Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sporter in actie

No description
by

Elke Timmermans

on 6 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sporter in actie

Jordan's actie
Het zintuig
De hersenen
Zenuwenen
De ruggenmerg
Spieren
De hersenen
Het proces van de actie
Het zintuig
De ogen
Sporter in actie
Michael Jordan

De zenuwen
Ruggenmerg (orgaan)
Organisme
De ruggenmerg is een deel van het centrale zenuwstelsel. Het ruggenmerg bevindt zich in de wervelkolom. De wervelkolom zorgt ervoor dat wij stabiel staan, en dus niet in elkaar zakker, en kunnen bewegen door de bewegende segmenten. Door middel van de medulla oblongata is de wervelkolom verbonden met de hersenen.

Cellulair
Het ruggenmerg bestaat uit een grijze -en witte stoffen, het centraal kanaal en schakelcellen. In de grijze stof bevinden zich de interneuronen en in de witte stof de uitlopers van de interneuronen. Vanuit de grijze stof zorgen grote zenuwbundels ervoor dat de signalen eerst worden overgebracht naar de sensorische zenuwcel en vervolgens naar de motorische zenuwcel. Zo geeft de ruggenmerg de impulsen door aan de spieren die aanzetten tot beweging.

Moleculair niveau
(werkt hetzelfde als in de hersenen)
De spieren
Je gebruikt je spieren om te kunnen bewegen. (orgaan)
De spieren worden angestuurd door neuronen. Deze verzenden signalen van de ruggenmerg naar de spieren.

Moleculair: Tussen de neuronen en de spieren zitten motorische plaatjes. Deze geven als het ware de opdracht aan de spieren om te bewegen.
Organisme
Voordat de hersenen een aansporing tot beweging maken is het natuurlijk handig als Michael weet waar de bal is en waar hij naartoe moet bewegen. Dit brengt ons bij een belangrijkste zintuig, het oog.

Cellulair
Het oog zorgt ervoor dat wij scherp kunnen zien en een beeld kunnen vormen in de hersenen. Door het hoornvlies valt het licht op de lens. De lens zorgt voor de lichtbreking waardoor het beeld scherp is op de plek waar we scherp willen zien en dus kunnen focussen. De lens wordt hierbij geholpen door de straallichaapjes, de accomodatiespier, de lensbandjes en de druk van de voorste -en achterste oogkamer. Vervolgens komt het licht op het netvlies met zintuigcellen(staafjes en kegeltjes) die ervoor zorgen dat het beeld helder is. Het netvlies maakt dus eigenlijk een beeld van wat je ziet.

Moleculair
Hierna komen alle signalen van de netvlies samen in de oogzenuw en worden naar de hersenen gestuurd. Hier wordt het uiteindelijke beeld gevormd.

De hersenen ontvangen het beeld dat is gevormd door het oog. Nu kunnen de hersenen de informatie verwerken en signalen geven aan de spieren. Maar voor dat gebeurt komen we nog een aantal andere onderdelen tegen.
De kleine hersenen
Zorgen voor cordinatie


De hersenen zijn verdeeld in kleine en grote hersenen. Beide hebben ze een eigen fuctie.
Organisme
Zenuwen vinden we overal in het lichaam. Zonder zenuwen kunnen we bijvoorbeeld niet zien en niet bewegen. Ook werken onze organen niet meer. Dit komt doordat deze niet meer geprikkeld worden om hun taak te volbrengen. De impulsen komen dus niet door.

Een zenuwcel heeft als functie het ontvangen en doorgeven van impulsen. Hiervoor beschrikt een zenuwcel over verschillende onderdelen.

De grote hersenen
Zorgen voor bewustwording,
Cognietieve processen,
Plannen en Emoties
De hersenen op
cellulair niveau
De hersenen zijn opgebouwd uit 3 soorten cellen:
- motorische cellen sturen spieren en klieren aan door middel van impulsen
- sensorische cellen sturen zintuigen aan door middel van impulsen
- schakelcellen samenwerking tussen motorische- en sensorische cellen
Moleculair niveau
Cellulair
- Dendriet (ontvanger van het signaal)
- Cellichaam (hierin liggen alle organellen)
- Celkern (erfelijke eigenschappen, DNA)
- Axon (Geeft het signaal door aan de synapsen)
- Synapsen (geven het signaal door aan de
volgende zenuw.)
(- Myeline, omringd het axon, zorgt ervoor dat zenuwimpulsen sneller worden doorgestuurd.)

Moleculair
Het impuls wat binnenkomt in de zenuwcel komt binnen in de dendriet. Ververvolgens gaat dit signaal via het cellichaam de axon in wat hierna uitkomt in de synapsen. De synapsen geven het signaal dan door naar de volgende zenuwcel. Het proces begint dan weer van voor af aan.

De myeline zorgt ervoor dat de zenuwimpulsen sneller bij de volgende zenuw aankomen. Om bij de volgende zenuw te komen moeten de impulsen over de mylinehede (opgebouwd uit schwanncellen) heen springen. Dit gaat veel sneller dan kleine stapjes.
Jordan's actie
in 1-2-3
op orgaan niveau
1.
We kijken bij Jordan's actie naar de beweging van zijn armen. Wanneer hij rent, of de bal vast heeft maakt hij met zijn armen een hoek van 90º graden. De biceps worden aangespannen en de triceps ontspannen. Dit zorgt ervoor dat bicep antgonist is en de tricep tegenovergesteld angonist is.

2.
Spierweefsels
Er zijn twee soorten spierweefsels, het skeletspierweefsel, dat zit om het skelet en het gladspierweefsel, het weefsel dat onderanderen om de darmen zit.
Wanneer Jordan zijn arm intrekt om kracht te gaan zetten spant hij zijn biceps aan en onstpannen de triceps. Je ziet dit duidelijk op de afbeelding doordat de biceps bol trekken en de triceps ontspannen en lang zijn. Hier is de zelfde verdeling van de antgonist en de angonis als bij stap 1.
3.
Wanneer Jordan de bal weggooit strekt hij zijn armen. De triceps spannen aan en de biceps ontspannen. Zoals je op de afbeelding ziet zijn de de triceps bol en de biceps lang. Nu zijn de triceps de antgonisten en de biceps het tegenovergestelde angonist.
De werking van de spieren
Wanneer de spieren ontspannen zijn, zijn ze lang. Wanneer ze aanspannen trekt de spier samen. Zoals je op de afbeelding ziet bestaat een spier uit actine en myosine. Deze twee trekken samen
bij het aanspannen
onstpanne spier
gespanne spier
Onder invloed van heroïne
Onder invloed van heroïne
Onder invloed van heroïne
Onder invloed van heroïne
Onder invloed van heroïne
Heroïne heeft invloed op:
- je gevoel
- je pijn grens
- je ademhaling
Gevoel
In je hersenen wordt heroïne omgezet in morfine. De morfine bind zich met het GABA neuron. Dit GABA neuron zorgt voor meer dopamine wat er voor zorgt dat je je prettiger voelt.
Pijngrens
Wanneer je je pijn doet wordt dit met signalen naar je hersenen gestuurd en ervaar je de pijn. Maar doordat Heroïne morfine wordt bind dit met de pijnsignalen en worden de signalen afgeremd waardoor je minder pijn ervaart. Hierdoor kun je langer sport omdat je de verzuring van je spieren minder voelt.
Ademhaling
Wanneer je ademhaalt wordt er een signaal doorgegeven dat je zuurstof tekort hebt. Je longen vullen zich met lucht en je kunt weer ademen. Wanneer je Heroïne gebruikt wat weer morfine wordt verzwakt dit het signaal voor zuurstof en haal je minder adem. Je krijgt hierdoor een lage ademhaling met als gevolg een lage hartslag. In eerste instantie is dit positief omdat het minder energie kost, maar je komt als snel bij de nadelen. Door een tekort aan zuurstof verzuren je spieren door een tekort aan rode bloedcellen. En wanneer je te veel heroïne gebruikt kan je ademhaling helemaal weg vallen en kun je stikken. Levens gevaarlijk!
Door het gebruik van heroïne worden de pupillen van de oog verkleind tot speldenknopjes. Hierdoor kan er minder licht het oog binnen komen waardoor het zicht verminder of zelfs wazig wordt. Hierdoor komen de signalen die van buitenaf het oog binnen komen niet door in de hersenen waardoor Jordan veel moeite krijgt met zijn coördinatie en het inschatten van de basket of bal (kleine hersenen).
Doordat heroïne je pijn signalen verzwakken heb je minder snel door wanneer je spieren vermoeid raken of verzuren. Wat als gevolgd heeft dat je spieren harder gaan werken en meer kracht kun zetten omdat je niet door hebt dat je op een grens zit. Doordat je spieren meer kracht zetten, pompen ze zichzelf als het waren op en zo ook je bloedvaten. Deze worden dik en kun in overmate kapot knappen.
Wanneer er Na+ in het axon komt gaan er Ca2+ poorten open. De blaasjes met neurotransmitters kunnen zich hierdoor versmelten met het celmembraam en hierdoor komen de neurotranmitters in de synaptische spleet.

Op de andere kant, het dendriet bevinden zich poorten, deze gaan open wanneer de neurotransmitters zich met de poorten binden. Zo komen de neurotransmitters in het dendriet. Wanneer er voldoende neurotransmiters zijn ontstaat er een actipotentiaal en worden de signalen en impulsen doorgegeven.
Cellulair
Conclusie
Wanneer je Heroïne gebruikt kunnen de gevolgen heel groot zijn. Door een te kort aan zuurstof en daardoor een lage hartslag wordt het sporten fysiek zwaarder. Je spieren zullen sneller verzuren en ademhalen zal steeds moeilijker gaan. Mentaal zal je hier echter niets of weinig van merken. Heroïne remt namelijk je pijnsignalen af waardoor je niet merkt dat je lichaam grenzen aangeeft. Je kunt hierdoor dus harder en langer sporten, maar niet voor eeuwig. Er is een grens. Denk bijvoobeeld aan het moment dat de drug is uitgewerkt. Het lichaam zal zo vermoeit of misschien zelfs wel beschadigt zijn dat een lange rustperiode nodig heeft om te hertellen. Ook kunnen er levensgevaarlijke gevolgen optreden. Doordat er een lage ademhaling blijft tijdens het sporten kan er te weinig zuustof in het lichaam komen waardoor men kan flauwvallen, een hartaanval kan krijgen of zelfs kan stikken.

Heroïne heeft dus prestatie gericht een opbouwende fuctie maar wanneer je een grens bereikt zak je terug tot het diepste punt.
Anouk van der Veer en Elke Timmermans
Heroïne zorgt ervoor dat we geen pijn meer voelen in ons lichaam. De zenuwcellen die aan onze hersenen doorgeven dat we pijn ervaren worden afgeremd. Het afremmen vind plaats bij de synapsen. De drugs verspreid zich in de synapsspleet. Wanneer een signaal dus vanaf een synaps naar de volgende dendriet wil staat de drugs in de weg en remd dit af. Wanneer Jordan onder invloed is zullen zijn spieren en andere lichaamsdelen verzuren/pijn ervaren (zonder dat hij dit door heeft) waardoor het weer een lange tijd duurt wanneer hij weer optimaal kan presteren.
Door Heroïne worden de zenuwen in de ruggenmerg net zo beïnvloed als bij de zenuwcellen. De zenuwen blijven het lichaam stimuleren om te bewegen terwijl de zenuwen die pijn aangeven worden afgeremd.
Full transcript