Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

3A H1 De Eerste Wereldoorlog

3 havo/vwo
by

Rients Anne de Vries

on 3 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 3A H1 De Eerste Wereldoorlog

1 De Eerste Wereldoorlog
1.1 A
1.2 A
1.1 B
1.2 B
1.3 A
1.3 B
1.4 A
1.4 B
1.5 A
1.5 B
Omgaan met tijd
Oorzaken van de 1e W.O.
Het oorlogsverloop
Het einde van het tsarenrijk
Rusland onder Lenin
De Vrede van Versailles
Volkeren en staten
Tussen de grote mogendheden
Economie en politiek
Het mooie tijdperk
De moderne Olympische Spelen

De moderne Olympische Spelen begonnen in
1896 in Athene. De restanten van de oude
Griekse Spelen in Olympia werden in de
19e eeuw opgegraven. Historici zoals Pierre
de Coubertin verdiepten zich in de oude Olympische Spelen. Coubertin wilde de
Spelen weer nieuw leven inblazen.
Pierre Coubertin, een Franse historicus,wilde de Spelen laten herleven om de volgende redenen:




- sport past bij het nationalisme (trots zijn op jouw
vaderland). De sporter levert strijd voor eigen volk.





- Sport maakt jongens geschikt voor het leger:
ze werden hard en weerbaar en kregen teamgeest
en discipline. (Frankrijk wilde revanche op de
zware nederlaag in 1871 tegen Duitsland).



- De Spelen moest de vriendschap tussen volkeren
dienen, maar het was ook een wedloop tussen de
naties.
De 19e eeuw werd een industriele samenleving
in de west Europese landen. Machines namen het
werk over en steeds meer mensen werkten op
kantoren en woonden in steden.
De Spelen pasten bij de moderne beleving van tijd.
Succes hing steeds meer af van snelheid.
De uitvinding van de stopwatch hielp daarbij.
Sporten die om de snelheid gingen, zoals hardlopen
en wielrennen werden erg populair.
La belle epoque
De periode van 1890-1914 werd door de
Fransen na de 1e W.O. het mooie tijdperk
genoemd. Dat gebeurde ook in andere
west Europese landen, want toen overheerste
het geloof in de vooruitgang en optimisme.
Wetenschap en industrie brachten meer
welvaart, ook voor arbeiders) en nieuwe
producten.

De klokken gelijk gezet
Vanouds verschilde de tijd van plaats tot plaats,
omdat de torenklokken werden afgestemd op de
zonnewijzer.
De komst van de spoorwegen maakte eenduidige
tijdwaarneming noodzakelijk. Door de telegraaf
konden klokken via telegraafdraden met elkaar
worden verbonden. Greenwichtijd werd de
standaard.
De oude Griekse Spelen
2.31 minuten
<iframe src="http://www.schooltv.nl/beeldbank/embedded.jsp?clip=20101213_grieken03" width="350" height="198" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
1.0 De Olympische Spelen
Hoe is het ontstaan?
De oude
Grieken
sport
sportieve strijd?
of belangenstrijd
met doping?
Economie
Miljarden investering
En na de
Spelen?
Politiek
Poetin
Macht
van het
Olympisch
Comite?
of
prestige
van de
regering?
Mensenrechten
Wel of geen
homorechten?
wereld kampioenschap
aug. 2013 in Rusland
War minus the shooting
George Orwell karakteriseerde sport eens als ‘War minus the shooting’. Hij was niet de enige die sport met geweld in verband bracht. De oude Grieken beschouwden fysieke training als manier om zich voor te bereiden op de oorlog. Door te sporten bouwden de mannen tenslotte de nodige conditie op.

Athene 1896
De eerste moderne
Olympische Spelen
Tijdens de eerste moderne Olympische Spelen in 1896 won de Griek Spiridon Louis de marathon. Op deze tekening wordt hij toegejuichd door het publiek in het stadion in Athene. (foto: Wikimedia).

http://www.geschiedenisbeleven.nl/Artikelen/Sport/De_Olympische_Spelen_van_god_tot_gouden_plak/



Paul Masson 333 m (m) Goud 24,0
2 km Goud 4.58,2
10 km Goud 17.54,2
Léon Flameng 333 m (m) 5e 27,0
2 km Brons tijd onbekend
10 km Zilver 17.54,2
100 km Goud 3:08.19,2

Frankrijk domineerde het wielrennen met vier gouden medailles op de zes verschillende onderdelen. Drie daarvan werden gewonnen door Paul Masson die elk onderdeel waaraan hij deelnam, won. Léon Flameng won een medaille in elk van de mogelijke kleuren. De andere gouden medailles in het wielrennen werden gewonnen in onderdelen waaraan de beide succesvolle Fransmannen niet aan deelnamen.
Paul Masson
Leon Flameng
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk_op_de_Olympische_Zomerspelen_1896
Extra info. over de
Olympische Spelen
De Frans-Duitse oorlog
1870-1871
<iframe src="http://www.schooltv.nl/beeldbank/embedded.jsp?clip=20070918_fransduitseoorlog01" width="350" height="198" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
Het beoefenen van sport werd steeds belangrijker
om het gebrek aan beweging en frisse lucht te
compenseren.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Industri%C3%ABle_revolutie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Industri%C3%ABle_revolutie_in_Nederland
extra info.
over de
industriele revolutie
Nederland tegen Duitsland
De vlag als nationaal symbool
filmfragment
http://nl.wikipedia.org/wiki
/Nationalisme
Extra info. over nationalisme
Claude Monet
Toulouse-Lautrec
Vincent van Gogh
Eiffeltoren
Het eerste vliegtuig 1905
gebroeders Wright
Model T 1908
gebouwd voor de wereld
tentoonstelling in 1889
het symbool van technische vooruitgang
het leven was een dans.
De mens was optimistisch.
Monet is beroemd om zijn
vrolijke, kleurrijke impressionistische kunst
Het gaat niet om de werkelijkheid
maar om de indruk, de beleving.
Piet Mondriaan
video van schilderijen
van Mondriaan 6 min.
Historische indeling
5 perioden
: zie tekstboek blz. 12/13

10 tijdvakken
: idem

5 soorten samenlevingen :
jagers-verzamelaars 15000 v.C.
landbouw 3500 v.C
landbouwstedelijke 200 v.C.
industriele samenleving 1900
informatiesamenleving 2000

Door het internationale treinverkeer
moesten internationale tijdafspraken gemaakt
worden. In 1900 werd in veel landen de nieuwe
tijd op hetzelfde moment ingeluid.
In 1891 deelden de Europese landen
Europa op in drie tijdzones:
Greenwichtijd
Midden-Europese tijd : loopt 1 uur voor op
Greenwichtijd
Oost-Europese tijd : loopt 2 uur voor op
Greenwichtijd

De mens wordt vanaf 1900
steeds meer geleefd door de
kloktijd. Dat wordt in het
filmfragment getoond.
In dit boek wordt beschreven dat
ieder mens een eigen biologische
klok heeft, waarnaar hij moet leven,
om te voorkomen dat je ziek wordt
gemaakt van de onnatuurlijke kloktijd.
Mindmap
Wat weet je van de
Eerste Wereldoorlog?
Nationalisme en militarisme
Slag om Ieper
augustus 1914 begin 1e W.O.
'
voor de kerst zijn we weer terug'.
Een nieuw wapen :
vliegtuigen van de Engelsen

Dictaat van Versailles
Amerika strijdt mee.
Duitsland verliest.
1. Nationalisme
: in de 19e eeuw werden landen naties.
Een natie = een land met grenzen, 1 volk, 1 taal, een eigen leger
en een eigen geschiedenis.
2. Militarisme :
bondgenoten en vijanden
DL
RL
beide landen wilden meer macht en waren bang voor elkaar.
Oostenrijk-Hongarije
sloten een verbond tegen RL.
FR
- wil wraak op DL
door de oorlog in 1870-71.
- Sluit verbond met RL tegen DL.
sluit verbond met FR. tegen DL.
ENG.
wil geen
machtige DL.

NL
=neutraal
3. Wapenwedloop
Door de industrie konden wapens massaal gemaakt worden.
De landen waren zwaar bewapend.
OORZAKEN VAN DE OORLOG
4. kolonialisme
De oorlog voerende landen riepen jongens uit de kolonies op om oorlog te voeren.
Daardoor werd het de 1e W.O.
Von Schlieffen
Duitse militair die het plan van
aanval bedacht tegen Frankrijk.
MAGINOTLINIE =
zware verdediging
door de Fransen
De trein zorgt voor
snelle mobilisatie

Ieper, Passendale, Diksmuide :
plaatsen in Vlaanderen met vele
graven en herinneringen aan de 1e W.O.
Het westfront
De oorlog speelde zich af in Vlaanderen en noord Frankrijk. Engelse, Belgische en
Franse troepen vochten tegen de Duitsers. Het werd 4 jaar lang een loopgraven oorlog en 4 jaar lang een patstelling met miljoenen doden.
Meestal lagen de vijanden elkaar vanuit
loopgraven te beloeren. De soldaten leden
onder het alles doordringende vocht.
Handen en voeten stierven af van de kou.
Rottende lijken veroorzaakten afschuwelijke
stank. De loopgraven waren vol ratten en
luizen. de soldaten sliepen amper en aten soms dagen niet.
Andere fronten
Uiteindelijk streden blokken van oorlog voerende
landen tegen elkaar: De geallieerden en de centralen.

De 2 vijandelijke blokken op verschillende
fronten tegen elkaar.
Westfront : Eng, Be, Fr. tegen Dl.
Oostfront : Rl tegen Dl en Oostenrijk-Hong.
Alpen : Italie tegen Oostenrijk om
de macht over zuid Tirol
Engeland en Turkije streden om de macht
in de Middellandse Zee en het Midden Oosten.
Kaukasus : strijd tussen Rusland en Turkije.


Turken vechten mee
met Dl. tegen Eng.
Italie vecht vanaf 1917
mee met de geallieerden.
Centralen
=
Geallieerden
Rusland en Duitsland storten in
Lenin
1917: het Russische leger stort aan het oostfront in.
Lenin, de nieuwe machthebber, sloot met Dl. een wapenstilstand. Daarna voerde hij in zijn land
het communisme in.
1917: na de wapenstilstand met lenin stuurde
Dl. al zijn troepen naar het westfront.
Een voorjaarsoffensief werd ingezet.
Ieper werd voor de derde keer verwoest.
1918 : de V.S. heeft de troepen voldoende opgebouwd
om mee te vechten met de geallieerden.
Bovendien heeft Engeland de tank zodanig verbeterd,
dat deze over de loopgraven heen kan rijden.
In augustus breekt een tegenoffensief uit en de Duitse troepen storten in. Ook het Duitse volk stort in door honger en gebrek aan middelen, doordat de handel lange tijd was geblokkeerd door de geallieerden.
Engelse tank
Sept. 1918: overal in Dl.brak oproer uit.
Keizer Wilhelm II vlucht naar
het neutrale Nederland en leeft tot zijn
dood eenzaam in een kasteeltje in Doorn.
de prijs van de oorlog
Nog elke dag wordt onder de Menenpoort
in Ieper de last post gehouden.
En nog elke dag komen vele mensen de
miljoenen doden herdenken en eren.

Wie delen in de winst? - het Olympisch Comite?
- de multinationals?
- de locale ondernemers?
- de bevolking?

het
Von
S
C
H
L
I
E
F
F
E
N
plan
route
van de
loopgraven
en de
positie
van de
legers
Filmfragment: 6.48 minuten
De Russische veelvolkerenstaat
19e eeuw: Rusland was uitgegroeid tot het grootste land op aarde. Meer dan 160 miljoen inwoners telde
het land. Rusland had het grootste leger, de grootste
graanproductie en het bezat grote hoeveelheden
olie, ijzererts en steenkool.

Rusland had ook zwakke punten.
Het was een veelvolkerenbond, waarbij elk volk een eigen taal en cultuur had. Vele volkeren wilden onafhankelijkheid.
Rusland was dus als volk geen eenheid.
De Russische economie was erg zwak.
De industrie was beperkt.
80% van de bevolking waren straatarme boeren, die niet konden lezen of schrijven.

De macht had de tsaar (keizer) samen met
zijn bureaucratie, waarin de adel de dienst
uitmaakte. De adel was rijk en genoot veel
voorrechten. Het volk werd onderdrukt door
de politie en de geheime diensten.
De Oktoberrevolutie
1917: De Februarirevolutie stortte Rusland in een chaos.
- soldaten weigerden naar het front te gaan;
- de adel werd op het platteland beroofd en vermoord;
- sovjets eisten de macht in steden en op het land;
- er ontstonden allerlei revolutionaire groepen, zoals
de bolsjewieken.
1917: De bolsjewieken beloofden het einde van de oorlog en
verbetering van de voedselproductie. De meeste soldaten waren boer, die weer op het land konden werken.
de bolsjewieken vormden een eigen leger, de Rode Garde (leger).
Oktober 1917: de bolsjewieken voerden een staatsgreep uit en ze
kozen Moskou als hoofdstad. Rusland werd een
eenpartijstaat; alleen de communistische partij was toegestaan.
Tegenstanders werden gevangen genomen, of in strafkampen
gestopt, of vermoord.
Burgeroorlog
Na de oktoberrevolutie in 1917 ontstond in Rusland
een burgeroorlog. Het Rode leger van de communisten
vocht tegen het Witte leger van trouwe aanhangers van
de tsaar. Ook de boeren kwamen in opstand tegen de
communisten, omdat het voedsel bij de boeren werd weggehaald.
1921: Er kwam een einde aan de burgeroorlog, omdat
de communisten onder leiding van Lenin wonnen. Dat ging ten koste van 5 miljoen doden, wat vooral door de honger was veroorzaakt.
1922: de communisten gaven aan Rusland
een nieuwe naam: de Sovjet-Unie.
lenin en de wereldrevolutie
2.12 minuten
propaganda offensief van Lenin
2 minuten
Burgeroorlog
1905: in Sint Petersburg breekt een bloedige
opstand uit. De bevolking eist meer
inspraak in het landsbestuur (democratie).
Tsaar Nicolaas II stelt een Doema (parlement,
of volksraad) in, maar hij behoudt nog alle macht.
De februarirevolutie
1917: Felle demonstraties in Sint Petersburg.
Tienduizenden soldaten deden mee.
Arbeiders en soldaten richtten eigen sovjets op, raden die fabrieken en legereenheden
gingen besturen. De tsaar verloor zijn macht
en moest aftreden. de Doema vormde een
regering en Rusland werd een republiek.

Lenin was de leider van de bolsjewieken. lenin was een fanatieke socialist en revolutionair geworden, nadat zijn
broer bij een mislukte moordaanslag op de tsaar was vermoord.
Rond 1900 werden alle socialisten in Rusland vermoord.
Lenin vluchtte naar Zwitserland.
Bolsjewieken
Lenin en zijn aanhangers noemden zich bolsjewieken, omdat ze bij een Congres van socialisten de meerderheid vormden. lenin wilde van zijn partij een
strak geleide leger maken met totale gehoorzaamheid
en met de revolutie als enige doel.

1917: Toen de tsaar moest aftreden door de chaos in Rl.
hielpen de Duitsers Lenin om vanuit Zwitserland naar Rusland te reizen. Toen Lenin aan de macht kwam deed lenin wat Duitsland hoopte: vrede sluiten.
1914: toen de 1e W.O. begon kozen de kozen de socialisten
voor hun eigen regeringen. Lenin vond dit laf en noemde ze verraders. Volgens hem moesten de socialisten
van alle landen in revolutie komen tegen hun regeringen.
Vanaf toen noemde hij zijn partij communistisch.
Trotsky: oprichter van het Rode Leger
Hamer en sikkel
zijn symbolen van het
communisme
en staan voor de
politieke strijd voor
arbeiders en boeren.
Clemenceau

Frankrijk
Wilson
V.S.
Lloyd George
Engeland
Januari 1919: vredesconferentie in Versailles

Engeland, Frankrijk en de V.S. bepaalden alles.
Rusland en Duitsland mochten niet meepraten.
Maar er waren verschillende ideeen over de vrede.
. een veilige wereld door democratie
. in een volkerenorganisatie moeten
wereldconflicten worden opgelost
. zelfbeschikkingsrecht van volkeren
. Duitsland rechtvaardig bestraffen.
. de macht van Dl. beperken
. Dl. zwaar straffen voor zijn agressie
Kaart van Europa in 1914
Europa vanaf 1919
Vrede van Versailles
Engeland en Frankrijk bepaalden dat Duitsland en zijn bondgenoten verantwoordelijk waren voor de oorlog.
Daarom moesten ze de schade vergoeden.
Bepalingen in het Verdrag van Versailles.

. 66 jaar lang moest Dl. herstelbetalingen doen aan Fr.
en Eng. en goederen leveren, zoals machines,
schepen en steenkool.
. Dl. verloor 10 % van zijn grond : Elzas-Lotharingen en
oost Duitsland.
. het Duitse leger werd klein en machteloos gemaakt:
geen vliegtuigen, tanks en zware wapens.
. Dl. verloor haar kolonies.
. De Volkenbond werd opgericht.

Gevolg van de bepalingen in het Verdrag :
Duitsland was woedend en voelde zich vernederd.
Het verdrag noemden de Duitsers al snel het dictaat van Versailles omdat ze niets te zeggen had.
De val van het Habsburgse rijk
De val van het habsburgse rijk
Habsburgse rijk
met vele
volken
Kroten, Serven en
Bosniers vormen
Sudeten-
duitsers
Duitse
Oostenrijkers
Ottomaanse rijk in 1914
De stichting van Turkije
doordat het Ottomaanse rijk
uiteen viel
Mandaatgebieden van de volken- bond en bestuurd door Fr. en Eng.
Griekenland, Italie, Frankrijk en Engeland
kregen het elk voor een deel te zeggen
in Turkije. Ze hielden bijvoorbeeld toezicht
op de financien.
1923: Turkse nationalisten o.l.v.
Kemal Ataturk begonnen een
oorlog. Turkije werd een zelfstandige
republiek.
Gifgas in Belgie
bij Ieper

Neutraliteitspolitiek
1914 : Belgie werd in de 1e W.O. een van de
zwaarst getroffen landen. Steden zoals
Ieper werden door het Duitse leger verwoest.
Miljoenen mensen zijn gedood, onder andere
door de gasaanvallen, waarmee de Duitsers
begonnen.
het gekkenhuis Europa
NL
Juli 1914 : Het Nederlandse leger werd gemobiliseerd.
Door het Schlieffenplan van de Duitse leger-
leiding raakte NL. bijna betrokken bij de oorlog.
Volgens dit plan zouden de Duitse legers door NL. naar Belgie en Frankrijk marcheren.
Oorlogsdreiging
Schlieffenplan
Het Schlieffenplan ging niet via NL, omdat Duitsland voorraden voedsel en goederen nodig had van overzee.
Rotterdam was een belangrijke doorvoerhaven naar DL.
Oorspronkelijke plan:
het Duitse leger trekt
door NL. naar Belgie en FR.
Politieke eenheid
De Rotterdamse haven
Schaarste en gebrek
1917 : De oorlogsdreiging versterkte de nationale
eenheid in Nederland. Daardoor konden 2
grote worden opgelost in de verandering van de grondwet van 1917:
1. er kwam algemene mannenkiesrecht;
2 jaar later uitgebreid met het kiesrecht
voor vrouwen.
2. De bijzondere (christelijke) scholen kregen net
zoveel overheidsgeld als de openbare scholen.
Aanval via NL.
ging niet door
Door de aanleg van de Nieuwe Waterweg
in de 19e eeuw konden de grootste schepen
in Rotterdam komen.
Vele goederen in de haven hadden als eindbestemming het Roergebied in Duitsland.
Dit was het grootste industriegebied in DL.
Nieuwe Waterweg
Onderzeeer 1e. W.O.
zeemijn
1916 : De haven werd steeds stiller door de
zeemijnen en onderzeeers.
De geallieerden verboden Nederland de handel
met Duitsland.
1917 : de handelsbeperkingen
leidden in Nederland
tot tekorten.
Die tekorten waren :
- invoer van steenkool, met als gevolg :
- daling van de industrie productie, met als gevolg:
- werkloosheid onder de arbeiders.
- Er reden minder treinen voor transport.
- In de huizen was geen verwarming.
- Er was voedsel tekort. Distributie ging op de bon,
of door verkoop op de zwarte markt.
Het gevolg van die tekorten :
er ontstond veel onrust bij de bevolking en
er ontstond een politieke strijd tussen de
socialisten van Jelle Troelstra en
de monarchisten (koningsgezinden).
Pieter
Jelle
Troelstra
Verteller
De humanisten waren geleerde mensen die veel lazen over de Griekse en Romeinse oudheid. Die informatie haalden ze uit oude boeken van monniken uit de middeleeuwen.
Net als de Grieken stelden de humanisten de mens centraal in het leven. In de middeleeuwen stond juist het geloof centraal.
Een beroemde humanist was Erasmus uit Rotterdam. Die schreef veel boeken over de oudheid.
Zo kon Michelangelo veel te weten komen over de Griekse en Romeinse kunst.
Het lezen van boeken werd ook makkelijker gemaakt door de uitvinding van de boekdrukkunst.

Drukkerij van Plantijn

Da Vinci
I
k heb gehoord over humanisten. Dat zijn geleerde mensen, die veel schrijven over de oudheid. Een heel bekende humanist is Erasmus.
Lees eens een boek van deze humanist.


Desiderius Erasmus

Michelangelo
Nou, dat zie je zo. Het beeld lijkt op een echt mens. Je ziet de ribben en de spieren. Ook de lichaamshouding is echt.

Dit is veel mooier dan die beelden over Maria en het kindje Jezus, die kunstenaars in onze tijd maken.

Maar hoe kom ik aan informatie over die oude Griekse tijd?

Michelangelo

Michelangelo
Jeeeeetje . . . Wat is dat beeld van die discuswerper fantastisch gemaakt.
Dat wil ik ook maken, maar hoe moet dat? Weet jij dat Leonardo? Jij bent toch ook een beroemde kunstenaar in Florence?


Een hoorspel maken

De discuswerper

Da Vinci
Ja . . . Het is een prachtig beeld. Als je zoiets wilt maken, dan moet je de Griekse oudheid bestuderen, want toen is het beeld van de discuswerper gemaakt. Waarom vindt je dat beeld eigenlijk zo mooi, Michelangelo?


Leonardo da Vinci

Verteller
De kunstenaar Michelangelo leefde einde van de middeleeuwen (1500) in Italie. Hij was in die tijd 1 van de kunstenaars die zich verdiepte in de beelden en gebouwen uit de Griekse en Romeinse oudheid.
Hij raakt in gesprek met een andere beroemde kunstenaar : Leonardo da Vinci. Ze ontmoeten elkaar in de Dom van Florence.

Ik wil een beeld maken van een persoon
uit de bijbel , die er uit ziet als een
gewoon mens. Dat is mijn uitdaging.


Voorbeeld
prezi over ontdekkers en hervormers: 1.3A Filips II

Michelangelo
Oke. Ik merk dat ik eerst heel veel moet leren over het menselijk lichaam.
Ook wil ik weten hoe de Grieken over het leven dachten. Ze vonden het leven op aarde en de mensen belangrijker dan het leven na de dood en het geloof.
Anatomie van het lichaam

Kenmerkend voor de renaissance was, dat:
- Het menselijk lichaam werd bestudeerd;
- In de schilderkunst het perspectief werd
gebruikt;
- Gebouwen met Griekse zuilen en Romeinse koepels
werden gebouwd.


Verteller
Zo werd rond 1500 de oudheid opnieuw ontdekt. Je kunt ook zeggen dat de oudheid opnieuw geboren werd. Die tijd werd de renaissance genoemd.

Het hoofd van David De dom in Florence

Voorbeelden van La belle epoque
Nog een symbool van technische vernieuwing
Schilder van het optimisme
Experimenteerde
om de kunst tot
leven te brengen

De stichting van Turkije
De val van Oostenrijk
Nieuwe spanningen
In het westen het voormalige
tsarenrijk ontstonden 5 nieuwe staten:
Polen, Finland, Estland, Letland, Litouwen.
Door de 1e W.O. kregen veel volkeren een eigen staat. Toch leidde dit tot nieuwe spanningen
http://prezi.com/27hdms-aqibj/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
1
2
3
4
5
6
David
7
8
LENIN
Vragen 1.1 A
1. Welke belangen spelen naast de sportieve strijd
nog meer een rol bij de Olympische Spelen?
2. Leg uit waarom de sport ook wel wordt gezien als
‘oorlog zonder schieten’.
3. Waarom werd het beoefenen van de sport in de
19e eeuw steeds belangrijker in de West Europese
landen?
Vragen 1.1 B
4. Leg uit wat er wordt bedoeld met
de term ‘la belle epoque’.
5. Waarom werd de kloktijd in de 19e eeuw
ingevoerd?
6. Welke tijdzones kent Europa vanaf de 19e eeuw?
7. Welke 3 historische indelingen hebben historici
gemaakt van de geschiedenis?
Vragen 1.2 A
1. Noem 2 belangrijke oorzaken voor het ontstaan
van de 1e W.O.
2. Leg uit wat onder ‘nationalisme’ wordt verstaan.
3. Landen in Europa wantrouwden elkaar in de 19e
eeuw steeds meer. Wat was het gevolg daarvan?
4. Welke invloed had de industrialisatie in de 19e
eeuw op het militarisme?
5. Waarom zorgde het kolonialisme voor het ontstaan
van de 1e W.O.?
Vragen 1.2 B
6. Leg uit wat het ‘westfront’ was en wat voor soort
oorlog dat werd.
7. De 1e W.O. werd een twee fronten oorlog.
Welke blokken landen streden aan die fronten?
8. Welke politieke verandering vond er in 1917
plaats in Rusland?
9. Waardoor verloor Duitsland in 1918 tenslotte
de oorlog?
Vragen 1.3 A
1. In de 19e eeuw was Rusland het grootste land op de
aarde. Noem 2 zwakke punten van dit machtige land.
2a Waarom brak in 1905 een bloedige opstand uit in Sint
Petersburg?
b Welke eis werd er gesteld door het volk van Rusland?
3a Wat gebeurde er in de februari revolutie in 1917 in
Rusland?
b Waardoor verloor de tsaar zijn macht?
4a Wie kregen in de oktober revolutie in 1917 de macht
in Rusland?
b Welke politieke partij werd er alleen toegestaan?
Vragen 1.3 B
5. Hoe wilde Lenin zijn communistische partij organiseren?
6. Waarom scheidden de communisten onder leiding van Lenin zich
af van de socialisten?
7. Waarom hielp de Duitse regering Lenin om de macht van de tsaar
over te nemen?
8. Waardoor ontstond na de oktober revolutie in 1917 een
burgeroorlog in Rusland?
9. Welke naam gaven de communisten na hun overwinning in 1922
aan Rusland?
Vragen 1.4 A
1. Met welk verdrag werd de 1e W.O. beëindigd?
2. Welke landen bepaalden alles in dat verdrag?
3. Noem 4 ideeën die moesten zorgen voor een langdurige vrede.
4. Noem 4 maatregelen om Duitsland te straffen.
5. Waarom werd de Volkenbond opgericht?
6. Wat was het gevolg van de bepalingen in het verdrag van Versailles?

Vragen 1.4 B
1. Waardoor eindigde het Habsburgse rijk na de 1e W.O.?
2. Welk groot rijk eindigde ook na de 1e W.O.?
3. Welke republiek ontstond er in plaats van het Ottomaanse rijk?
4. Welke nieuwe staten ontstonden er uit het voormalige Rusland?
5. Veel volken kregen een eigen staat. Waarom leidde dit tot nieuwe spanningen?

Vragen 1.5 A
1. Hoe was de situatie in België tijdens en na de 1e W.O.?
2. Waarom voerde Nederland in de 1e W.O. een neutraliteitspolitiek?
3. Waarom liep het Schlieffenplan tenslotte niet door Nederland?

Vragen 1.5 B
1. Welke 2 grote politieke kwesties konden tijdens de
oorlog in Nederland worden opgelost?
2. Welke tekorten ontstonden er door de
handelsbeperkingen van de geallieerden?
3. Wat was het politieke gevolg van die tekorten?
Naar de oorsprong van de kunst : abstracte kunst van
lijnen, vormen en kleuren
Full transcript