Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Screening op Kwetsbare

No description
by

Lieke Winnemuller

on 21 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Screening op Kwetsbare

P
Onderzoeksvraag
Hoe kan de screening op kwetsbare ouderen op GIDZ-afdelingen aangepast worden zodat er minder kwetsbare patiënten gemist worden en minder niet-kwetsbare patiënten worden doorverwezen?
Probleemstelling
In het Radboudumc zijn op dit moment patiënten van 70+ verantwoordelijk voor 45% van de ligduur
Vaak al bij binnenkomst SEH vergeten te screenen
Geen overdracht mbt niet-uitgevoerde screening naar verpleegafdeling vanuit SEH
Vergeten screening vervolgens uit te voeren op verpleegafdeling
Verandering situatie patiënt vaak onopgemerkt waardoor screening niet opnieuw uitgevoerd wordt gedurende het verblijf op een verpleegafdeling
Vaak vergeten order te plaatsen naar GIDZ-team
MUST (ondervoeding) ontbreekt in screeningslijst
Criterium 'valrisico' onvolledig
Analyse
Meelopen GIDZ-team
Meekijken MDO
Interview verpleegkundige GIDZ-team
Interview verpleegkundige GIDZ-afdeling (SEH)
Literatuuronderzoek
Samenvatting
Hoe kan deze screening en doorverwijzing geoptimaliseerd worden?
Onderzoek leverde een aantal verbeterpunten op
Aantal onderdelen binnen EPIC moeten worden aangepast
Cursus voor verpleegkundigen
Evaluatie verbeteringen door metingen
Introductie
Hoog aantal ziekenhuisopnamen ouderen
2011 GIDZ-team opgericht
Definitie 'kwetsbare oudere'
Werkwijze GIDZ-team
Screening op Kwetsbare
ouderen Op GIDZ-afdelingen

Manon Verheijen, Bas Vreugdenhil, Kathryn Welford en Lieke Winnemuller
GIDZ- speerpunten
- Behouden van cognitief en fysiek functioneren tijdens een ziekenhuisopname
- Maximaliseren van onafhankelijkheid bij ontslag
- Optimaliseren van ontslag van ziekenhuis naar huis
- Voorkomen van ongeplande heropnames
Werkwijze GIDZ-team
GIDZ-afdeling screent kwetsbare oudere
GIDZ-afdeling plaatst order
Verpleegkundige GIDZ-team oordeelt over kwetsbaarheid
Bij twijfel/ernstig geval overleg met geriater
Opstellen GIDZ Zorgplan
Patiënt wordt gevolgd tot ontslag
Bij ontslag Zorgplan toelichten aan huisarts
Definitie 'kwetsbare oudere'
Geen eenzijdige definitie
'Frailty'
Specifieke conditie die geassocieerd wordt met een verhoogd risico op fysiek functieverlies
Verhoogd risico op complicaties
Complicaties vaak gepaard met fysieke of cognitieve achteruitgang
Wat denken jullie dat de definitie is van een 'kwetsbare oudere'?
Screeningslijst
• Risico op delier
Is er een verhoogd risico op delier?

• Risico op vallen
Is er een verhoogd risico op vallen?

• Risico op functieverlies tijdens opname (KATZ score)
Heeft u hulp nodig bij baden of douchen?

Heeft u hulp nodig bij het aankleden?

Heeft u hulp nodig bij het naar het toilet gaan?

Gebruikt u incontinentiemateriaal?

Heeft u hulp nodig bij een transfer van bed naar stoel?

Heeft u hulp nodig bij het eten?

PDCA-cyclus
Plan
Do
Check
Act
D
C
A
Bij opname van patiënt van boven de 70 jaar moet er een automatische melding in EPIC komen
Om de vraag over het verhoogde valrisico minder vaak foutief in te laten vullen, moet er een definitie worden geschreven in EPIC
Toevoegen van de vraag over het ondervoedingsrisico van de patiënt aan de al bestaande screeningslijst.
Dit alles moet tegelijkertijd verbeterd zijn in EPIC om de totaalscore van deze verbeteringen te meten. Het aantal juist doorgestuurde kwetsbare 70-pluspatiënten van voor de veranderingen moet vergeleken worden met het aantal juist doorgestuurde kwetsbare 70-pluspatiënten na de veranderingen in EPIC.
Contact zoeken met EPIC en ervoor zorgen dat de automatische melding wordt toegevoegd, de valrisicovraag herschreven wordt en de ondervoedingsvraag ook in de screeningslijst gezet wordt.
Een maand lang cursussen organiseren voor verpleegkundigen van GIDZ-afdelingen, zodat ze weten wat de veranderingen zijn en nogmaals extra worden geattendeerd op de aanwezigheid van de screeningslijst
Iedere arts en verpleegkundige van de GIDZ-afdelingen mailen dat er veranderingen zijn en dat gedurende de twee maanden na de screening tweemaal gemeten wordt of het aantal juist doorgestuurde kwetsbare 70-pluspatiënten toegenomen is na de cursus en of dat ook twee maanden na de cursus standhoudt.
Eerste controle een maand na de cursus, om te kijken of de zorgverleners baat hebben gehad bij de cursus en de herinnering dat de screeningslijst er is.
Twee maanden na deze eerste controle van de verandering wordt er nogmaals vergeleken met het aantal juist doorgestuurde ouderen voor de veranderingen en met de score van de eerste controle
Twee maanden na de eerste meting van de veranderingen vragen hoe de verpleegkundigen op de GIDZ-afdelingen de verbeteringen hebben ervaren en of ze zelf het gevoel hebben dat er nu meer en beter gescreend wordt.
Zijn er geen significante verbeteringen en geven de verpleegkundigen zelf aan dat ze de verbeteringen niet vinden helpen,
dan kan het nuttig zijn om uitgebreider in gesprek te gaan met de verpleegkundigen om door te vragen wat de grootste struikelblokken zijn.
Probleem 2
Zijn er bij de eerste meting positieve resultaten, maar valt bij de tweede meting op dat het aantal significant is afgenomen, dan moet er nog intensiever gepromoot worden op de screening van de kwetsbare 70-pluspatiënten. Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld door een belangrijkere rol in de verpleegkunde-opleiding (lange termijn) of door het organiseren van wedstrijden tussen de onderlinge afdelingen wie het best de kwetsbare oudere patiënt doorstuurt (korte termijn).
Eventueel zou er op de halflange termijn ook een wedstrijd georganiseerd kunnen worden die een half jaar duurt en een leuke prijs oplevert: bijvoorbeeld een avond uiteten met het hele team. Het idee is dan dat gedurende een half jaar de GIDZ-verpleegkundigen tijdens de MDO’s steeds aan de betreffende afdelingen doorgeven hoe goed zij het doen in vergelijking met de andere afdelingen – een interactieve ranglijst – en bij de minder goed scorende afdelingen kan dan gelijk tijdens de MDO’s de knelpunten besproken worden.
Probleem 1
- Na een maand
- Na twee maanden
Evaluatie subjectief en objectief
Vragen?
Full transcript