düşük Puan 20
En Yüksek Puan 100
Kişisel Bilgi
Formu
Utangaçlık
Ölçeği
Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zeka Ölçeği
Evren
OMÜ'de öğrenim
gören öğrenciler
ÖrneklemeYöntemi:
Tabakalı rastgele örnekleme orantısız seçim
360 kişi
Problem
Cümlesi
Denenceler
Sayıltılar
Sınırlılıklar
Tanımlar
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırma
Modeli
Çalışma Evreni
ve Örneklem
Örnekleme İlişkin
Bilgiler
Verilerin
Analizi
Veri Toplama
Araçları
Duygusal
Zeka
Utangaçlık
Normal Dağılım

Cinsiyet

Fakülte

Büyüdüğü Yer

Duygusal
Zeka
Utangaçlık
Duygusal
Zeka
Utangaçlık
Cinsiyete göre
Duygusal
Zeka
Utangaçlık
Fakülteye göre
Duygusal
Zeka
Utangaçlık
Büyüdüğü Yere Göre
Sosyal İmkan
İletişim
Utangaçlık
Kavramın Ortaya
Çıkışı
Kuramsal
Açıklamalar
Türleri
Nedenleri
ve
Belirtileri
Sosyal İlişkiler
Psikanalatik
Yaklaşım
Psikososyal
Yaklaşım
Eğilimsel
Utangaçlık
Durumsal
Utangaçlık
Nedenleri
Belirtileri
Genetik Faktörler

Anne-Baba Tutumu

Düşük Özsaygıi
Nabzın Hızlanması

Terleme

Yüz Kızarması
Çekingenlik
Utangaçlık
Sosyal Fobi
Tarihçesi
Kavramlar
Modeller
IQ İlişkisi
Günümüzde
EQ
Denence 1
Denence 2
Denence 3
Denence 4
Duygu
Zeka
Duygusal Zeka
Mayer
ve
Salovey
Bar-on
Cooper
ve
Sawaf
Goleman
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
Cinsiyete Göre
Fakülteye Göre
Büyüdüğü Yere GöreKişisel Bilgi Formu


Duygu
Zeka
Duygusal Zeka
Utangaçlık
Full transcript