Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Paradigmák, elméletek és kutatás

No description
by

B Tordai

on 20 February 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Paradigmák, elméletek és kutatás

Paradigmák, elméletek és kutatás
Paradigmák a
hétköznapokban:
a házasság
Paradigmák a
tudományban
Paradigmák
a kutatás-
módszertanban
További
kutatási
paradigmák
Paradigma és
paradigmaváltás
Paradigmák a
társadalom-
elméletben
Paradigmák a
természet-
tudományban
Thomas Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete
adott tudomány művelői között
intézményesült közmegegyezés
adott tudomány
tárgya, feladata
érvényes kérdések
tudományon belüli álláspontok
PARADIGMA
Kopernikusz
Darwin
Newton
Einstein
Mikro- és
makroszint
Pozitivizmus
A. Comte
"társadalmi fizika"
Szociáldarwinizmus
szabad verseny
"survival of the fittest"
H. Spencer
a társadalom egyre jobbá válik
Konfliktus-paradigma
K. Marx
makro- és mikroszinten is
osztályharc
csoporton belüli
konfliktusok
uralom és alávetettség
Szimbolikus interakcionizmus
G. Simmel: diádok, triádok, csoporttagságok hálója
mikroszint
G.H. Mead: generalizált másik
Ch.H. Cooley: elsődleges csoport, tükör-én
Emerson et al: a zaklatás kutatása
szimbólumrendszerek
Etnometodológia
a társadalmi valóság megteremtése
H. Garfinkel
folyamatos értelmezés, "kutatás"
szabályszegés
Strukturális funkcionalizmus
a társadalom mint organizmus
T. Parsons
É. Durkheim: büntetés mint az értékek megerősítése
Hannon-Defronzo: jóléti programok csökkentik a bűnözést
Feminista paradigmák
nincs nem nélküli ember!
M.F. Belenky: a tudás női módjai
nők és férfiak tapasztalatai
paradigma
elmélet
a vizsgált dologgal kapcsolatos szemléletet rendező alapvető séma, modell
az élet egy bizonyos területével kapcsolatos megfigyelt tények és törvények szisztematikus magyarázata
törvény
tények osztályaira vonatkozó egyetemes állítások
tény
megfigyelt jelenség
megfigyelés: információgyűjtés észlelés révén
változó: a fogalom empirikus megfelelője,
amely a jelenségeknek megfelelő értékeket
tud felvenni
fogalmak: a vizsgált terület jelenségeit
reprezentáló absztrakt elemek
Alapfogalmak
Kvantitatív és
kvalitatív
paradigma
instrumentális (alkalmazott) v.
absztrakt ("öncélú")
Deduktív és induktív kutatási logika
axiómák (igaznak tekintett alapvető kijelentések),
tételek (axiómákból logikai alapon levont következetések), hipotézisek (a tételekből a tapasztalati valóságra levezetett konkrét feltételezések)
elmélettől a megfigyelésig
megfigyeléstől az elméletig
"a tudomány kereke"
Példák:
jövedelem és bűnözés
miért (nem) szívnak a diákok?
vallásosság és vigasz-hipotézis
tanulásra fordított idő és osztályzatok
Az okság szerepe a kutatásban
Jelenségek és összefüggések magyarázata
Determinizmus (a körülmények uralma) és a szabad akarat
Univerzális törvények helyett sztochasztikus kapcsolatok, korlátozottan érvényes törvényszerűségek
A szabad akarattól független, vagy azt befolyásoló okok felfedezése
Az oknak is van oka
Nem minden emberi cselekvés determinált
A jelenségek nem feltétlenül vezethetők vissza egyszerű okokra
Nem biztos, hogy minden ok megismerhető
Idiografikus és nomotetikus magyarázatok

Idiografikus: konkrét esetek összes lehetséges okának feltárása (pl. esettanulmányok, történészek kutatása, klinikai pszichológus)
Nomotetikus: jelenségek általános osztályainak magyarázó tényezői - esetek tömegének magyarázata. A lehető legkevesebb ok révén a lehető legkimerítőbb magyarázat
Az okság kritériumai

J. Maxwell (idiografikus):
Hihetőség
Alternatív magyarázatok kizárása

P. Lazarsfeld (nomotetikus):
Időbeli sorrend (nem egyértelmű, pl. autoriter konzervativizmus-vallásosság)
Tapasztalati együttjárás (nem kizárólagos)
Ne legyen egy harmadik, közös ok (pl. gólyák-gyerekek), azaz ne legyen látszólagos összefüggés
Összefüggés és okság

Megfigyelt összefüggés:
pozitív (egyenes)
negatív (fordított)
Oksági kapcsolat:
látszólagos: pozitív (egyenes)/ negatív (fordított)
valódi: pozitív (egyenes)/ negatív (fordított)
Buktatók, okfejtési hibák, egyebek

Szükséges feltételek
Elégséges (de nem kizárólagos) feltételek
A társadalomtudományban nincs teljes mértékben szükséges ÉS elégséges ok/feltétel!

Provincializmus
Elhamarkodott következtetés
Kétséges ok
Figyelmen kívül hagyott tények
Hamis dilemma

Az összefüggés erőssége (szignifikancia)
A magyarázat erőssége (a variancia megmagyarázott hányada)
Full transcript