Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Imperialism, kolonialism och nationalism

No description
by

Ulf Ellbring

on 18 January 2019

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Imperialism, kolonialism och nationalism

I början av 1800-talet sprids den industriella revolutionen till resten av Europa från England.
Europa blir världens mäktigaste världsdel.
Massproduktionen leder till ett ökat behov av
råvaror
och
marknader
att sälja varorna på. Detta leder i sin tur till vad vi idag kallar för Imperialism och Kolonialism.

1750
1800
1850
1900
Under 1800-talet byggdes det miljontals kilometer järnväg runt hela jorden. Detta gjorde det möjligt att snabbt transportera varor och människor.

1872 skriver den franska författaren Jules Verne boken "Jorden runt på 80 dagar" och visar att jorden har blivit "mindre".
"Jag påstår att vi är den bästa rasen i världen och att ju större del av världen som vi har under oss, desto bättre är det för den mänskliga rasen. Jag påstår att varje kvadratmeter som läggs till vårt territorium ger födsel åt fler av den engelska rasen, som annars inte skulle existera. Jag anser det vara min skyldighet till Gud, min Drottning och mitt land att måla hela den afrikanska kartan röd, röd från Kapstaden till Kairo. Det är min tro, min dröm och mitt uppdrag.
- Cecil Rhodes
Ett exempel på imperialistiska åsikter
Kapplöpning om Afrika 1880-1914
De Europeiska länderna "tävlade" om vem som kunde ta mest land. De styckade upp Afrika mellan sig.
1884 samlades de stora länderna i Berlin och delade med linjal in gränserna i Afrika. Dessa landsgränser finns än idag och har gett upphov till flera konflikter.
Belgiska Kongo
Började som en personlig koloni till Kung Leopold II av Belgien.
Tintin i Kongo
Imperialismens och kolonialismens orsaker
Industriella revolutionen - behovet av råvaror som järn, bomull, gummi ökade under 1800-talet. Kolonialisering av Afrika och andra delar av världen kunde säkra råvaror. Man fick också "billig" arbetskraft och nya marknader för de färdiga varorna.
Prestige - Imperialismen skapade en tävlingsinstinkt mellan europeiska stormakterna. Att skaffa sig kolonier var ett sätt att visa att landet var något att räkna med.
Religion - möjlighet att sprida de kristna budskapet till "barbarerna" i Afrika.
Upplysningen - civilisera vildarna. Både med religion och med västerländska "överlägsna" värderingar.
Vad hände med mänskliga rättigheter? Allas lika värde?
Upplysningsidealen
1600-1700
Betonar vetenskap och förnuft. Världen ska utforskas, dissekeras och förstås.
Carl von Linné
(1707-1778)
Linné är mest känd för hans arbete med att systematisera djur och växter.
Han delade även in människor i olika raser och gav dem olika egenskaper.
- Indianerna är röda och stridslyssna, afrikaner svarta långsamma tröga, européer smarta och uppfinningsrika
Ur "Nordisk familjebok" 1913
(Uppslagsverk)
"Negerns kranie är smalt, långt, måttligt högt, med måttlig hög, alltid mycket smal panna med mycket närstående pannknölar och en abnorm tjocklek som låter negern uthärda slag, vilka ovillkorligt skulle krossa en normal europeisk huvudskål"
"I psykiskt hänseende kan negern sägas i allmänhet stå på barnets ståndpunkt med i regel klen begåvning och livlig fantasi."
"Om negerns objektiva känslor: kärlek, vänskap, förtroende, tacksamhet och dylikt ha vi dock svårt att uttala oss då negrerns sinneriktning är så grundolika européens."
"Negern i sedligt avseende kan sägas sakna moral än vara omoralisk"
Nutidens Människoraser (1946): "Negrerna äro
jordens mest utpräglade driftsmänniskor". ”En sådan natur är naturligtvis en utmärkt slav”.
Dikotomier - ett sätt att
ordna kunskap
Man / Kvinna, vi / dom, vit / svart, rationell/sensuell, civiliserad / barbarisk, osv....
Är inte en neutral beskrivning - utan en värdering och hierarkisk indelning.
Kategorier inom vetenskapen upprättade en gräns mellan Europa och "the rest". Europa = en fontän av förnuft, konst och kultur.
Rudyard Kipling, Den vita mannens börda
Imperialism
Imperialism
kan definieras som strävan efter att skapa ett imperium, världsherravälde.
Europas stormakter som exempelvis Storbritannien, Frankrike, Tyskland försökte på olika sätt bli större, starkare och skapa ett imperium. Det här skedde framförallt i slutet av 1800-talet då det blev en kapplöpning om områden i Afrika och Sydostasien. Tidsperioden
imperialismen

kan definieras som
1814 - 1914
eller
1830 - 1950
.
Begreppet används också idag oftast som något negativt. Exempelvis kan de som har politiska åsikter till vänster anse att USA försöker få inflytande ekonomiskt eller militärt i andra delar av världen. De som har högerpolitiska åsikter kan mena att USA kämpar för andra länders frihet och demokrati. (Exempel på historieanvändning)
Genom historien har olika imperier uppkommit och fallit, Romarriket, Osmanskariket och Inkariket.
USA 1776
De första 13 staterna
Genom krig och diplomati erövrade USA mer och mer land väster ut.
Deras imperialistiska strävan krävde många dödsoffer och den amerikanska urbefolkningen blev nästan utrotad.
Storbritannien var världens genom tiderna största imperium i slutet av 1800-talet.
Nationalism
Under 1700-talet började människor se sig själva som svenskar, fransmän eller amerikaner. Tanken om att man ska göra sitt bästa för sitt land föds.
Det innebar också att folk ville bli självständiga och styra sitt egna land. Tidigare kolonier i Nord och Sydamerika slog sig fria från sina kolonialherrar och bildade egna länder, exempelvis USA.
Andra länder bildades pga av nationalistiska drömmar. T.ex. Italien 1861 och Tyskland 1871.
Simón Bolívar (1783-1830) frihetshjälten som slogs mot Spanska kolonialmakten i Sydamerika.
Nationalism idag
Vad är en nation?
En nation bygger på att det finns en gemenskap mellan de som bor inom ett visst område. Det kan användas om ett land.
Den kan bestå i att invånarna har samma språk, religion, kultur och historia. Invånarna har då samma ursprung, etniciteten är viktig. (
Etnonationalism
)
Ser man en nation på det här sätt kan det tyvärr utesluta vissa människor.
Statsnationalism
- Den som är medborgare i staten oavsett ursprung, religion mm är en del av nationen.
Historia - Ett sätt att ena och stärka ett folk
En känd svensk forskare som levde under Stormaktstiden menade alla människor ursprungligen kom från Sverige.
Noah, som egentligen hette Dy-Kalle, landade med arken på berget Åreskutan och inte Ararat.
Denna historia skulle stärka svenskarna och få dem att känna sig mer betydelsefulla.
Olaus Rudbeck (1630-1702)
Kongostaten
Är ett exempel på kolonialism och imperialism i Afrika.
Kongo blev den belgiska kungen Leopold II privata koloni i Afrika.
Afrikanerna fick i princip jobba som slavar för att utvinna gummi. Vinsten gick till kung Leopold och andra affärsmän.
Afrikanerna utsattes för grymma bestraffning som amputationer och mord.
Man räknar med 8 - 30 miljoner afrikaner dog i samband med detta. (Folkmord)
"En rosakind kom en dag in på vårt kontor. Han berättade för oss om rosakindernas kung som levde i ett land på andra sidan havet. Han sade, 'den här stora kungen är nu er kung'.
Detta var märkliga nyheter. För det här landet var ju vårt. Vi hade ingen kung, vi valde våra rådsmedlemmar och de bestämde våra lagar. Med stort tålamod försökte våra ledande åldermän berätta detta för rosakinden. Men i slutändan sade han 'vi vet detta, men trots det är det jag nu har sagt till er ett faktum. Ni har nu en kung och hans lagar är era lagar."

Hövding Kabongo i Kikuyu-stammen i Kenya
En annan sida av saken
Hur kunde européerna erövra andra delar av världen?
Teknisk överlägsenhet när det gäller vapen och exempelvis fartyg.
Maxinkulsprutan användes första gången i ett kolonialkrig 1893 i Afrika. Den satte framförallt skräck i motståndarna. Vid ett tillfälle slog till exempel 50 man med bara fyra kulsprutor tillbaka ett anfall av 5 000 krigare.
"Whatever happens, we have got The Maxim gun, and they have not."
"Den vita mannens börda"
Rudyard Kipling, som bla skrev Djungelboken, skrev följande:
"Tag upp den vite mannens börda
sänd män med mod och spänst
i landsflykt, sänd er bästa flock
till era fångars tjänst
att träla i tungt harnesk,
att ge en vettlös hord,
ett vilt, nyss fångat folk – halvt barn,
halvt djävlar – värn och vård."
Konsekvenser av imperialismen
För Europa
Ekonomisk vinst, framförallt för vissa privatpersoner.
Ökad rasism och nationalism
Ökad risk för konflikter mellan de europeiska staterna i sig.
För andra världsdelar
Värdefulla råvaror fraktades bort från landet, såldes sedan tillbaka som förädlade och till ett högt pris. Ekonomisk förlust.
Människor förlorade sitt självbestämmande och flera dog i samband med konflikter och hårt arbete.
Infrastrukturen byggdes ut och det lades en grund för ett utbildningsväsende.
Europeiska språk som engelska och franska rotade sig i vissa delar av världen. Västerländska idéer om nationalism och vetenskap.
Nationalismens ursprung kommer till viss del från franska revolutionen. Nu stred man inte för någon kung utan för nationen. (Allmän värnplikt)
Full transcript