Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

нийгмийн тухай философи

No description
by

О. Алтан-Эрдэнэ

on 23 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of нийгмийн тухай философи

Нийгмийн шинжлэх ухаан, нийгмийн философи хоёрын ижил ба ялгаатай тал.
Нийгмийн тухай философи гэж юу вэ?
Хүмүүсийн нийтлэгийн түүхэн хэлбэрүүд
Нийгмийн тухай философийн зарим чиглэл судлах зүйлээрээ адил байдаг атлаа яагаад бие биесээ үгүйсгэдэг вэ?

Ялгаатай тал


Нийгмийн нийтлэг гэж юу вэ?
Нутаг дэвсгэрийн, соёлын амьдрал, үйл ажилагааныхаа зарим чухал хүчин зүйлээр нэгдмэл хүмүүсийн хамтлагийг онолын социологид нийгмийн нийтлэг гэж нэрлэдэг.
Хүмүүсийн нийтлэгийн түүхэн хэлбэрийг дараах хэв маягуудыг хамруулдаг байна.
$1.25
wednesday, February 119, 2014
Агуулга
1. Овог ба аймаг
1. Нийгмийн тухай философи гэж юу вэ?
2. Нийгмийн шинжлэх ухаан, нийгмийн философи хоёрын ижил ба ялгаатай тал.
3. Нийгмийн хүрээний философи


Овог бол эхийн юм уу эцгийн талын нэгдэл байдалт цусан төрлийн бүлэг мөн. Түүний гишүүд нь амьгүй биетийг юм уу амьтанг, эсвэл шидэт домгийн зүйлийг ерөнхий өвөг дээдсээ гэж үздэг. Овог нь дээд, доод чулуун зэвсгийн зааг үеэр " эртний хүн сүэг"-ээс үүссэн гэдэг. зарим эрдэмтэн овгийн хүн амыг 30-50 орчим гэж үздэг бол зарим нь хэдэн зуу байсан гэж таамаглал дэвшүүлдэг байна.

нийгмийн тухай философи
Англиар “Social philosophy” оросоор “ социальная философия”, “философия общества, гэдэг нэрийг монголоор “нийгмийн философи”, нийгмийн тухай философи гэх мэтээр орчуулдаг байна.
Нийгмийн философи явцуу утгаараа “нийгмийн харилцааны болон улс төрийн харилцааны үзэгдлүүдийг тухайлбал анархизм, авторитари ёс, арьсны өнгөөр ялгаварладаг онол зэргийг авч үздэг” гэж английн саксон хэлтнүүдийн зарим бүтээлд илэрдэг.
Аливаа явцуу тодорхойлолтыг хэсэгчилсэн
/аналитик/ тодорхойлолт гэнэ.
Өргөн утгаараа “нийгмийн амьдралын гол гол хүрээ бүрийг шалтгаант юм уу, функциональ харилцаанд нэгдэлтэйгээр авч үзэн философиддог мэдлэгийн салбар байдаг”. Өргөн утгаар нийгмийн тухай философид улс төрийн, нийгмийн хүрээний эдийн засгийн, оюуны , эрх зүйн түүхийн зэрэг олон салбар багтдаг.
Нийгмийн тухай өргөн явцуу утгын философи бүхэн онцлон судалдаг зүйл, онолын агуулга, үнэлэмж, арга зүйн баримтлалаараа бие биесээ ялгаатай байдаг ч гэсэн тэдгээрийн дэвшүүлсэн асуудал, зарим шийдэлд нь ч нийтлэг зүйлс байдаг байна.
Тэдгээр нийтлэгийг нь онцлох үндсэн дээр тодорхойлсон байдлыг бас "нэгтгэгч"
/интеграль, эсвэл синтетик/ хэмээн тодотгодог.

Нийгмийн философи
Нийгмийн шинжлэх ухаан
Нийгэм
Объект
Субъект
Нийтлэг тал
1. Нийгмийн шинжлэх ухаан тус бүрийн судлах зүйл бол нийгмийн амьдралын аль нэг хүрээ юм уу, салбарт багтсан тодорхой объектыг онцолдог.
Харин нийгмийн тухай философи бол нийгмийн нийт амьдралыг бүхэлд нь юм уу түүний тодорхой салбарыг
/эдийн засаг, улс төр гэх мэт/
бие даасан нэг тогтолцоо мөн тул бүхэлд нь авч үздэг.
2. Нийгмийн тухай философи бол нийгмийн амьдралын дотоод дахь онтологи тогтцуудыг илрүүлэн тайлбарлах зорилт тавьдаг. Ийм учраас тэр нь нийгэм ба бие хүний нийгмийн зүйл байгалийн зүйл хоёрын , нийгмийн материаллаг зүйл санаалаг зүйл хоёрын гэх мэт өөр өөр харьцааг авч үздэг.
Гэтэл тэдгээр онтологи тогтцыг харьцуулан авч үзэх асуудал нийгмийн шинжлэх ухаанд чухал биш байдаг.

3. Нийгмийн тухай философи нь нийгмийг танин мэдэхүйн ерөнхий арга зүйн асуудлуудыг боловсруулдаг.
Харин нийгмийн шинжлэх ухаан тус бүрт нь өөрийн гэсэн олон арга, зарчимтай байдаг байна.
4. Тухайн нэг судлах зүйл, нэг төрлийн /улс төр, эдийн засаг гэх мэт/ бүлэг асуудлыг авч үзсэн нийгмийн тухай философи сургааль бүхэн нэгдмэл биш, өөр өөр чиглэлээр задарч байдаг.
Нийгмийн шинжлэх ухаан холбогдох баримт, ажиглалт, туршилтын үр дүнд үндэслэдэг учир хэний онол гэдэгээсээ үл хамаарч нэгдмэл байж чаддаг байна.
Овгийн байгуулалт 2 шатыг туулсан.

1. Эхийн эрхт ёс
2. Эцгийн эрхт ёс
Овгийн дотор экзогами ёс байсан тул нутаг ойр янз бүрийн гэрлэлтийн харилцаагаар холбогддог байжээ. Энэ нь аймаг үүсэхэд чухал нөлөө үзүүлсэн.
Аймаг нь нутаг дэвсгэр, эдийн засаг, хэл яриа, соёл зан үйл, үзэл санаа, нэр зэргээрээ нийтлэг хүмүүсийн зохион байгуулалт юм.
Аймгийн хүмүүс эд хөрөнгөөрөө ялгаатай болж, цэргийн удирдагч олширч, аймгуудын холбоо бий болж эхэлсэнээр овог, аймаг задарч төр улс үүсэхэд хүргэжээ.
2. Үндэстэн
Марксист-Ленинист философид хүмүүсийн нийтлэгийн "ястан", "үндэстэн" гэдэг хоёр тусдаа хэлбэрийн тухай ярьж иржээ.
Ястанг уламжлалт нийгмүүдийн харилцаанд байдаг, сул дорой орнуудыг хэлдэг байсан.
Үндэстэн нь 2 утгаар илэрдэг.
1. Тодорхой ард түмний улс төрийн нийтлэг буюу "Улс" гэдэг утга илтгэдэг
2. Тухайн хүмүүс хэл, угсаа гарлаа ухамсарлахуй зэргээрээ ижил угсаатны нийтлэг.

Гэр бүл
Үндэстэн нь маш олон утгаар хэрэглэгддэгээс философид ач холбогдолтой утгуудын дурьдвал:
-гэр бүл
-нийгмийн бүтэц
-нийгэм ба бие хүн
Хүн төрөлхтөний түүхэнд анх эр эмийн ёсны юм уу, цусан төрлийн харилцаанд үндэслэж үүссэн ба төрт ёс үүссэнээс хойш хууль ёсоор баталгаажиж жинхэнэ хүчинтэй байдаг нэгдмэл амьдралтай бүлэг хүн.
Гэр бүлд гарцаагүй уялддаг 3 гол үйл байдаг.
1. Бэлгийн харилцааг тохируулах үйл-/Л.Морган/
2. Хүний нөхөн үйлдвэрлэл
3. аж ахуйн үйл ажиллагаа
Нийгмийн бүтэц
Нийгмийн бүтэц нь тодорхой улс орны тухайн үе дэх үйлдвэрлэлийн ба байгалийн хүчин зүйлс, ард түмнийхэн аж төрөх ёсны онцлог зэргийн аль нэгээр юм уу зарим хэсгээр нөхцөлдөгч харьцангуй тогтвортой анги, бүлэг, давхраа, нийтлэгүүд хүн амыг бүрэлдүүлж, тэдгээр нь янз бүрийн харилцаанд оршиж буй явдал.
Хүн төрөлхтөний түүхэнд ангиуд үүссэн нь зөвхөн хувийн өмчийн шалтгаантай. Үүний улмаас ангиуд мөлжигч ба мөлжигчид, дарлагч ба дарлагдагч харилцаанд оршдог.
Харин XIX зууны сүүлээр өрнөдийн нийгмийн сэтгэлгээнд давхраачлалын онол гарч иржээ.
Нийгэм ба бие хүн
Бодгаль хүн гэж хэн бэ?
Бие хүн гэж хэн бэ?
Анги бүлэг нэгдмэл байна гэдэг сайн хэрэг. Гэхдээ нэг хүний үүрэг хариуцлага үгүй болох нэг зам.
- Марксист- Ленинист философийн үүднээс бие хүн бол нийгмийн харилцаанд идэвхитэй оролцон үйл ажиллагаагаа зохистойгоор ухамсартай өрнүүлэн хэрэгжүүлдэг субъект мөн.
- К.Юнгийн үзлээр бие хүн нь нийгэмтэйгээ эвлэрч буй баг өмсгөл.
Өнөө үед хүн нийгмийн бий болгоод байна уу? нийгэм хүнийг бий болгож байна уу?
Full transcript