Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SINIF İÇİ KURALLAR

No description
by

sinem kalayci

on 15 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SINIF İÇİ KURALLAR

SINIF YÖNETİMİ 2.BÖLÜM
SINIF İÇİ KURALLAR KURAL NEDİR? Kurallar yazılı ve sözlü kurallar olmak üzere iki çeşittir Kuralların amacı: Düzeni saglamak Dengeli, kestirilebilir ve güvenli bir ortam yaratmak Kuralların ortak özelligi: Kurallara uymayı yasa, otorite, toplumsal baskı, eğitim gibi çesitli yollarala sağlamak mümkündür. Açık ve herkes tarafında anlaşılır,
Bireylerin yararına dönük ve denetlenebilir olmalıdır. Kurallara uymayı sağlamada en etkili yöntem Egitim Okul ve sınıfta kuralların önemi Okul , salt amacı ögğrenme olan bir kurum degğil aynı zamanda ortak bir yaşsamın paylasşıldıgğı toplumsal bir ortamdır.
Okuldaki kurallar okulda bulunan tüm bireyleri kapsar. Okulun alt birimleri olan sınıfların kendine özgü bir doğası vardır. Çok boyutluluk Eşzamanlılık Çabukluk Tahminedilemezlik Alenilik Tarih Öğretmenin kişiliği ile kurallar arasındaki ilişki Sınıf kurallarının oluşturulmasının önemi Sınıf düzeni sağlamak Öğretimin etkililiği arttırmak Zamanın verimli kullanılmasını sağlamak Güvenliği sağlamak Merkezi ve okul kurallarının belirlenmesi Merkezi kurallar milli eğitim bakanlığı, ilköğretim kurumları yönetmeliği ve milli eğitim bakanlığı ortaöğretim kurumları ödül ve disiplin yönetmeliğinde ayrıntılı olarak belirtilmektedir.
Her okul bu kurallar dahilinde yeni kurallar hazırlayıp uygulayabilir Merkezi kuralla ya da okul kurallarının belirlenmesinde şu noktalara özellikle dikkat edilmelidir Özellikle yasaklanmış yada gösterilmemesi gereken davranışların neler olduğunun belirlenmesi Kurallara uymamanın sonuçlarının belirlenmesi Sınıf açısından ele alınması gereken yönetsel prosedürlerin belirlenmesi Sınıf kurallarının planlanması Yanlızca öğrencileri disipline etmek amacıyla kural koymanın etkili bir yol olamayacağı gibi öğrencilerle sağlıklı ve işbirliğine dayalı bir ilişkinin sağlanması da güçleşir. Etkili Sınıf Kurallarının Özellikleri Sınıf Kurallarının Etkililiği
Şunlara Bağlıdır Kuralların ifade edilişine Kural sayısına Kuralların sunumuna Kuralların öğretilmesine Kuralların uygulanmasına
ve izlenmesine 1.Sınıf Kurallarının Oluşturulması Sürecine Öğrenci Katılımını Sağlama Sınıfta geçerli olacak kuralları öğretmen kendisi tek başına oluşturabileceği gibi bunları öğrencilerle birlikte de oluşturabilir. Sınıf içi kurallara öğrenci katılımı sağlanırken öncelikle merkezi okul kurallarının hatırlatılması gerekir. Sınıfta geçerli olacak kuralları öğretmen kendisi tek başına oluşturabilir. Öğretmen belirlediği kuralları mantıklı bir şekilde
açıklayıp öğrencilere benimsetebileceği gibi bunları
yetkisini kullanarak zorla da kabul ettirebilir. 2.Kuralların ifade edilişi Davranışların kavramsal tanımlar yerine
işlevsel tanımlarla açıklanması gerekir. Genel kurallar:

Örnegğin “Basşkalarına karsşı saygılı davranın!” Spesifik kurallar
“Koridorlarda kosşmayın” Kurallar mümkün olduğunca olumlu bir dil kullanılarak ifade edilmelidir.
“Yapmayın! Koşmayın! Konuşmayın!” 3.Kuralların sayısı Sınıf kurallarının sayısı mümkün olduğunca az olmalı
ve önerilen maksimum kural sayısı 7’dir. 4.Kuralların sunumu Özellikle okulöncesi eğitimde ve ilköğretim birinci kademede sınıfların da kuralların resim ya da şekillerle birlikte sunulmasında yarar vardır. Ancak ileri düzeylerdeki sınıflarda kurallar listesini
öğrencilerin defterlerine not etmeleri yeterli olabilir. 5.Kuralların öğretilmesi Aşama1. Söyleme Aşama2. Gösterme Aşama3. Kontrol ve yeniden gösterme 6.Kuralların Uygulanması ve İzlenmesi Kurallara uyma düzeyini arttırmak için şu noktalara özellikle dikkat etmek gerekir. 1.Tutarlı davranmak 2.Model olmak 3.Sıksık kuralları hatırlatmak 4.Yaptırım uygulamak Okul yönetimi ve aile desteğini almak Sonuçlara bakıldığında öğrencilerin okulda istenmeyen davranışlarına neden olan olumsuzlukları azaltmanın ya da tamamen ortadan kaldırmanın ya da olumsuz davranışların oluşmasına meydan vermemenin en iyi yolu okuldaki tüm öğrenciler için geçerli olacak okula dayalı disiplin planı oluşturmak ve uygulamaya koymaktır. OKULA DAYALI DİSİPLİN PLANI OLUŞTURMA Okula Dayalı Disiplin Planı Oluşturma Süreci 1.Aşama : Disiplin Planı Oluşturacak Takımı Belirlemek 2.Aşama: Disiplin Planı Taslağını Oluşturmak

Taslak planda disiplin politikası, okulda uyulacak kurallar listesi ile öğrenci davranışlarının yönetimine dahil olacak tüm tarafların rol ve sorumlulukları ayrıntılı olarak belirlenir. 3.Aşama: Disiplin Planı Taslağını Tartışmaya Açmak 4.Aşama: Disiplin Planının Onaylanması

Gruplardan gelen görüşler doğrultusunda geliştirilen taslak plan takım üyeleri aracılığıyla grupların onayına sunulur. 5.Aşama: Disiplin Planının İlgililere Duyurulması

Okul düzeyinde geliştirilen disiplin planının en iyi şekilde personele, ailelere ve öğrencilere duyurulması gerekir.Disiplin planının kapsadığı her alanın,her davranışın,sorumluluk ve rollerin ne olduğunun en ince ayrıntısına kadar açıklanması planın etkinliliği açısından son derece önemlidir. Berfin AÇAR
Selma Sinem KALAYCI
Dilek YILDIRIM HAZIRLAYANLAR
Full transcript