Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Differentiatie - LIO-les

No description
by

Ingrid De Weder

on 26 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Differentiatie - LIO-les

Differentiatie
Hoe differentiëren?
Waarom differentiëren?
Wat?
convergente differentiatie
divergente differentiatie
gedifferentieerde leeractiviteiten
afwisseling in werkvomen
differentiëren in leerhulp
Hoe sterk coachen?
Hulpbronnen/ ondersteuningsniveaus bij opdrachten
Compenserende maatregelen
Differentiatie en evaluatie
Evalueren om te kunnen
differentiëren
Gedifferentieerd
evalueren
- toetsen met basisvragen
en uitbreidingsvragen
- gedifferentieerde
feedback
- gebruik van ondersteuningsniveaus bij evaluatie
minimumdoelen of basisdoelen
uitbreidingsdoelen / verrijkingsdoelen
- verbreding (inhoud)
- verdieping (moeilijkheidsgraad / beheersingsniveau)-
(uitwerking werkvormen)
(andere leerstijlen die aangesproken worden - cfr. leercirkel van Kolb)
Differentiatie is het positief en planmatig omgaan met verschillen tussen leerlingen met de bedoeling een zo groot mogelijke leerwinst te boeken bij alle leerlingen en aldus de motivatie tot leren te versterken.
==> Sommige didactische werkvormen bieden mogelijkheden tot differentiatie op verschillende vlakken. Illustreer.
Basis - Herhaling - Verdieping (BHV-model)
==> Beginsituatie
Leerlingen verschillen op vlak van:
- leertempo
- leeftijd / geslacht
- intelligentie
- voorkennis
- (meta)cognitieve vaardigheden
- belangstelling / interesse / motivatie
- leerstijl
- thuistaal
- mogelijke functiebeperking
- ...
==> optimalisatie van het individuele leerproces + motivatie hoog houden
.
Binnenklasdifferentiatie
Externe differentiatie
Bv. afzonderlijke niveaugroepen,
extra monitoraat
"Ik vind het belangrijk om tussentijds te evalueren om dan verder in het leerproces gericht te kunnen differentiëren."
"De examens die ik geef, mogen enkel een evaluatie van de basisdoelstellingen beogen."
"Een 10/20 voor de ene leerling heeft niet dezelfde betekenis als een 10/20 voor een andere leerling. Ik vind het belangrijk om dit te duiden in mijn leerlingengerichte feedback."
"Liever leerlingen die 'maar'50 % behalen met het maximale ondersteuningsniveau en succes hebben ervaren, dan geen ondersteuning te bieden, met verschillende 'afhakers' tot gevolg."
"Als de lerkracht de aanpak zo presenteert dat het terugvallen op verschillende niveaus van ondersteuning / coaching zich zal weerspiegelen in de punten die ze kunnen behalen, zullen de leerlingen uit zichzelf nauwelijks geneigd zijn spontaan extra steun te vragen... want dan verliezen ze automatisch een deel van hun punten."
"Mijn taak als begeleider komt soms in conflict met mijn taak als normatieve beoordelaar."
"Het is niet omdat ik positieve leerlingengerichte feedback geef dat de absolute norm voor die leerling bereikt is."
==> Beheersingsleren
Dergelijke resultaten stellen ons voor een
dilemma
: het is blijkbaar niet gemakkelijk om tegelijk de prestaties van de sterk presterende en van de zwak presterende studenten te verhogen.
Voor wie een oplossing zoekt in de richting van een soort collectief belang, vermelden we dat het algemeen gemiddelde beter was in de heterogene groepjes (m.a.w. de winst van de zwakker presterenden was groter dan het verlies van de sterker presterenden) en ook dat het onderling verschil (de spreiding) tussen de studenten kleiner was in de heterogene groepjes.
Uit onderzoek: Webb, N.M., Nemer, K.M., Chizik, A.W., & Sugrue, B. (1998). Equity issues in collaborative group assessment: Group composition and performance. American Educational Research Journal, 35, 607-651.
Onderzoeksopzet
: Leerlingen maken oefeningen elementaire elektriciteitsleer (S.O. 1e graad, 2e leerjaar). In
Klas A
worden de groepen als volgt samengesteld: 'Homogeen groepje hoogpresteerders voor dit vak (=groepje 1)+ Homogeen groepje laagpresteerders voor dit vak (=groepje 2)'.
In
Klas B
worden de groepen als volgt samengesteld: 'Twee heterogene groepjes (groepje 3 en groepje 4). Elk groepje bevat hoog- en laagpresteerders voor dit vak.' Noreen Webb en co verzamelden gegevens op basis van een posttoets + videomateriaal.
==>
Doe een voorspelling
over de onderzoeksresultaten van het onderzoek van Noreen Webb.
De
belangrijkste conclusies
waren:

De groepssamenstelling beïnvloedde duidelijk de groepsprocessen. In de
heterogene groepjes
leidde de aanwezigheid van een vooraf sterk presterende leerling tot kwalitatief hoogstaand coöperatief probleemoplossingsgedrag, waaraan ook de aanvankelijk minder goed presterende leerlingen participeerden.
De prestaties achteraf van de sterke leerlingen waren het best als ze in een
homogene groep
sterke leerlingen gewerkt hadden.
De prestaties achteraf van wie vooraf onder het gemiddelde presteerde, waren duidelijk beter als de leerlingen in een heterogene groep gewerkt hadden.
= in de mate van het mogelijke, zijn onderwijs aanpassen aan individuele noden en behoeften van elke leerling binnen de grenzen van de eigen leerlingengroep.
Buiten de grenzen van de eigen leerlingengroep wordt de groep onderverdeeld.
Valkuil: stigmatisatie
==> geef kwalitatieve feedback
==> differentieer naar verschillende kenmerken
==> werk met zelfgerichte beoordeling
Full transcript