Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ประวัติบารัค ฮุสเซน โอบามา (Barack Hussein Obama)

No description
by

Aomii Aom

on 27 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ประวัติบารัค ฮุสเซน โอบามา (Barack Hussein Obama)

ทฤษฎีที่สามารถนำมาวิเคราะห์ภาวะผู้นำได้ดังนี้
1. ทฤษฎีภาวะผู้นำพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย

2. ทฤษฎีภาวะผู้นำคุณลักษณะ

3. ทฤษฎีภาวะผู้นำที่แท้จริง
1. ทฤษฎีภาวะผู้นำพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
ใช้ทฤษฎีภาวะผู้นำพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยในการวิเคราะห์ บทบาทภาวะผู้นำของประธานาธิบดีบารัก โอบาม่า เนื่องจาก
บารัก โอบาม่า จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพ
ส่วนตัวของแต่ละบุคคล การจะบริหารประเทศให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพได้นั้นจำเป็นต้องใช้หลักประชาธิปไตยเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารและพัฒนาประเทศ ซึ่งหลักการของระบบประชาธิป-ไตยคือการที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพในการกระทำ การใดๆหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ซึ่งบารัก โอบาม่า ได้ตระหนักถึงระบบประชาธิปไตยเป็นอย่างดี โดยการยอมรับความ คิดเห็นของประชาชนทั้งผู้ที่เห็นด้วยและมีความเห็นต่าง ดังจะเห็นได้ จากถ้อยคำที่บารัก โอบาม่า ได้กล่าวภายหลังจากได้รับชัยชนะใน การเลือกตั้ง โดยกล่าวว่า “จะแก้ปัญหาสงคราม พลังงานทดแทน แม้ว่าการทำทุกอย่างจะยาก
แต่มีความหวังว่าจะไปถึงจุดหมาย
ปลายทางได้ ทั้งนี้ รัฐบาลคงไม่
สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้
แต่พร้อมจะรับฟังเสียงประชาชน”
2. ทฤษฎีภาวะผู้นำคุณลักษณะ
ประธานาธิบดี บารัก โอบามา ได้ชื่อว่ามีคุณลักษณะ เป็นผู้นำที่แท้จริง อันเกิดมาจากการยอมรับของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางกายภาพ บุคลิก วาจา ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้คุณลักษณะดังกล่าวมานั้น มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

1. การแสดงตัว :การปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะของ
ประธานาธิบดี บารัก โอบามา ในทุกๆครั้ง มีการวางตัวที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสให้ประชาชน และ พูดจาเป็นมิตรและคำพูด สามารถโน้มน้าวจิตใจของประชาชนได้ เป็นคนที่ชอบเข้าสังคม เพื่อผูกมิตรกับคนอื่นๆ มีความกระตือรือร้นในการพบปะพูดคุย กับประชาชน และบุคคลที่ทำงานร่วมกับตนเป็นอย่างดี
ทฤษฎีภาวะผู้นำพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย (ต่อ)
ในเรื่องการตัดสินใจในด้านต่างๆของประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า นั้นจะมีรองประธานาธิบดี รัฐมนตรีด้านต่างๆ และมีทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยในการตัดสินใจหรือออกนโยบายใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนถึงความมั่นคงแห่งชาติ เป็นต้น
THANK YOU!
ประวัติบารัค ฮุสเซน โอบามา (Barack Hussein Obama)
บารัค โอบามา” (Barack Obama) มีชื่อเต็มว่า บารัค ฮุสเซน โอบามา (Barack Hussein Obama) เกิดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ปี 1961 (พ.ศ. 2504) ที่เมืองโฮโนลูลู ในรัฐฮาวาย บิดาคือ บารัค ฮุสเซน โอบามา เป็นชาวเคนยา มารดา คือ แอนดันแฮม เป็นชาวอเมริกันทั้งคู่หย่าขาดกัน
ขณะที่ บารัค โอบามา อายุเพียง 2 ปี โดยบิดาของเขากลับไปยังเคนยาก่อนจะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
ทางรถยนต์เมื่อปี 1982 (พ.ศ. 2525) มารดาของเขาได้แต่งงานใหม่กับชายชาวอินโดนีเซียเมื่อบารัค โอบามามีอายุได้ 6 ขวบ และได้ย้ายไปอยู่ที่อินโดนีเซียเป็นเวลา 4 ปีและเริ่มต้นเรียนหนังสือที่นั่น
เมื่อเขาอายุได้ 10 ปี เขาถูกส่งกลับไปอยู่กับตาและยายและเข้าโรงเรียนที่มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกาจนกระทั่งเขาเรียนจบเกรด 5
เรียนจนจบปริญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (ColumbiaUniversity)
ในวัย 27 ปี เข้าศึกษากฎหมายต่อที่มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด (Harvard Law School) คณะนิติศาสตร์ หลังสำเร็จการศึกษาจากฮาร์เวิร์ดในปี 1991 ด้วยเกียรตินิยมอันดับสอง (magna cum laude) บารัค โอบามาได้กลับคืนมาที่เมืองชิคาโก มาฝึกหัดงานด้านกฎหมายสิทธิพลเมือง (civil rights law) ช่วยเหลือคนที่ไม่ได้รับความเสมอภาคทางด้านที่อยู่อาศัยและการจ้างงาน และได้เป็นนิติกรสมทบ ให้กับบริษัทปรึกษากฎหมายและได้แต่งงานกับ Michelle ในปีต่อมา และได้มีบุตรสาวด้วยกัน 2 คน คือ Malia และ Natasha
สรุป ภาวะผู้นำของนายบารัค โอบาม่า
บารัค ฮุสเซน โอบามา
(Barack Hussein Obama)

3. ทฤษฎีภาวะผู้นำที่แท้จริง
เนื่องจากภาวะผู้นำของบารัก โอบาม่าเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจตนเอง มีความอดทนในการฝ่าฟันอุปสรรคและความยากลำบากต่างๆมาได้ จนได้รับการยอมรับจากประชาชนได้รับการเลือกตั้งมาเป็นประธานาธิบดีถึง 2 สมัย โดยบารักโอบาม่ามีคุณลักษณะภาวะผู้นำที่แท้จริง อย่างครบถ้วนทุกประการ คือ

1.ไล่ตามจุดมุ่งหมายด้วยความหลงใหล : บารัก โอบาม่าเป็นผู้ที่มี เป้าหมายของตนเองอย่างชัดเจนในการดำเนินชีวิตตั้งแต่ชีวิตวัย เรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษาจนถึงการเมืองระดับประเทศในฐานะวุฒิสมาชิกและก้าวขึ้นสู่การเป็นตัวแทนเดโมแครตเข้าชิงชัย ในตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกาในที่สุดและเมื่อได้รับเลือกจาก ประชาชนเป็นประธานาธิบดีแล้ว บารัก โอบาม่ายังมีจุดมุ่งหมายที่ ชัดเจนในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความเป็น อยู่ที่ดี ตลอดจนวิธีการในการนำพาประเทศอเมริกาไปสู่ความสำเร็จ
นายบารัค โอบาม่า มีความเป็นภาวะผู้นำสูง ทั้งในเรื่องของ บุคลิกคือวางบทบาทของตัวเองว่า เป็นผู้เห็นอกเห็นใจในปัญหา ผู้อื่น ใช้พลังสมองที่โดดเด่นแก้ปัญหา และสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนทำงาน ร่วมกัน ขณะที่ชดเชยการอ่อนด้อยประสบการณ์การเมืองด้วยนโยบายที่ ทำให้ชาวอเมริกันเห็นเป็นจริงได้บุคลิกของความสงบที่ทำให้ดูเหมือนคน ที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ อีกทั้งยังมีบิดาเป็นคนผิวดำทำให้สามารถ เข้าถึงประชาชนใน ประเทศที่มีความหลากหลายอย่างอเมริกาได้ทุกกลุ่ม รวมถึงการมีวาทศิลป์ที่ดีสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ตนได้ ซึ่งเหมาะแก่การบริหารประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคนี้ เนื่องจากอเมริกา ในช่วงหลัง ที่ผ่านมาประสบกับปัญหาเศรษฐกิจอย่างรุนแรง โดยนายบารัค โอบาม่า เป็นคนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิด ความกล้า ที่จะคิดอะไรใหม่ๆ กล้าปฏิรูปสิ่งต่างๆที่ไม่มีใครทำ เพื่อแก้ปัญหาใน ด้านต่างๆ นโยบายมากมายก็น่าสนใจ ถึงแม้ว่าบางสิ่งจะถือเป็นการก้าวล้ำ ประเทศอื่นหรือสิทธิของประชาชน
2. ความรู้ผิดชอบ : มีวิจารณญาณ รอบคอบ วางแผนรัดกุม ไม่ละเลยรายละเอียดและมีพฤติกรรมมุ่งไปสู่เป้าหมายเป็นสำคัญ ยกตัวอย่างในหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ฉบับวันศุกร์ ระบุว่า เขามีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ได้ แม้จะค่อนข้าง ขาดประสบการณ์เนื่องมาจากการตอบสนอง ประเด็นภายใน ประเทศของโอบามา เช่น วิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังเพิ่มขึ้นจะ แสดงให้เห็นความเอาใจใส่ต่อตลาดการเงินที่กระส่ำกระสาย และความเข้าใจถึงความจำเป็นในการออกกฎหมายเหล่านั้น สำหรับประเด็นนโยบายต่างประเทศยิ่งเป็นหลักฐานที่ดีที่สุด ที่ชี้ว่า โอบามาจะหาทางคงความเป็นผู้นำของสหรัฐฯ การทำสงครามต่อสู้กับการก่อการร้าย โดยจะคำนึงถึง ผลประโยชน์ของประเทศก่อน
3. ความมั่นคงทางอารมณ์ : บารัก โอบาม่ามีคุณสมบัติที่เด่นที่สุดคือเป็นคน “นิ่งและหนักแน่น” มีความสุขุมรอบคอบ มักไตร่ตรองเรื่องต่างๆอย่างถึงแก่นก่อนตัดสินใจรวมถึงมีความอดทนต่อสถานการณ์ ที่พบเจอตรงหน้าได้เป็นอย่างดีมีความเป็น ผู้ใหญ่ที่มักจะควบคุมสถานการณ์ได้ เห็นได้จากที่ไม่มีใครในทีมหาเสียงเห็นโอบามาหัวเสียหรือขึ้นเสียงใส่คนอื่นเลย และจากการให้สัมภาษณ์นักข่าว
4. การเปิดกว้างต่อประสบการณ์ : จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ซึ่งเห็นได้จากหน้าหนังสือพิมพ์ คำพูด หรือ นโยบายที่ออกจากการบริหารงานแล้ว เห็นได้ว่า มีความสนใจปัญหารอบด้านของ ประเทศและพยายามเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่ท่าน ได้พบเจอให้มากที่สุด เพื่อนำมาใช้ในการคิด วิเคราะห์และบริหารงานภายในประเทศให้เป็น เป็นด้วยความถูกต้องและตรงจุด รวมทั้งได้ มองปัญหาต่างๆของประเทศความขัดแย้ง ต่างๆจากสาเหตุที่มีและพยายามแก้ไข
ทฤษฎีภาวะผู้นำคุณลักษณะ (ต่อ)
ทฤษฎีภาวะผู้นำคุณลักษณะ (ต่อ)
ทฤษฎีภาวะผู้นำคุณลักษณะ (ต่อ)
2.ดำเนินการด้วยค่านิยมที่หนักแน่น : เมื่อรู้ถึง จุดหมายของตนเองแล้ว บารัก โอบาม่าได้ดำเนิน การตามโยบายสำคัญต่างๆที่ได้รับปากกับประชาชนไว้ เช่น นโยบายที่เกี่ยวกับการร่วมรบในอิรักการ ถอนทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานกลับสู่บ้านเกิด การพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำให้อัตราการว่างงานน้อยลง

3.นำหัวใจไปกับสมอง : บารัก โอบาม่า เป็นคนที่มี ความหนักแน่นในการดำเนินการตามนโยบาย คือ เมื่อประสบกับปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่ทิ้งอุดมการณ์ และจะใช้สติค่อยๆไตร่ตรองปัญหาและพยายามหาถึงวิธีในการแก้ไขปัญหาด้วยไหวพริบอย่าง ละมุนละม่อมที่สุด
ทฤษฎีภาวะผู้นำที่แท้จริง(ต่อ)
4.สถาปนาความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกัน : บารัก โอบาม่าเป็นคนที่มีทักษะในการพูดที่ดี โดยสามารถโน้มน้าวใจ ผู้ฟังให้คล้อยตามและเห็นด้วยในสิ่งที่ตนเองต้องการสื่อสาร ทำให้ผู้อื่นสามารถเชื่อและยอมทำตามได้

ทฤษฎีภาวะผู้นำที่แท้จริง(ต่อ)
5.มีวินัยในตัวเอง : บารัก โอบามาจะไม่ยอมนำตนเองและ องค์กรไปเสี่ยงกับเรื่องที่ผิดศีลธรรม เขาจะนำตนและองค์กร ให้มีความปลอดภัย เห็นได้ชัดจากเขาจะเลือกคนที่เขา “เชื่อมั่น” มาทำงานด้วย และสอบถามว่าจะทำงานให้สำเร็จได้อย่างไร จากนั้นก็มอบอำนาจให้อย่างสูงและให้ รับผิดชอบในงานนั้นๆ นั่นคือรู้จัก “เลือกคน” และ “ใช้คน” โอบามามักจะระดม ความ คิดเห็นจากคนเก่งๆเท่าที่จะทำได้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง ลึกรอบ ด้านมากที่สุดก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย จึงช่วยให้ บารัก โอบามาฟันฝ่าปัญหาต่างๆมาได้หลายต่อหลายครั้ง

ข้อเด่น
เป็นผู้นำแบบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ประชาชน มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น และมีสิทธิ์ออกเสียงใน ด้านต่างๆมีการรับฟังความคิดเห็น
ผู้นำแบบประชาธิปไตยนิยมกระจายอำนาจมอบหมายงานให้ผู้ร่วมงาน และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานเข้ามี ส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เมื่อตัดสินใจแล้วจะตัดสินใจและชี้แจงให้ทราบถึงข้อตัดสินใจ เปิดโอกาสให้ซักถามหรือแก้ไขรวมถึง การเสนอแนะเรื่องต่างๆ
รัฐบาลในยุคของโอบาม่านิยมใช้แนวทางสันติกับ นานาประเทศ หลีกเลี่ยงการทำสงคราม โดยใช้ แนวทางการทูตและเปิดการเจรจากับประเทศต่างๆ
มีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงรัฐบาลได้มากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยสร้างความโปร่งใส ของรัฐบาลที่ตรวจสอบได้
ข้อเด่น(ต่อ)
เมื่อจะทำอะไรต้องผ่านการตัดสินใจของรัฐสภาก่อน
โอบาม่าเน้นย้ำถึงเรื่องความเป็นส่วนตัวทาง อินเตอร์เนต
ความสำเร็จของนายโอบามาในการสังหารนายอุซามะห์ บิน ลาดินผู้ก่อการร้ายอันดับหนึ่งของประเทศ
ให้ความสำคัญด้านมนุษยธรรมปฏิรูปกฎหมายเข้า เมืองสหรัฐเลิกผลักไสผู้อพยพไร้ทะเบียน
เป็นนักเรียนทุนที่อุทิศตัวช่วยเหลือคนยากจนใน ชิคาโกอย่างต่อเนื่องหลายปี
นายโอบาม่ามีวาทศิลป์ที่ดีในการพูดซึ่งถือเป็น สำคัญของผู้นำ
ข้อด้อย
การเป็นประชาธิปไตยทำให้กว่าจะสามารถนำนโยบายมา ปฏิบัติได้จริงนั้นใช้เวลานาน
โอบาม่าไม่ค่อยมีประสบการณ์ในงานทางการเมืองทำให้ ประชาชนเกิดความสงสัยว่าจะสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆในประเทศได้อย่างไร
ในความเป็นประชาธิปไตย บางนโยบายอาจเป็นนโยบายที่ดี แต่เมื่อมีจำนวนผู้ไม่เห็นด้วยในรัฐสภามากกว่า นโยบายนั้นก็ต้องตกไปโดยเฉพาะนักการเมืองในพรรคตรงข้าม แม้นโยบายดีแค่ไหน บางทีก็ไม่เห็นด้วย
การเปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถโจมตีหรือวิพากษ์วิจารณ์ ตัวเขาได้อย่างอิสระทำให้ภาพลักษณ์ของตัวเองเกิด ความเสียหาย
เป็นประธานาธิบดีมือเปื้อนเลือด คือในการสังหารบินลาเดน
ต้องการเป็นเจ้าอำนาจและควบคุมโลกมากไป
ความทะเยอะทะยานทางเศรษฐกิจ คือโอบามาประกาศ นโยบายโอบล้อมเอเชียทำให้มีความสัมพันธ์กับจีนซึ่งเป็น มหาอำนาจเลวร้ายลง
Full transcript