Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Omkostningsklemmen

Fremlæggelse
by

jonas ankersborg

on 2 March 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Omkostningsklemmen

Den klemte velfærdsstat - Omkostningsklemmen Velfærdsstaten. Hvad er det? Sikre liv og sundhed blandt borgerne Uddannelse og skolegang Større middelklasse Høj skat Selve Omkostningsklemmen Definition: Med velfærdsstat menes systemet af statslige og juridiske ordninger, som administrerer sikkerhed for liv, sundhed og velfærd til det enkelte medlem af samfundet. Velfærdsstaten går i korte træk ud på at sikre medlemmerne af samfundet de bedst mulige kår, omfattende uddannelsesstøtte, sociale ydelser ved sygdom, fattigdom eller pension. Man vil sikre liv og sundhed ved hjælp af gratis læge- og sygehuspleje. Dette vil blive betalt igennem skatten. Man kan få gratis uddannelse og skolegang, betalt igennem skatten. Med den høje dagpengesats vi har i Danmark, er der ingen arbejderklasse i Danmark. Folk der er blevet syge, og derfor ikke kan arbejde, er derfor ikke fattige. Den høje skat i Danmark bliver betalt til velfærdsstaten, så vi i Danmark har gratis sundhedstjenester, og de andre gratis ydelser vi har i Danmark. Klemmen består af 4 punkter Dagpenge Er en indkomst man får igennem skatten. Denne indkomst fås hvis man er hjemmegående, sygdom eller ren og skær dovenskab. Efterløn Er en ordning man kan gå på når man bliver over 60. Man skal have betalt til en A-kasse i 20-25 år. Oveni ens egne penge har velfærdsstaten doneret penge, som man kan få i alderen 62-65. (efter de nye regler) Udgifter til sundhedsvæsenet Omfatter udgifter til apoteker, hjemmeplejen, plejehjem, praktiserende læger og sundhedsplejen, samt til sygehusene. Folkepensionen Er en fast sats man får når man bliver pensionister. Dette får alle pensionister. Efterløn Hvem, Hvordan og Hvorfor? Det er mennesker der er i alderen 62-65, der kan få efterløn. Oprindeligt blev efterlønnen til for at give plads til de unge. Men! Debatten i dag. Lidt mere hvad. Bare for at springe rundt i det så du bliver opmærksom Lidt historie og tal. Efterlønnen koster velfærdsstaten 15 mia. hvert eneste år. Efterlønnen blev 1979 indført som en slags forsikringsordning der muliggjorde det for 60 årige at gå på en slags luksus pension.

Dette gjorde man i 70'erne fordi der herskede stor arbejdsløshed. Så kunne man som nævnt få de unge i arbejde hvis de gamle forsvandt. En anden lille sød problemstilling. Dagpenge! Dagpengesats 2011: 16.597 kr. (Med alle de gode forsikringer)
Rengøringsassistent: 19.003. Dette er ofte baseret på et deltidsarbejde, hvor man dog mindst må arbejde 15 timer i ugen.

Kilde - www.ug.dk Vores vurdering. Vurdering af presset på vores velfærdsmodel:
Presset på den danske økonomi er for tiden ret stort. Velfærdsstaten vil, hvis ikke den ændres, blive umulig at finansiere, da de største udgifter tilfalder ældre, og da vi her i Danmark bliver flere og flere ældre, og langt færre unge til at ‘forsørge’ dem. Presfjernelse:
Gratis velfærdsydelser burde være på tilbagetog indenfor de næste få år, og flere og flere ting burde blive privatiseret for at løsne det stramme garn om velfærdsstatens sårbare hals. Pt underskud i den
offentlige sektor. På lang sigt vil der komme
overskud, fordi borgerne ikke betaler SKAT af
de penge, de indbetaler til pensionsselskaberne. Der bliver først betalt SKAT, når pengene bliver udbetalt fra selskabet. "Det er ikke pga. efterlønnen vi har et stort hul i den offentlige sektor, det er fordi ,der er blevet delt skattelettelser ud på 60 mia. siden 2001"
Full transcript