Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Uzaktan Eğitim Ölçme ve Değerlendirme

Projeto de Estágio - Promon Engenharia
by

ergun akgun

on 4 February 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Uzaktan Eğitim Ölçme ve Değerlendirme

Yöntem Uzaktan Eğitim Sisteminde Öğrenci Başarısını Ölçülmesinde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri Çalışmanın Amacı İsmail Hakkı KINALIOĞLU, Şahser GÜVEN

Uşak Üniversitesi, Öğretim Görevlisi – Uzaktan Eğitim İçerik Yöneticisi, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
Uşak Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

ihakkikinalioglu@usak.edu.tr, sahser@usak.edu.tr ÖZ Yaptığımız bu çalışmada uzaktan eğitim sisteminde kullanılan, öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmeye yönelik yöntemler araştırılıp daha sonra uzaktan eğitim siteminde derse giren öğretim elemanlarıyla ve uzaktan eğitim sisteminde içerik geliştirme sürecinde aktif olarak rol alan içerik geliştiricilerle görüşmeler yapılarak bu yöntemlerin artılarını ve eksilerini değerlendirilerek çözüm önerileri getirilmiştir. Çalışmamızın amacı uzaktan eğitim uygulamalarının sürekli avantajlarından bahsedildiği bir ortamda mevcut duruma farklı bir açıdan bakarak uygulamanın içinde olan kişilerin deneyimlerinden yola çıkıp uzaktan eğitime ait en büyük sorunlardan birisi olan öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi konusunun ele alınmasıdır. Araştırmamızda nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (phenomenology) kullanılmıştır.
Olgu bilim çalışmaları farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır.
Bu çalışmanın örneklemini; Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu bünyesinde derse giren öğretim elemanları ve içerik geliştiricilerden rastgele seçilmiş 7 katılımcı oluşturmaktadır. Çalışma Grubu Uzaktan Eğitimde En Sık Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Araçları Çevrimiçi Sınavlar Forum ve Ödev Modülleri Bölüm Sonu Değerlendirme Soruları Çevrimiçi Ders Etkinlikleri Sene Sonu Yazılı Sınavlar Çevrimiçi sınavlar, uzaktan eğitimde öğrenim gören öğrencilerin belirtilen tarih ve saatte internete bağlı herhangi bir bilgisayar üzerinden sisteme giriş yaparak cevapladıkları sorulardan oluşan sınav türüdür. Sistem üzerinde aktif olarak bulunan forum aracılığıyla öğrenciler çeşitli tartışma, görüşme ve bilgi alış-veriş ortamları oluşturabilmektedirler. Öğrencilerin forum içi katılım ve etkinlikleri öğrencilerin değerlendirilmesinde ve derslere karşı olan ilgilerinin saptanmasında yardımcı olabilmektedir. LMS üzerinde derslere giren öğretim elemanlarının hazırladığı ve içerik geliştiricilerin senaryolaştırdığı ders içerikleri bulunmaktadır. Bu içeriklerde o derse ait konular bölümlere ayrılarak anlatılmaktadır. Bu bölümlerin sonlarında öğretim elemanlarının hazırladığı o bölümle alakalı değerlendirme soruları bulunmaktadır. Öğretim elemanları diledikleri takdirde bu soruları çevrimiçi derslerde öğrencilerle beraber cevaplandırabilmekte dilerlerse de ders sonunda öğrencilerden soruları cevaplandırarak kendisine ulaştırmasını isteyebilmektedir. Öğretim elemanları ders esnasında öğrencilere sorular sorabilmekte ve sesli ya da görüntülü olarak söz hakkı verdiği öğrencilerden soruların cevaplarını o anda alabilmektedir. Sanal sınıf içerisinde hazır bulunan bir takım modüller sayesinde anketler uygulayabilmektedir. Uzaktan eğitim sisteminde kullanılan en geleneksel yöntemlerden birisi şüphesiz yıl sonu yazılı sınavlarıdır. Öğrenciler belirlenen tarihlerde öğretim gördükleri kurumların yerleşkelerine veya bulundukları şehirdeki sınav merkezlerine giderek yazılı bir sınava tabi tutulmaktadırlar. Genel olarak çoktan tek seçmeli test usulü yapılan bu sınavların soruları da yine öğretime elemanları tarafından hazırlanmaktadır ve bu sınavlardan elde edilen sonuçlar öğrencilerin başarılarının ölçülmesinden çok önemli bir oranı kapsamaktadırlar. TEMALAR Uzaktan Eğitim Sisteminde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeterliliği ve Güvenilirliği
Uzaktan Eğitim Sisteminde Ölçme ve Değerlendirme Uygulama Süreci
Uzaktan Eğitim Sisteminde Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Sonuç ve Öneriler Çevrimiçi Sınav Güvenliği:
Öğrenci bilgisayarlarına takılacak bir webcam ve yüklenecek bir görüntü tanıma programıyla bu güvenlik sorununa çözüm bulunabilir. Sanal Sınıf Uygulamalarının Katılımın Çok Olduğu Durumlarda Yetersiz Kalması:
Bu soruna farklı açılardan bakabiliriz, öncelikle kullanılan sanal sınıf ortamları veya kullanılan teknik altyapı iyileştirilmeli diyerek basitçe bir çözüm sunabiliriz. Bunun yanında pedagojik bir bakış açısıyla bakacak olursak, geleneksel sınıf ortamında bile sınıf yönetiminin ne derece zor olduğunu göz önüne aldığımızda öğreten-öğrenen etkileşiminin gerekli olduğu sanal sınıf ortamlarında öğrenci katılımının üst sınırının mümkün olduğunca az sayıda tutulması gerekmektedir.
LMS Sistemlerinin Karmaşık Yapıları:
Bu problem esasında başlı başına bir araştırma konusu olabilir. Baktığımız zaman piyasada çok sayıda ticari veya ücretsiz LMS yazılımları bulunmaktadır. Bu yazılımlar karmaşık bir yapıya sahip olduklarında bunları kullanan öğrenciler sistem içerisindeki farklı modülleri kullanmaktan kaçınmaktadırlar. Daha basit bir yapıya indirgenmiş olsalar öğrencilerin sistem üzerinde daha çok zaman geçirmeleri sağlanabilir. Öğretmenlerden Kaynaklanan Problemler:
Uzaktan eğitim sisteminde görev alacak öğretim elemanlarına uzaktan eğitimin kuramsal yapısı, bilgi ve iletişim teknolojileri, LMS yazılımları ve sanal sınıf ortamları hakkında çeşitli eğitimler verilmesi gerekmektedir.
Yaptığımız görüşmeler sonucunda bazı öğretim elemanlarının birçok ölçme ve değerlendirme aracını kullanmadıkları görülmektedir.
Uzaktan eğitim sistemi sadece isim olarak değil işleyiş olarak da geleneksellikten uzak bir yapıya sahiptir, bu yüzdendir ki düz bir anlatım, bir vize bir de finalden oluşan bir işleyiş mantığı uzaktan eğitimde çoğu zaman yeterli olmamaktadır.
Bu bakımdan öğretim elemanlarının bu durumları göz önünde bulundurarak öğrencileri öğrenmeye ve sistemin gereklerini yerine getirmeye teşvik etmeleri gerekmektedir. Öğrencilerden Kaynaklanan Problemler:
Uzaktan eğitim sisteminde öğretim gören öğrencilerin öncelikle bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda yeterli, bir okuryazarlık düzeyine sahip olmaları gerekmektedir.
Günümüzde uzaktan eğitimin tüm altyapısını oluşturan LMS ve sanal sınıf ortamlarını etkin bir şekilde kullanmaları açısından bir takım becerilere sahip olmalıdırlar.
Uzaktan eğitime giriş yapan bir öğrenci alanı ne olursa olsun bir bilgi iletişim okuryazarlığı testine tabi tutularak bu testteki başarı durumlarına göre öğrencilere çeşitli eğitimler verilmelidir. Bunu kısa bir hazırlık süreci olarak düşünebiliriz.
Dinlediğiniz İçin
Teşekkürler!
Full transcript